Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

NODION 0 LEYN

News
Cite
Share

NODION 0 LEYN BRYNCROES TYDDYX (W.)—GWLEDiD A CHYNG- HERDD.—Ddiwedd y mis o'r blaen cafwyd gwledd, etc., yn y capel uchod. Gwasan- aet'hwyd wrtih y byrddau gan Ellen a Mary Jones, Glwyd; Miss Jannet Jones, Firondvwydd; Misses Madge Elsie Thomas, a Catherine M. Willams, Bronllwyd. Daeth l'luawt; mawr awn o bkmt i fw\~nhau y te a'r bara bi'ith, a mwynhaodd pawb eu hunain yn ardderchog. Am saith o'r gloch cafnvyd, cyf- arfod idlon;.tdol a chysta-dieuol, o dan a-r- weiniad Mr. Thomas, Bronllwyd. Tan gyn- uHeidf;u;>L Cafwyd adioddiadati gan y plant canlynol. Jane E. a Mary E. Jones, Pen- y-mount; Johnny Griffith, Bod y Gauaf; Annie Thomas, Nyth y Gog; Griffith T. Ro- berta. Ty Capel; Men rig W. Jones. Pen y Mount; Jane ElSen a Johnny Wifiiams, Tan- Ra.rdå Marj- E. Hughes, Pen y Mynydd; Richard Roberts, Tan y Myavdd. Cafwyd dadleuon hefyd gan Johnny Jones, Tyddyn Siencyn; Hugh Hughes, 'Pen y "Mynydd r Richard Robert*, Tan y Mynydd Trebor A. y I I Jones, Tyn Twll Marv Jones, Frondywydd, a Maiy E. Jones, Pen y Mount. CamvycP pth Jane Ellen a Johnny IVilliaims, Tan, 'Rardd. Gwnaeth. y rhai mewn oed on rhan yn ogystal. Cafwyd adroddiad gan Mr. Jones, ein gweinidog. Can gan Mr. Hnh Evans, Ty Cajiol; oc hefyd amryw englvnion pwrrpaeol i'r cyfarfod. Canwyd tria-wd gaan Mr. Robert Parry, C-oc-h y Moel; a Miss Annie Jones, Ltm, a C. M. Williains, Bron- illwyd, a Mr. Jones, gweiiiidog. Caed deu- awd gaTi MisseB Annie Jones a C.M. Wil liams. Canwyd penillion tefyn yn hynod ddyddorii] gtm C. M. Williams. Cystadleu- aet-h adrodd, "Croeso'r flwyddym newydd," 1, Man' E. Jones, Pen y Mount; 2. Jane ElVn WHLiams. Tan Rardd. Cvstadlejuaeth ir- eiithio'n fyr fyfyr. cydrtwid 1. Mioses Madge Thomas a Mary Jones. Cyma-eigeiddte geir- iau, Mr. -Ellis Roberts. Ty CapeBl Yna g-anodd cor' y plant ddwywaiilh yn hvnod eff- eithjol, "Y Milwr Bach." a "Mordaith Byw- vd." Yna tynwyd y cyfarfod i derfyn trwv ganu "Hen Wlad fy Nhad-m. Cyfeiliwyd: vn hynod o fedrus gan Miss Winnie M. Ro- be-rts* P.O.. Santo Addysgwyd y plant mewn catra ac adrodd ttiflga-t y evtakod gan Mr. Jones, a, Mr. R. Paxrv, a Miss C. M. Wil- a hvderwn y bydd iddynt gajio'ui gwaith yrn'aen eto gvda'r olant, ac v bvdd- wn yn cael cvfru-fod cyfTelyb i' hwn yn fuam. elo. Goreu arf. arf diysg.—(TaJfvrwvd ob- legid' fod yr adroddiad yn hwyr.—Gol). DIN AS, LLEYN C?esa?i! -?J) p'ith, ar oJ bod am yspaid YlRd fa'th o(ldiw-thvm y Private Hugh Owen. Gar-Ian Isa-f (Tynewydd, gynt). Mac v o*faiJl ieuanc hwn wedi bod vn ymladd yn v Dardanelles ac wedi hvny yn yr Aiphit liel bu vn wael am feoedxf o dan y. dysentery. Edirvcha'n dda ac mae ei glod yn uchel i'r goM: a'r cysTi.ro fu a.?mc \-mheH ?'.i? ?artrpf. Y mae pawb yn faleh o'i v cM. a'n dymumacE vw am i'r nil Amddiffvn mawr fod drnsto eto Y rnae. i)-,twb vil f.-tl(,h i'n dvmunit(l? arn iiii '.ATTi4cifliffvn mpi,,T fcd drosto et<-l dog y Parch R. O. W?Hama, ?D ca?l M aIlw bob nos vr Avvth.TK>s hon i brecethn i'r eglwysi 'T.'hvrio?. Sieryd ¡lryn yn ucheJ y pre- bregtjth.

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

FOURCROSSES j

ICAERNARFON

Advertising