Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

NODION 0 LEYN

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

News
Cite
Share

PWLLHELI 1IWYAIID GWYLLTZOX.—Y mae llawer o hwyaid gwylltion ar y glanau rhwng yma a Llanbedrog y dyddiau hyn. Ymddengvs fod y .saethwyr goreu yn y dref wedi ymnDo Ð:r tyddin. ac mai dyna y rheswm fod can lle"d j o'r hwyaid yn cael eu saethu. Pan y ciisgyna I hwyaden yn fvw i'r mor ar ol cael ei chlwvfo. y mae hi yn llawer galluocach i ymdaro yno na dyn wedi torchi ei diowsus a thynu am ei draed. MARW TAD Y AtAL-R-I)d-dd lau. yn mynwent Llangian, claddwyd Mr. Robert Ito- berts (73), Court Nanhoron. Bu ei ymadaw- iad yn lied ddisyfyd. Yr oedd yn ddyn gwyneblon, tirion, a chymesur ei clymer. Cadwaå fasnach cigydd yma am fSynyddoedd. a bu cyn liynny ym Mhorthmadog. Tra yn aelod pn Mhenmount b vdd-ai yn fTvddlon a deiHyddioL ac yn herwydd ei gymenad dym- unol yr oedd yn fawr a llesol ei ddvlanwad. Bu iddo dri o feibion, a phedair o ferched. Y mab hvnaf yw ein parchus Faer. II CIT"RAITH Y GOLEUOX.—.Am nad oedd ganddynt oleuon a.r en cerbydau neu eu deu- rodnrion. dirwywyd y rhai omlvnol 5s. yr un 1 yn yr Heddlys, ddydd MeTcher J. Wiliiams, Murllwyd Ganol; H. Williams, Penrhos; J. Da vies, Ffridd, Llaniestyn Wm. Roberts, Brynealed, Aberdaron; D. Dichal ds. Tyritta, Bry-ncioes R. A. Jones. Ty Mawr, Rhos; R. Williams, Tyddyn Tor, Llaniestyn, ac E. G. Jon&s Bwlchvgroes. Llaniestyn. "a gosodwyd 7s. 6c. ar Robert Wilhamg. Lon Diffvg. TREFN NEWYDD.—Yr oedd dau bris yn v Farchna.d. ddvdd M.erche.r-ai1. werthol a chyfan-werthol. YN GWELLA.—Paiha yr Henadur R. Ivor Pariy i wella. Gall yn awr ofalu am ei fusnefL ATTENTION !—Gwnawd y 'Rhingyll Owen, o Benvgroes. yn Rhingyll Hyfforddiadol i'r Gwirfoddolwvr lleol. DIA-NGFA GYFIG_Yr oedd Mr. Robt. 'F dwin Itobertq, Jones. North Street, a Mr. Edwin Roberts. !New Street, ar fwrdd yr "Holly Branch" pan y Buddwyd hi gan long danfonwl y gelyn. Cafodd v ddau ddiangfa gvfyng. MR. JAMES JONiES, Peniiui Street, yw y eeidwad afonydd newydd. Mae ganddo brofiad yriglyn -a physgod. Y, MIljWYR.—Cafwyd 50s. oddiwrth y cliwareu billiardf, fu yn y Clwb :Rhyddfrydol yn ddiweddar. a rhoddwyd yr a,ii,in i anfon cysuron i ,i- milwvtr.-knfoiiodd Mrs. Hugh (Pritchard y 13p. 10s. gasglwyd yn y dref at Gymdeithas y Morwyr a'r Milwvr i'r brif swvddfa yn iluiidaill, a diolchwyd yn fawr iddi hi a'r casglyddion am eu caredigrwydd.

FOURCROSSES j

ICAERNARFON

Advertising