Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

News
Cite
Share

• w w Bwrdd Gwarcheidwaid Dolgellau. Gynhaliwyd vr uchod ddydd (Sadwrn, o dan lywy ddi aeth Mr. James Lewis. Hyabysodd Mr. W. T. Lloyd fod gwraig o ddosbarth Dolgellau wedi anion ato i ddweyd nad oedd arm angen rha.gor o elusen, gan fod ed mab wedi ymuno a'r fyddin, ac y caffui felly swm da at ei ehynhaliaeth. Diolchai i'r Gwarcheidwaid am eu caredigrwydd iddi. -Mr. Owen :Ellis: Dylem ddiolch i'r wraig hon am ei gonest: wydd.—Y Cadeirydd Y mae hyn yn beth prin iawn. cDa. deall fod rhyw- rai yn gwerthfawrogi gwaith y Gwarcheid- waid.—Hysbysodd yr un awyddog ei fod wedi rhoddi tocyn i Felgiad, 68 oed, oedd yn byw yn yr Abermaw, i ddod o'r Tloty i'r ysbytty. Yr oedd yn wael arc yn analluog i glel dim at ei gynhaliaeth. Anfonodd Bwrdd Llyw- odraeth Leol eu bod yn barod i roddi 10s. yr wythnos at ei gynhaliaeth. Gwnaeth Mr. W. T. Lloyd a Mr. Isaac Jones, da.u o'r awyddogion, apel am ychwan- egiad yn eu cyflogau yn herwydd cynydd mawr yng nghostau byw.—Yn ddilynol dy- wedodd y Meistr (Mr. Davies) ei fod yntau, ar ran swyddogion y Tv, yn gwneyd cyffelyb g-.tis.-Ar gynygiad Mr. Owen Ellis, yn cael ei gefnogi gan Mr. Evan Pugh. pasiwyd i ohirio v mater am fis ac i benderynu y mater y-n y t>wrdd.—iDarllenwyd llythvr oddiwith Fwrdd Llywodraeth Leol, yn hysbysu eu bod yn talu swm neilltuol at gad wraeth tlod on o'r Undeb oedd yng Ngw.Llgofdy Dinbycb. —Dy- wedodd y Clerc yr arferid talu 4s. y pen; ond yn ol penderfyniad' y Bwrdd byddai y Bwrdd Gwarcheidwaid ar eu oolled, gan fod y nifer yn cynyddu.—Cyiflwynodd Mr. Morgan Wil- liams diuflen y cyfrifon, yn hysbysu iod 784p. mewn Haw yn ffafr v Bwrdd. Ond yr oedd yn ddyledus i'r Cynghor ,Sir y swm o 2,692p., felly yn dangos fod diffyg o 2,100p. Pasiwyd i alw sylw at y plwyfi sydd etc heb dalu eu gofynion.—Ymhellach dywedodd fod 34 o'r iUndeb yn Ninbych, ac yr oedd 258p. leg. 6c. d'w dalu am eu cadwraeth am y chwarter yn ol 12s. 3c. y pen.—Pasiwyd penderfyniad yn galw sylw yr awdurdodau milwrol at v ffaith fod cymaint o wyr priod a chyfrifoldeb mawr arnynt yn cael eu hanfon i'r fyddin, tra y mae cyma-int o fechgyn ieuainc a dynion sengl yn oi el eu gadael yn rhydd.

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising