Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

NODION 0 LEYN

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

News
Cite
Share

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU Y TYWYDD.—Ddec'hrexi yr wytlinos hon ymweiwyd a'r aixlaloedd hyn gan dymetAi I AUEOH.HOL o wynt ac eira fel n oedd yn drai anhawdd irafaolio nac all an; torwyd a. diwreiddiwyd coed; a gwnaed peth; niwed i trdei'btdan, Eibyn hyn -mae y tywydd wedi cyfnewid, yr cam wedi toddi ax y gwastadedd- au, omd paHba. yn bur drwohus ar y mynydd- oedd. Dyma y tywydd gerwinai a gawsoxu Pre blynydoedd yn ein cvffindau. ALBERTA, CANADA.—Dichon nad an- yddorol i, 11JIIWB yn y cyffiniau hyn fydd dy- fyniad o lythyr a dderbyniodd Mr. Robert Pi4tohard. Llwyn -Onn, Rhyd-ddu, Rha-gfyr y 12fed, o Poiika, Alberta, Canadsi, oddiwrth ei fab-yng-nghvfrait-h, Mr. Robej't Henry, yr hwn a ymfudodd i Canada oddeutu pedair I)Ivrwdd yn ol. Yr oedd R.. HIETFIIY yn dirai adnabyddus i lunwe yn y cylnhoedd hyn cyn ei fynediad i Canada, ifoyma'or difyniad o'i: iyt^Lvr ax ddyrnu, etc., yn Canada.—Helynfc y dn-riiu s:ydd yn cael v tie pwysicaf yma ers mis benah. Y mae wedi gwneyd rihyw dy- rnor rhyfedd odiiaeth yma eieni ar ei hyd'; riawer o wlaw drwy yr haf, ac ychyditg o wres; cenllysg mawr mewn llawer man wedi difa y ewbJ. Tna canol Awslt, daeth noson o new hynod tra yr oedd yr yd yn feddal a. gilus, a difethodd lawer iawn, mewn gwahan- ol fanau. Yr oedd yn troi yn wrn, fel pe I)ai yn ad<lfed, mewn rhyw ddiwrnod neu ddau yna yn duo drmto; fel nad oedd dda i ddi-m i'w dor.: yn borthdiant, ac arogl an- ymunrfl arno. Y mae ugeiniau o aceri o hono yma a thraw 'heb ei dori. a'i adael i'w losgi yn y gwanwvTi. Yr oedd' yn divwydd hynod hefyd aT hyd y cynhaeai yd; LI-twer o ditroedd yn wlyb. fell nas gallesid myn'd a'r engian rwvmo i'r caeau, gan ei bod yn sinkio, fel yr oedd yn ddi'weddar ar lawer yn t-ari yr yd. Oiid, cawsom ni Iwc pur dda oddiwrth y pethau yma. Hynod o ryfedd. dim ond r'hvw daiT nen btjdair o fTermydd drwy yr holl gylch fit heb ddim niwed. a ninau yn un o'r rhai hvny. Wei. erbyn hyn y mae v dyitnu diw- odd. Cawsom tua mil o fwsheli o wenath, mil1 o fwt^heli o geirch; a tiiipyn dros bed war cant o haidd. Y mae pris ardderchog ar yr yd eteni; fel v mae v lie yn talu yn dda.. Dyma. v tymor goreu a gawsom er -nan ydym wedi pryrm ein ffcrm. Y dull o ddvnin yma yd- yw: haridlo vr yd i gvd pi rhvdij, hyny ydvw, nirl ei roi mewn sa<chan. Weithiau byddwn yn p.i ddyi%w i'r yd-dv ar v cae a mynd a'r dyrnwr at ei ochr, a Wiroi y spout neu y cafn ati yr ýd-dy, a dyrnu nes ei lanhau. Y mae y neirianau dyrsiu yma yn dra gwahanol i'r peiitanasi yna. Y in-to yr enagjian yn llawer mwy, t«ftwcad) i.tr tractions %ydJ hvd y ffyidd vna; fel. nad oes- etiteaau ceiffyH&u i'w synwid^ Y maeV engian oddeut-u 26 h power. Y ma/p y dyrnwr hefyd yn dta gwalianol. Y mae math o gafn yn un pen iddo. yn dirMitfio dwr ,Vagell Iw^^thog o 'bo'btn iddo a dau ddyn ar iben ooh ITm,N-th yn tafln ,-r ysguba-u y mae y peal-rant yn ton y rbwymau ed btman, ac vn chwvthu y gwollt aRan dtmvy y pen arall yn bentwr uchel; Tneb yn tasu ond y jfajpn* ei hunan yn chwythtu y pentwx yr engian a gwellt-. un dyn yn tasiijn ypjyfvpfftatd .di<w-v y dvdd. Pan vn srnnud o im iBlte i la -iii, raiid mynd a IIwvfh o wellt gydlli hii. Edryeha hyn yna. vn wastra.ff i chwi vna; olirt ac arbedSad yw vma: rhyfedd- ech Tv gA-,elefb. y pentwr gwellt- svdd ar un cae yn unig—«hvddwn yn llosgi wntyrau an- fen-th o wellt bob gwa,i>wyn.. Bydd y gwart'h- eg yn gwneyd a fynenf. ag 4 yn y gaeaf, yna l^hsgir y gwedd ill' yn y gwan-w^Ti. Fe ddyrn- wn gvinaimt g\rda'r peirianau yma mewn av." ncu dåwv. ag a wna y pefriant. "yna ar 'hyd y I dydd. Dyna ddull v dyniti. etc.. yn Canada.

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

FOURCROSSES j

ICAERNARFON

Advertising