Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

NODION 0 FON. I

CACRKARPON

RHOTRVFAN i i

Advertising

MTHCSDA

.LLANBERIS..

4..PENYGROCS

TALS'ARNAU

Advertising

LiANRWST

News
Cite
Share

LiANRWST Cynhaliwyd eyfarfod blyiiyddol I'heol'wyr' yr Ysgol Sirol prydnawn Udydd Merch-er, pryd yrietholwyd A k. Ben Fisher yn £ adeir- ydd a Air. T. Rogers Jones yin is-gaaeirydtf am y flwyddyn. Ail-ethmwyd yr* I bwyli- gorau. Penderfynwyd aredW tirf yn pwthyii ,i'r ysgol aphlanu tatwa> ynddo.— Miewai can- lv niad i'r drwg drefn ar y rhamordd, eiihoii- wyd Mri. W. G. Owen a Mr. Rogers Jones i gyd-weitihredu a'r Cyngor 'Txef() tynei ym- drech i wella y "service." Dydd LIun, o flaen Mir. O. Isgood Jont%i, caniatawyd trosglwyddo t-rwydded y Pen- j rhyn Ajm» tloiel i MIB. Sal4y (Denton. I Mae Mr. ITiomas Williams, Town Hiijt, wedi ei adl othct i fod yn "Probation Offioor am y flwytldyn iu>n. Toirodd aliatti dain yn maanaehdy yr "Haul," boreu LIMII. Ae-th Mir. W. J. WiMianM, Y.H., Mr E. 'R. Jo-ne«, John Griffiths, ac Irt- spector E. Jonee, i helpu y teulu anffodus, a diffoddwyd y tan ond. hid cyn i laiwr1 y llofft I, gael ei (Loegi. Cymeirtodd dladdedigaieih y diweddar Mrs. Williams, Commerce House, le yn myTiwetit. Seidn, ddydd Gwe-nor, y Panch W. Thonaa j yn gwaaanaethu. I. Bu farw, ddydd Gwener, ileii gytimulad ad- na>byddus yn y dref, sef WilHam GrifiWIh, y crydd, weai cyitraedd yr toedran mawr o 85. Un domol iawn oedd yr hen gyfaill. N- T,un cyn id<!(> farw canai mewn cyngjertld j bach yn y Tlotv gan ddoniol iawn, Oedd yn dangos fod ei ysbryd yn da-1 yn ieuanc i'w ) ddiwedd. cyn irldo faiiw rhoddoddi eghirtiad manwl He a sut iddb' gaflJ M ) gladdu. Claddwrd y gweddillson vti myn- ,went Eglwys Sant Mair, ddydd M. Ddvdd Liun bu farw, yn Brynfartroog, Xantibwloh yfrioyrn-, iMr«. Alice Godard, yn 89 mlwydd oed. Claddwyd ei Mm. ddydd lau, v. I Mae Mr. T. Griffith, Y.H.. ROrodt,yn ¡ ystad1 Gwydyr, wedi cvflogi nifer o fenohed i 1 blanu coed yn "Park Forest," y tp ucirof Ii i'r hen gastell. Cymhaliwyd cyfaitfodydd yn koii gat)eti y dobari!h' ta-wy'r wythsnoa ddiweddotf. t Nid ortdd yr an acboa o ftaen. BaffimT Nima yn y Llys Sirol ddydd Gwtener. I Llywyddody Parch J. L1.;Ri;cd& ?oa gvf&r?od o dribunlya oi?ionydd ddydd Gwe- ¡ DeO. Dy?a,mwyd M y a.n1Iyn W. R. Th6- mM ?93). Ty?y?r;}? I?TTTydb?', ajBa?h.'wr:? üddJha.d amodol.1lAbert C. WaMaans (?, Gw? Farm, 'Penmaobno: Rhyddhad amo4 .01, iddo ;rhoddi ei le fel podbman i fyny d ch?dw a;t amaethyddiaiejbh.—^Robert 'H. Jonea (20\, Plas Ucha, Yebyty. oertmcm: Goihi-rio-— J. R. WiiHams (37), Llys DeT^w&n, Trefriw", I .t(m-,vil coed: Gwrthod.—W. Herbert Wil- j liams (25), Tai Isa, LitaniCycilwyn, dnlwthwr ¡ -o drefn.—John Parry ((K,)), Darbod, Bl. Ffestiniog, manager General Stores yn NolwydAelen i Miss BrjTner. Taflwvd allan, ond mid i'w alw i fyny hyd Mawrtih laf.—W. Williams (41), 2, Owen's Terrace, Manrwst, sifceam wasion dri- ver: (Rhvddhad amodol.-B. J. Bavies. B&i- anfa. DolwyddeTen. saer: Rhyddhad amodol. Bavi'd Robdrtn (34). Caerfaban, ^{acn»^ I Rhyddhad 'llawn..—John Davies (fIR). Berth- lwvd, Trefriw Robert )Huc?hes 09*. Tyhwtit- yfia-wnog, Llanrwat; G. J. Griffith (19), Nant- vriogwvn, Penmaohno; a T.e>wr<i W. Jones Bhyddhad i'r oil hyd Ebfttill Ba.vi<f Willi"1.m¡.;¡, Tv-hwnt-i'r-gors, fTrefriw; D. Irflovd Jonef. Post Office. Capel Curie: ILewig: A. Jonea, Maenan HalT Farm, a J. W. RkBi- ards, Pajit,, masn. Penmachno: Rh-vd(§i&d, bm. odcrl i'r oU. <

-iALYIARNI

"SAKZINE" -BLOOD MIXTURE j

BLAENAU FFESTINIOG I

WAENFAWR

FEILINHELI !

[No title]

QLASGOED

i CWMYGLO I

f PWLLHELI !

CRICCIETH ]

CAPEL HELYG '

LLANNOR-I

I EBENEZEA I

NANTLLE I

MEDDYGINIAETH NATUR. ) - I

[No title]

Family Notices

MARCHNADOIDD GYM R F. I G…