Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

NODION 0 LEYN

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

FOURCROSSES j

ICAERNARFON

News
Cite
Share

CAERNARFON RJI(-)DD --WTdd SuJ. cyn y diweddaf, yng nghapei Siloh Bach, anrhegwyd MI. T. J. Roberts, Fi-coideg, Hill Street, un o'r a-th- rawon a. jBeibl a llvfi' euayitau ar ei biiodas iktiwe.(I&X. yii,,vyd yr anrheg gan Mr John Wynne Parry, a siaradwyd gan Mri. George Williams, Bangor Street; Mri. Tho- mas Jones, Lkuior (arolygwr) John Robea-ts, Rhosbodroal. a Hugh Wildiamis. LLYS BWRDEISIOL. -Ddvdd IJun. o flaen Mr J. R. Pritchard y gadair), ac ynadoai eraull. icyhuddwyd Lily Oxven, Sports- nmn Hotel, o beidio gorchuddio goleuadau yn ei thy. Dywedwyd fod y goleiiadau mewn rhan or -.ideim lie yr oedd y mi 1 wyr yn flotya. a bod v milwyr yn cymeryd y cyfr^f- oldeb. Go/nriwyd vr aclios am wythnos. j ffenestr goffa am v diwedrllar Mr a Mrs. Edward Robei"t<s, Maiesincla. wedi ei rhoddi yn eglwys LLau- heblig gan LMr. I)i-escrAt, nai Mrs Roberts Gwnaed y ffenestr gan Mri. Hall, Bristol CAPEL PENDREF.—Nois Sul, Ionawr 7. yng nghapel Pei-idref (A.), JerbyiiiNvyd 13 yn .gyflawn aetlodau gaai y Parch. J. Caarwy Evans. LLW Y DDI A NT- Ma< Mr Harry .IcTn^ mab Mr Henry H. Jones. County Vaults. wedi pi^o arholiad i iyned i mewn i kriaii-rdy y London City & Midland. PERSONOL.—Mae Mis. Rowlands, priod Mr John Rowlands, 16 Pool Lane, wedi bod o dan y gyllell fetjdygol yn LerpwL ac \n gweila pi dda, CYNOERIKD CYiSEGHBD IG. —Cynlia 1- iwyd cyngeidd cysegrodig nos Sul, Ionawr 7. yn y Guild Hall. LJywyddwvd gan Mr Isaac EdtwardSs, 3.C ar^veiniwyd gan Mr. John Ew lands. Bro Dawel. Oyfeiliwyd gan Sapper llarney a, Mr T. O. Hughes. Cyr,merwyd rhan gan y rhai a ganlpi:—Miss Lilian Hum, jihreys, I^erpwl; Scppt-r Kippax; Mri. Ev»a Lewis, Cafm Jones, loon L-ioyd, Simper Davits, a (Pioneer Re.borte. WEDI EI LADD.—(Mae Able Seaman John Edward' Jones (Jack). Royal Naval VoliLuteer Reserve, wedi ei ia< £ d y"n Ffraine, Taohwedd 13, 1916, yn 28 nilwydd oed. Tmxin'jdd &'r liynges Juan yn egwydidorwas 1.(h Mri. Griffith Jones, a'r ewmni. irornmongjars, yn 1904. Bu ailan gyda'r Graaid Fleet- yn 1907. a ou yn ymladd yn Gallipoli ac oddiyno aeth rfraine. -Ma.b ieuengaf Mr a- Mrs iiryce Jones. Tyn-y-Ffynori, Criccieith. adeiiadydd, yn awr o Gwyndv. Grove Ivcxvd, Colwyn Bay ydoedd. Oedyr wTaig yn 4. Market Square. Pentre. Sir Forgaaiwg.. ANGL.4.DD. —Ddydd Sad-vvrn. Ioiiawr 6. yn Llanbeiblig, ola/ld^yd g-wedldrillion Mrs Lloyd, priod Capt. Lloyd, o'r ysgwner "Janf aaid Annie," gynt o'r dref hon, a'r hon fu farw y dydd iMawrth blaenorol yn nhy ei merch.. Mrs. Humphreys, Hornby Road., Bootle. Gv\-asanaethwyd gan v Parch. IF' mael Evans, ac yr oedd y trefniadan n^ofa-1 Mr. H. E Poben,Hefvd .e Ma with, yn Llanrug. claddwyd y dt-weddar Miss Annie Hughes, mereh Mr a Mrs New- ton Hughes, Gwynfaan. Vaynol Road, yr hon a fa farw v dydd lau blaenorol. Gwaqac aethwyd gan y Parch. T. Gwynedd Roberts, Caeathraw. CYFAHFOD CirW ARTEROL. -Ddydd ivadwrn. am bump o'r gloc-h, cynhaliwyd Ov- hrfod Chwarterol Cylchdait-h Caernarfon, o dan lywyddiaet.h y Parch. D Jones. Dofbyn- iwyd mi-.s y Parch. R. Morgan am gaed ei ryddhau o'i ymrwymiad i ddod yn arotygydd ar ol y Parch. D. Jones, gyda gofid, a rhoddi croaso -ealon i'r syniad y bwrriada ddod i (iaernai'fon i dreulio dyddiau ei uwchrifiaedh. Rhoddwyd gwahoddiad cynnes ac unfjydoi i'r I-arcli. G. O. Robert-s t-NIoT-fin). Coedllai, i ddod yn olvnydd i'r Parch R. J. Parry, Pen- y-groes Pasiwyd i roi gofal cael olynydd i'r Parch. D. Jones i gvfarfod1 swyddog.on Eben- ezer. Ail-d&wiswyd swvddogion y GyIeb- daith oil oddigerth ysgrifenydd y Genh&aaeth, yr hwn roddwyd i ofal yr arolygwr. Diolch- i Mr J. H. Wooding1 am ei wasanaeth, tra'n goifidio na welai ci ffordd yn g::r i barhau. Ac 'ystyiied yr amgylchiadau, teim]:d fod yr achos yn gwisgo arweddion c-alonogol dros ben. "EUADD ADIXINIADOL I'R MILWYR. —Dydd lau, agorwyd neuada adioniiadbl i x md-wy;r }"J:\@lyn..ag Ysbyty Milwrol Eiyi1. Costiodd yr adeilad 220p.. a chyfranodd Mm feoutheby. Menaifron, sir Fon, a'i chwaer. Miss Williams. 50p at y draul.. Adeilad wyd y ncuadd dan nawcid y Y.M.C.A. Cyflwyn- -Y;yd y neuadd drosodd i'r dref, gan Mr Gard- ner, ar ran Cyngor Cenedlaet-hol y Y.M.C.A. at wasanaeth y milwyr clwyfedig. — Der. byniwyd y neuadd drOBodd gan y Maer. yr hwn a ddyweciodd fttd clod mawr yn ddyledot i'r Y.M.C.A. am y modd yr oeddynt yn go ialu am gysuron y milwyr yn y wlad hoc sc fct' y C\-fa.n.dir. Yr o^-ddynt yu ddyledsu i Mrs. Southebry a Misr, Williams am symud ddttchmi ynglyn a chodi y newadd, ac hob- Jaw rhodldi bwrdd 'billiards' a piano i'r neu- add yr oeddynt hefyd wedi cyfranu 56p tuag- at y draul (Cvm.>—Cynhygiodd y Ficer bleid- Jr.;s o ddiiolchgarwch i'r Maer ac i'r ddwy fon-eddiges y cyfeinwyd aiynt am eu rhoddion liaelionua.—Cefnogwyd gan y Parch. John 0-wen. M.A. yr hwn a obeithiai y gwneid > defnydd goreu o'r neuadd. Byddai'n dda ganddo ef roddi ei wasanaeth bob tio y gofynid am hyny.—Wedi i'r Maer gyhoeddi y n en add 9" ag ored darparwyd t.e i'r gwahoddedigion. Cyniud-iwyd cyngerdd yn yr hwyr o dan lyw- yddiaeth v Parch John OWeD, yn absenoldeb y Maer. Cymerwyd rh4rl ga; amnyw o gan torion lleol.

Advertising