Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

NODION 0 FON. I

CACRKARPON

RHOTRVFAN i i

Advertising

MTHCSDA

.LLANBERIS..

4..PENYGROCS

News
Cite
Share

4 PENYGROCS ADLONL-IANT.4Nos Fercher yn Soar oaf- adrodd o. den nawd d wyd cyfarfod i ganu ac adrodd o da.n nawdd Cvmdeithas v Robl ileuainc. Trefn-wyr oedd- vnt Mri G. T. Roberts, "Cymru Fydd." a Phyli.p Thomas. Llywyddwyd gan y Parch J. M. Williams, a (Miss Mr. Barlow Pritchard, A.T.C. L, yn cyfeilio. Gwasanaethwyd gin Mrs L. Jones, Mrs K. Roberts, Mrs Jennie Morris, Missies M elwyn Jones, Maggie Owen (Megan Uyfnwy), L. Blodwen Hughes, Mary Williams, M. Morton Williams, Jane Alice Lloyd, (Lena Willrams, a Mary E. Evans. Can- wyd penillion telyn gan Miss Maggie J. Wil- liams, a Mias May WiE.iams yn cyfeilio. Dydd-. orol oedd yr ymgom cydrhwng Mrs K lto, berts, Mi-s L. Jort s, imri Philip Thomas, E. J. Morris, Howel Williams, ac 0. MT. Jone I-, Cafwyd gair pwrpasol gan un o'r aelodau y Gunner H. JameF. Roberts, ar hyn o bryd wedi dod adref o iPlymouth. Am ateb cwest- iynau enillwyd- gan Mr E. J. Morris, a plleixti Mr Philip Thomas yn enill ar "hgi llif." Gwasanaeithwyd fel beirniad' gan y Parch J. M. Williams, Mri G. Pritchard. G. T. Ro- berts, ac O. W. Jonjis. Cafwyd anerchiadau barddono 1' campus gan Mri iE. J. Morris, a (Philip Thomas, a darllenrvyd anerchiad rhag- orol o eiddo Tryfanog. DiwAldwyd trwy ganu "Hon Wiad fy tNhadau" Megan Llyfnwy yn ar«^:»):n. Cafwyd ca.-gl;a.,cl svlweddol i'r milwyr. CYNRYCHIOLYDD.-DA genym glywed ddarfodl i Mr T. R Willisana, County Road, ybgritfeikvdd yr lOiSyddion, gael ei ddew;q yn un o dtri igynryohioi Odyddrion Dosbarth Caemarfon, yn y oyfarfexi, "blynydklol gyn- I helir yn Chellanham. I AM DRO.—Gwelsom rai o'r bechgyn w?di dod adref o Ffra?nc wedi bod yno am fisoedd I lawer yn ymladd'. Gwelsom dri 0 leiaf, Preifat Pryce Owen, Counkv Road; Preifat George Anderson, gynt o'r Goat Hole!, &'r Preifat G'I Roberts, Tram Road. Da genym eu gweled yn edrych mor dda. Bu rhai ohonynt yn sefyll j wvcWben beddl rhai o'n hechgyn yn "'naear Ffrainc. i CWYMPO Y'.s lElU AXC.-Drwg genym goofnodi marwolaeth y brawd ieuanc crvmer- ad.vy, Mr John W. Griffith, 43, Hi,a,h I,-)treet. Bu farw nos Lun wedi bod yn wael am fisoedd Amddifad ydoedd o dad a mam. ond. cafodd gartref clyd gyda.'i frawd MrT. W. Griffith, a 'bu ef a'i chwaer yn ofalus dros ben o'u bi-awd Cyn dod adref bu yn grweithio yn Lerpwl, ac yn lae lod ffyddlon o Eglwys StaWetv RoaA, Bootle. Cyn ei fvnediad i Lerpwl, &elod yd,,edd o EgLwys Bethel (M.C.), a llanwodd amryw o swy'ddau yn yr Eglwys, yn arwein- jydd1 y gan a chynrvch nlydd y Cvfarfod Y.,g:ol. Bu ef hefydi yn. selog gyda Dirwost, a phan oedd Temlydldiiaeth Dda mewn bri yn yr ardal nid oedid ei fPydd'.onach. Cyll yr ardal gym, err ad rhagorol iawn. Bydd yr angladd ddydd Sadwrn, lonawr 13. Oydymdeimlir yn fawr a'r chiwaer a'r brawd yn eu profedigaeth. HUNO YN YR ANiG AU.— Boreu Mercher bu farw y chwaer garedig (Mrs Ann Smith, Market Place, yn 78 mlwydd oed. Pridd yd- oedr! i'r dSwedtd'arMr W:ll!am Smith, un o hen wfithwyr y Cilswyn. iGedv ar ol fab a mHh j v mab. v Parch Thorn'i? Smith, vn firer Pad- dingfon. Llur l-ain. Cydvmdeimlir n'r dd-au yn eu colled1, yr hen -s?art->f vn pp'd-'o bod yn garttvf Vlla^b. "plod (Tyddlon ydoedd hi o TT(,rfb (W.) PRTODAS —Dvifd- ATt-rchpr. Bcth l. un wyd trwv bri?da.?. Mr Wn!i')r't P?''tcb?rd. ?A?von"q. B;??rv a M?" 'HntT'i"'t Danic?. Fac. t(}v. Gwrxannetb'Ttvd f?! "n M: ?o- b',¡ Jones, P,rthTT'Af1. rrfrner v pi"M)h, ac fel 'm?r?? ?an M?" T?z?'p D"n'? r'h'vap-r v .hri<xl">sf^r^K -RVioddwvd hi vmaitb g?n Mr H. !M'rT'? Jnif" Fn?tn?. Yr ?d vr v,in Afr.R. J,)7eq. F-,Ptor- Yr ? eirl vr ^ohwaw v pT'?crff.?? a '\1' :Vf f! Jon(-F, r, torv. G" asaT,ptbrvryd vn -v Parch W PTafr Cofre^ydd. i CafwvH v -vl-'dd vprf XtrbaeT'narfon a'r "mis Rnt-bivn. f!a-*f°d v ddan ^s;r oe- »

TALS'ARNAU

Advertising

LiANRWST

-iALYIARNI

"SAKZINE" -BLOOD MIXTURE j

BLAENAU FFESTINIOG I

WAENFAWR

FEILINHELI !

[No title]

QLASGOED

i CWMYGLO I

f PWLLHELI !

CRICCIETH ]

CAPEL HELYG '

LLANNOR-I

I EBENEZEA I

NANTLLE I

MEDDYGINIAETH NATUR. ) - I

[No title]

Family Notices

MARCHNADOIDD GYM R F. I G…