Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

News
Cite
Share

Cyngor Gwledig: Dolgellau. Cynhaliwyd yr uchod ddydd Sadwrn, o dan lywyddiaeth Mr. Owen Ellis, U.H.—Yn ei adroddiad, dywedodd y Meddyg Hugh Jones ei fod ef gyda Mr. John Edwards, wedi ymweled a Tygwyn, yn Baiilwyf Llanymawdd- wy, ac fod y perchenog wedi cario allan eu hawgrymiadau trwy wneyd adgyweiriadau rhagorol er gwneyd y ty yn drigianol. (Cym- eradwyaeth).—Caed sylw ar amryw dai oedd ? Idd lechv(iol wedi eu hyrsbysu gan yr Arolygydd lechydol vn ddiffyeiol.—iDarllenwyd gohebiajeth oddi- wrth berchenogion y tili yn cwyno fod yn an- hawdd cael dynion i wneyd y gwaith, a'r defnyddiau yn eithriadol o ddrud, ac o dan yr amgylchiadau gohiriwyd bron yr 011 o'r achos- ion am fis ymhellach.—iDarllenwyd llythyr oddiwrth oruchwyliwr Ystad Peniarth. yn hys- bysu fodj y treiniau ar ffarm neilltuol wedi eu tori at roddi pibellau dwir i lawr, ac y cerid hwynt ymlaen at y ddau Tanymorfa yn fuan.—^Pasiwyd i dalu y cyiflogau a'r biliau wedi cael eglurhad 11 awn ar y cyfryw gan Mr. Morgan Williams, Ai-thog. CyHWYROdd Mr. WiEiams y ffeithiau canlynol o berthynas i gylflogau gweithwyr y Gyngor, yn dangos fod 5 yn derbyn punt yr wythnos, 2 yn derbyn 18s. 6c. 2 yn derbyn 18s., 2 yn derbyn 17s. 6c., a dau 16s. 6c. Yr oedd tri o'r gweithwytr yn derbyn blivy-dd-dal.-Ca,,d sylw maith a manvyl ar gyflogau y gweithwyr, gan mai pnnt yr wythnos ydyw y cyflog uchi,f a delir i'r gweithwyr. ac fod nifer ohonynt yn derbyn blwydd-dal a thrwy hynny fod eu derbyniadau yn myned yn uwch er eu hoedran na'r dynion canol oed sydd ar y ffordd.—Pasiwyd i anfon at Mr. Dangerfiold, Coreygedol, Dyffryn, a Mr. !R. J. Wright, Llanbedr, i ofyn iddynt | gyfranu at adgyweirio y ff)trdd. y blaenaf am gario coed. a r o:af am gario mango, oher- wydd trafnidiaeth ormodol. |

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising