Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

NODION 0 LEYN

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

FOURCROSSES j

News
Cite
Share

FOURCROSSES j CYFARFOD DIRWESTOL.Cynhaliwyd yr uchod yn Llwyndyrus, y nos Wener o'r bltien. o dan lywydd iaeth Mr. Walter Evans, Tydn. Cymerwyd rhan mewn areithio gan Mri. John Griffith, Tyddvnshon. a Walter Evans. Datganwyd gan Misses Mella Wil- liams. Rhosydd, a Jennie Pritchard. Llwvn- dvras. Adroddw-yd gan Mr. tEllis John Pritchard, Llwpidyrus; Lizzie Dora Pritch- ard. a Marion Owen. Tyddvnshon. Diolch- wyd droe yr eglwys i bawb gymerasant ran yn y cyfarfod gan Mri. Lewis Willims. a Gri- ffith Pritchard. Gan i'r tywydd droi yn an- ffafriol, methodd llawer a bod yn bresenol. Oynhelir y cyfarfod nesaf yn Ebenezer (M.C.). nos Wener, Ionawr 26ain. Y llywydd fydd Mr. Griffith Pritchard, Pefras Uchaf. MARW—Prydnawn Sadwrn o'r blaen, wedi ond byf gystudd, bu farw Mr. Griffith Ro- berts, iLliniau. yn 78 mhvydd oed. Yr oedd yn ddiacon ffyddlon yn eglwys Salem (A.) er's rhai blynyddau bellach, ac hefyd yn ofalwr am y cyhoeddiadau Sabbothol. Meddai gvm- eriad tawel a charuidd, a pherchid ef yn fawr gan bawb a'i hadwaenai. Yr oedd hefyd yn feddianol ar tijddwl eang. ysbryd caredig. a gwir barod i wneud cymw-ynas. a. phob amser yn hvnod am ei haelioni at bob achos da. Sicr y teimlir colled fawr ai- ei ol mewn byd ac eglwys. Cydvmdeimlir yn fawr a'r ferch, Mi-s. Pritchard, Lletywyn. a'r mab, Mr. Hen- ry Roberts, Tynewydd (a-rolygydd iechyd}. a'r t-eulu oil, yn eu profedigaeth chwerw. Cym- erodd yr angladd le yn Chwilog. ddydd lau diweddlaf. WEDI El (,LWYFP.Boi,,eu Sa,,iwrTi 0'1 blaen daeth y newydd iod v Pte. Henry Dav- ies, Rhvdygwystl, wedi ei glwyfo yn ei goes dde, a'i fod mewn ysbvtty nlwrol yn Ffraine. II)a genym ddeall ei fod cystal a'r disgwyliad, a mawr obeithiwn v caiff wellhad buan. CYNAL CYFAR.FOD.—iNos Lun diweddaf bu Plenydd yn Llithfaen, yn cynal cyfarfod dirwe#ftol. DIOLCTH 0 FFRAINC.—Yr wythnos o'r blaen derbyniodd Miss (Nell Roberts. Eifion Terrace, lythyr gerdyn oddiwrth Pte. Robert Lloyd, Tai Cochion, PwlUieli. sydd yn awr gyda'r fyddin Gymreig yn Ffrainc. yn diolch yn gynes iddi am y pfix o socs o'i gwaith hi oedd ef wedi ei gael o barsel CYTO deithas Merched yma. Dengys hyn yn eglur fod y bechgyn yn derbvn v dilhtdau i'r nwyddau ,svdd vn cael eu hanfon iddvnt. YR HEN EFATLi YSGOLDY.—Mae Mr. Richard Jones. Ysgoldv Yoke House, wedi cymeryd1 yr hen efail uchod, ac yn gwneyd 80 o bedolau ysgafn i'r fyddin vn wythnosol. YR YSOOTJ.—Deehreuwyd yr ysgol ddydd Llun diweddaf, wedi pythefnos o wyliau.

ICAERNARFON

Advertising