Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

News
Cite
Share

ATTEBWOH EF YN ONEST. AI NID YW BARN TRIGOLION CARNARVON YN WELL NAG EIDDO DIEITHRIA1D. Y mae yr uchod yn gwestiwn pwysig—y iriae yn ymwneyd yn nniongy rchol a phobl Carnarvon. Nis gellir ei o&goi na'i anwy- bydidu, Y mae'r wraig o Carnarvon sydd yn siarad yma yn siarad er budd y gymydog- iaetb. Darllenwch hwn drwyddo drosoch eich hun, ac fe gydnabyddwch wirionedd y ffeithiau iiyn. Ar y p.vmthegfed o libri.! 1914. dywedoi Mrs. C. Roberts 33, Eleanor Street, Camar- von,—"Y mae fy ngeneth faeh Kitty sydd yn awr yn saith ml wydd oed, wedi bod yn di- oddeif oddiwi-th wendd y bledren, er pan an- wyd hi. Ymddanghosai fel yn onaliuog i j reoli y dwfr yn ueilltuol yn ystod y dydd. Yr cedd y gwendid hwn yn ne.lltuol o anyimunol gan naa gall em fyned a hi i uimian. Ya ddiweddar meddyliais y buaswn yn ed- rych a fuasai Doan's Backache K.dney pi I. yn gwneyd Ues .ddi; mae w?di ei gwella, ac er fod rhai misoedd wedi myned heino & hynny, ni diyw v gwendid wedi dychwelyd. Da penyf allu cymhell pelenaai Doan's i famau creill ar gyfer eu plant." (Arwyddwyd) J. ROBERTS Ar 'Chwefrotr laf, 1916—yn agos i ddwy flynedd yn ddiweddarach.. dywedai Mrs Roo teris—Da genvf ddweyd fod fy ngenerth faoh yn hollol gl r o'r anhwyldeb y darfu i beleniu Loan'8 ei gwella oddiwrtho ac na ddychwel- odd byth mwyach." Nid yw p-eleniu yr elwlod Doan's at boen yn y cefn, aj gyfer rhwymedd. anhwyldeb yr 13n neu .37 yetumog. Y maent yn unig 1 gj fer anhwyldeb ar yr elwlod a'r blekixell, •ef Dropai, Gravel, gwaelodion yn y dwfr, anhwyideb dyfrol, poen yn y cefn, himba?. I crydcymalau, ur o acid a gwemvyniad uric mcid. G*nant esmwvthau yr elwlod n.?r M'?- ren fel y ?wna modd?n ?'ei? roddi r?yd'i Jiad i'r ooluddion. I Pria.—2s 9c y blwch; rgan hoU fasnachwyr, ;-eu odd w]j £ h Foster McCle^an Co., 8 Wells í St., Oxford! St, London. W. Peidiwch I' igofvn am backache neu kidney pills, ond gof ynwoh yn eglur am Dean's Backache Kidney I tills, fel ag a gafodd Mrs. Roberts

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising