Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

NODION 0 FON. I

CACRKARPON

RHOTRVFAN i i

Advertising

MTHCSDA

.LLANBERIS..

4..PENYGROCS

TALS'ARNAU

Advertising

LiANRWST

-iALYIARNI

"SAKZINE" -BLOOD MIXTURE j

BLAENAU FFESTINIOG I

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG I MARWOLA.ETH.Ar y 23 .cyn-fisol, yn Oak lands, Bedlinog, hunodd yn yr lesu, Flor- ence Oliver Jones, gettth anwyl Mr. Robert Oliver Jones gynt o Manod1 Road, Blaenau Ffestiniog), a Mrs. Jones, yr hon sydd ferch i Mrs. Williams, Granville, Penrhyndeudraeth Br nad oedd ond deuddeng mlwydd oed, yr oedd wedi gwneud lie dfn iddi ei hun yn serch ei chytoedion, a mawr oedd eu triatweh a'u galar pan gljrwsant am ei marwolaetii. Yr oedd wedi rhoddi tbrwyddion yn gynar ddyfodol disglaer, pe cai fyw, mewn crefydd a dysg. Yn holl gyfarfodjtdd yr eglwys, ac yn arbenig y cyfarlodydd canu a dirwest, nid qedd neb yn fwy ffyddlon ynddynt na Flor- ence. Yr oedd wedi cael mynediad i mewn i Ysgol Ganolraddol y air yn HengC^d, ac wedi dechreu ar ei ewaith Ylio gydag egni A brwd- frydedd, fwy fe ddichon nas gallasai ei chy- fanBoddiad ddal. Y dydd Mawrth dilynol daeth torf fawr ynghyd i hl-brwng ei gwedd- ilHon marwol i gladdfa newydd Crai-s-y-Far- goed. Yn bla-enori yn y cynhebrwng yr oedd plant yr Yseol Sal a'a hathrawon, ac yn cyd- gerddad i'r arch IN 'girl bearers' yr oedd wyth o ferched Yago]. Hengoed. D-d6th mifer luosog o bfcrthynaaau y teulu galarus i gyd- dristaa & hwy, ac i roddi eu presenoldeb yn yr angladd. Gweinyddwyd &r yr achlysur yn y t? ac ar lan y b" gao y Parchn. T. C. Th. H, Bed1iuog, & Wlia= Morton {B.), Be&in- 01. AMSER Y TRENS.—iNid ofoa fawr o gvf- newidiad wedi cymoryd lie ar y G. W. Rail- way, a'r Festiniog Railway, ond mae cryn dipyn ar y L. & N. Western Railway. Ynglyn 8'1' tpen sydd yn dod i mewn tua 7 yr hwyr, dywedir fod hoa yn rhedeg o'r Junction yn unig yma, heb wneud cysylltiad a'r un arall; pe buasai ond yn aros rhyw ugain munud yn y Junction, galUhaai rhai ddod o Lerpwl gyda'r tren 4 fiafl o'r blaen, ac yma at haner iwr wedi Baith fel o'r blaen. Yn lie hyny Btyrfodir rhai i aros dros awr yn y Junction ar hyn o bryd i hanner rnynu, i ddod gyda'r tren t Bydd yn cvraedd yma g yr hwyr. Galkeid yn rhwydd wneud i ffwrdd A hon er mwyn cynil- bed. ac aros ychydig yn hwy yn y Junction gyda'r tren bh?norol, yr hon fuAsai yn hwyl- usach ac yn ateb y diben yn vwll. Beth fyddai i'r cvnghorau gymeryd. y mater i fyny? CANU CLYCHAU A CHURO Y DRYS- AU.-Methir a deall beth yw yr ysfa. sydd ar rai plant direidua na idrent adiel- Ilonydd i glychau a drvsau y tai wrth basio y cyfryw, a hyny heb ddim neges o gwbl. Nid oea ond cyhoeddi eu fceawau a'u herlye yn y UyaoedJ os na Cheir diwygiad yn hyn, yn enwedig ary brif-heol. GAIR O'R AIPHT.Da oodd genym gael gair oddiwrth un fu yn gwieithio yn "Glorian," o'r He yr ymunodd &'r fvddin, ond yn awr er'o rhai misoeddi yn yr Aipht, set Pte. R. J. Roberts. Mae yn iach ac yn gy- surua, a derbynia lawer o bleeer wrth ddarllma hanea yr ardal yn y "Genedl a'r Glorian," yr hon sydd yn cael ei hanfon yn gyeon iddo. Pan yn yagrji^iu yno, so f yn mis Rhagfvr, yr oedd yn bur bcr--th, ac nid ooddynt wedi cael dim gw law er's pan yno hyd yr adeg yr <;edd yn ysgrifenu, ao n/i phaxhaodd ond am tuag ugain munud. Yr oedd yn fendithiol iawn, a chafodd groesaw calonog ganddynt. Dywed fod yno amryw o'r Ffe«i;niogiaid, a gwelodd Bob Powell, Vourcrow--N, ar ol dod drosodd, ac yn edrych yn dda. Cafodd air hefyd oddiwrth Bob Jones, rnab y diweddar Oyffdy, yr hwn sydd heb fod yn mhell oddi,) no. ac vn disgwyl cael dod atynt bob dydd. Cwynai ef ei fod yn methu yn glir a chael papunau o'r hen ardal, beth bynag yw y rheawm am hyny, gan ein bod yn gwybod i sicrwvdd f td rhai yn disegi weovl d_ bllo, d YT? ITZ yn gyson, bob wyth nos gan cael eu postio iddo yn gyson bob wythnos gan éi anwyl chwaer. Mae y tywydd mor fiaf- aidd fel v yn ymdrochi o hyd, ac nid yw y dwfr ymhell oddiwrthynt. Cofia R.J.R. yn garedig at bawb o'i hen gydnabod, a dym- uijwn ninau anfpn ein cofion evnhasaf at bawb of hen ardal, gan obeithio mai blwyddyn fuddugoliaethuB i ni a fydd y flwyddyn hon, < ac y cawn y fraint o gix>eeawu ein bechgyn adref i gyd yn iach ac yn ddianat.

WAENFAWR

FEILINHELI !

[No title]

QLASGOED

i CWMYGLO I

f PWLLHELI !

CRICCIETH ]

CAPEL HELYG '

LLANNOR-I

I EBENEZEA I

NANTLLE I

MEDDYGINIAETH NATUR. ) - I

[No title]

Family Notices

MARCHNADOIDD GYM R F. I G…