Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

NODION 0 LEYN

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

News
Cite
Share

O'R DDARON R DDWYRYD r (Gan y WYLAN). I Dj'wed-ir fod shafio wedi cymeryd lie yn I -ddiweddar mewn vstabl trwy fod siup y bar- bWT wwii cau fel arfai-ol brvdii-v.vn tidydd | I au. Tra y-r oedd'wn pi hwyfan rhwng Careg yr Imbill, a Llaafbedrog, olywaifi srwn ergydion a gw«lais hellwyr yn anelu am liwyiaad gwyllt- ion, 'clau o ba rkii a glwyfwyd ond a ddiiang- asant. hethwyd un arall a disgynodd liono i locar Daiydd Jon. Gwthiwyd eweh i'r dwfr, tynodd un o'r hielwyr ei esgidiau <11 bosanau, aeth i'r cwch a cheisiodd rwyfo ar ül yr aderyn, gan 'yr hwn, meddent hwy, r, oedd llygad a nr. Oiid yr oedd bryncyn o dywod ar ol brvncyn ar ffordd y cychwr i gac] ar yr heiwriaeth, ac aeith y eweh iut lawr. Nid oedd yn yr ardal ddim tug- boat yn ymyl i nofio y eweh, a bu raid i'r cychwr fvned i'r dwfr a dychwelyd h-ob y C-cll ac heb y "chwadan jiygad aur. Er dirvced- y rbyfel da.w yn eii chil fendi'th- ion y methiwyd eu caei ar hyd v bhuydd- oeddi. Bu adeg pryd yr oedd ffesant a. gwn- irigen o fwy pwys na dyn, a bcxt I»-add y eyi- rvw yn waeth na haiiee lladd gwraig gan ei gwr. Ystyrid yr ynadon ar v fainc ynadüol yn gymaint o geidwadd he-v.iriaerthi a'r oecid- yn y c-oed. Ystyrid 'poacher'—y dyn ladrattai ffosant nen wnrngen—yn ddyn mor ddlrwg a llofrudd, tra y dyrcliefid i urddafi mawr v dyn ladrat-i-i diroedd. Ni feiddiai tenant gwjmo wrth ei lardioixl fod lielwriaeth' yr c.I.af yn dife.tha cynyrch tir y tenant: yr oedd yr ada-r o fwy 1),%Vye, i'r landlord nag aingylchiadau arianol a chysrnr- on t<lr::uil'idd v tenant. Miloedd o gwynion wTiR,wd yn erbyn hyn, ond n.is gellid (;a('1 di- wygiad am fod y fFesnnwyr druain dan "f.awd" v tirfedidtianwyr. 'i», dan eu "sawdil" (hefyd. Ond, heddyw, dnvy y rhyfel, v mae y gcHhrwm hwn i gael ei symud. Gyda It-via ni dwir cadw a nwrgu heJwriaeth pi ol vr hen ddtilT. a amdiffynir hawd'iau y fferm- Wy i'r c\?tyrch g)odant ?r eu tliwdd, Cein* '('1] mai} boTthi v b&M y rnaa? y tii? weAL ei 'fwifadr.i, ac nid i'w gau a-nun I fagu hcl- ei ac ]lid i"gtiii ein gwlad I ddio?, -?iui-?(Idasol 6i-n ,Alad war;?'l) ell ar y Ma-e rhad aelodau o G-rvnghtor Portlimadcg yn credu y gallant wneyd eu gwrf-ith yn well nig nghaiiol mwg t,yhl.cCO. Pan ddaeth Mr. J. Jones Morris i fewn iV Cynghor y noson o'r blaen daeth i ganol mwg myglys. ac iidcfo dybio mai ey-Tiqhewdd yCTiiygW oedld yno ac nid Gvnghor.* Gwnaeih yn iawn brotestuY) yn erbvn y-smygu o'r fatli- Xid dyddiau hunan-foddhad yw y dyddiau hyn, ond dvdd- iau aoibrwydd, dnVwegt a chydymdeimJad. Ym- ddensjys fod "Mr. W. Morris .Tones wedi bod am; flynyddiiedd pi ceisio i-hoddi yr aiferiad hwi a hunanol hwn T lawr. ond wcdi methyl. fKibeithio y lYvdd yr hyn ddywedodd Mr. R. Newell, Mr. Jones Monris a Mr. Mo-proa Jones ar y mater yn foddion i wneyd yr I-s- mygwyr adael eu pibelli adeef o hyn allan. Hy'sbys'r n 'mai yn Gymraeg y Kiarariodd: Mr. Jones Miorris y tro cprtaf yr ymddang- osodd1 yn v Cyngor uchod. Rlitoddodld esiamp1! jtagorol i ra1' o aeloda-u v Cvrtgoa'. Byddit fi ym methu a dirnad betli yw yr awch fydd ar rai Cvmry am siarad Saes'neg yn Ne iaith eu rhiem. Sicraf hwynt nad ydynt yn fwy parchus nac yn cael; eni hystyrifed. yn bobl mwy gwy" bodus. Ymurechir i dd^"?gu Cym- raeg vn yr ysgolion, a eherir aelodau o'i- Cvngor vn gwneyd eu gareu i e-;geuku;o iaith eu Mam-Wlad. eii I I e, -ge ali,h Yr wyf wiedi gnesymi la-w'er gwaiiithi na che-dwid gwell llywodrn-eth ar f-ai'ehnad l^vi.l- heli. Ar hyd y blynyddoedd nid march nad i bobl y dref yw hi wedi bodi. ond march nad i bobl Ffestiniog. Bangor. Llandudno. Cric- cieth, Porthmadog. Harfech. Pem^iyn, a lle- oedd yn Lhiegr. Fel aram., y mae mardlmad- oedd lleoedd ereill yn hollol. Y Irheswm yw fod gormod o chwini-chwa.mjlvvydd yn vm- ddygiad awdurdodau lieol Pw^lheM at y farch- r.'i/l. Heddyw ceir y Cyngor yn zed' fawr i gvd ac am wneyd y farclinad YI1 oreu yn y wtod; yfory—y cwbl wedi darfod mewn mwg. Gwell gan bob] y dref brynu ymenyn ac wyall yn y siopau nag yn y farchnad. Yr hyn sydd eisieu cyn y daw y farchnad i'r hvn y dylai hi fod yw —pwyllgor sefydlog, Sj?dJawn a. ph?endetrf?ot 1 afa?l' yn Hywod- raeth y fajvhuad, a mynu <? diwygio. Of?' ,yw dechreu ?waith da a. Mine a.mo a'i oH'wn? wedi liyny. GwelVvd un diNNI-giad pio dydd Mesrcher. Cvhoeddwyd dau bins—pi"i^ y pac- io a pbiiK ail -werthu.

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

FOURCROSSES j

ICAERNARFON

Advertising