Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

News
Cite
Share

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH. (At Olygydd y "iGenedl Gymreig.") Sy-r,Dai,lle,nais yn y "Gtnedl" am y pwys- igrwydd o gvnhyrehu ymborth ar gyfer y dy- fodol, ac y mae hynny yn bwysig dros ben. Rhydd Mr. E. R. Daviee ffigyrau yn dangos beth oedd ein uspjfyllfa yn 18/6, a'r dirywiad erbyn y flwyddyn 1914. Y cweatiwn mawr a phwvs.g yw, sut i wneuit, diffyg i fYny? Y mae gtiiyf awydd awgrjtmu i Fwrdd Anuwtli- yddiaeth, yng nghynt,.f, i ddiddymu'r gy- fraith gaeth honno sydd yn dweyd wrth y ffermwr mai hyn a hyn o aceri o'r Herm sydd i gael iau troi, gctn ei bod yn Ihwystr i'r fferm- wr weithredu yn y cyfwng presenol. Y mae amaf ofn mai ar ol yfiwyddyn 1874 y goeod- wyd y gyfraith yma. ac feily nid yw yri deg brio y ffermwr. Betli wedyn? Y mae'r Llywodraeth wedi gwneud yr un peth ag a wnaeth gyda deiliald y wlad. Y mae wedi Y ma.e'n rhaid i dwj:yd wrth bob ffermwr,Y mae'n rhaid i chwi ddyfod i Jfyny a.'r amod;tu." Beth yw'r amodau? Wel, cymeraf arnaf fy hun i'w cry- bwyll, gan fawr obeithio y gwnaiff rhywtiiA wella, a.rnynt. Yng nghyntaf, fod pob fferm- wr sydd i ffermio can' aoer ac uchod i dioi un ran o dair o aeeri o dir ilafur; yn ail, fod pob ffermwr sydd ganddo o 60 i 100 acer i droi un ran o bedair o aceri; yn diydydd, fod pob ffermwr .sydd i ff ermio o 30 i 60 aoer i droi un ran o bump o aceri; yn fod pob ffermwr gydag o 10 i 30 acer i dtroi un rin o chwech o aceri, a bod pob ffermwr sydd yn dal o 3 i 10 acer i droi un ra-n o saith o aceri at bytatws a moron. Ymddongys fod yn rhaid gweithredu ar y cynllun hwn, a rllaid gwneud yn fuan. O¡'naf fod gormod o ffermwyr ar y gwahanol j bwlinllgoviau yi^-lyn ag amaethyddiaeth, a'r j canlyniad yw nad ellir cano allan bethau yn effeithiol. Y mae Mr. E. R. Davies yn dangos ffigyrau ddeugain mlynedd yn ol, ac yn dan- gos dirywiad, a rhaid dweyd nad iawn yw priodoli hynny i'r ffermwr i gyd. Pa nifer o ffermydd sydd yn llai yn Sir Gaernarfon yn unig? Onid yw'n berygl fod Uai o hannpr cant heddyw nag oecid ddeugaiil mlynedd yn ol. Os ydyw hyn yn ffaith, rhaid dweyd fod bai ar berchenogion y tir, a nid mawr yw fod y tir wedi dyfod iddynt. Y m: e hyn yn deby g iawn i'r fain yn magu y plentyn. Rbydd hi y dethan yn ei geg, ac yna mae yntau yn tynu iddo'i hun. Nid yw ym meddwl o gwbl sut y mae yn ei chael, ac felly y mae llawer o'r tir-bsrehenogion. Ni roddant funud o yrstyriaeth pan yn cyplysu dwy neu dair o ffermydd a'u rhoddi i un ffermwr; nid ydynt yn ystyried eu bod yn gwneud cam a. thrigol- ion y wlad. Sicr genyf y rhydd y ILlyw- odraieth y" styriaeth fuan i'r pe-thau hyn. Erbyn hyn y mae yna gyfraith ynglyn a thai gwell, ac y mae hYIln'n dda. ond hoffwn gael gwybod a ydyw v ddeddf yn dweyd wrth y landlord fod yn rhaid iddo wneud y ty yn gymwys i ddyn fyw ynddo. Ond beth wIla. wrchenog y tir ? 0, gwna'r ty yn feudy, a rhy* dd y fferm at fferm arall. A ydyw hynyna yn iawn ac yn fantais i gvnhyrehu rhagoi'? Gallesid dweyd rhagor ar hyn, Mr. Gol., ond y mae yna fater arall' pwysig iawn i'r wlad, sef cwestiwn yr aniflilisid, yn arbenig felly y defaid. Y mae'r defaid yn brin, yn enwedig rhai at fagu. BVth ellir wneud yn wyneb hvn? Un cynllun ydyw cadw wyn beinw heb eu lladd. Pe y gwneid hynny am un tymor gfcllid cael cyflawnder o ddefaid am ddwy flynedd neu dair, a bydd cynnydd yn eu rhif; byddant yn fwy o werth yn y farchnad, a dygid mwy o elw i'w ffermwr. Rhaid i Fwrdd Amaethyddiaeth fyiwd i mewn i'r amgylchiadau, neu fe ysbeiiii- y wlad o'i phethau goreu. air ychwaneg eto. YTr eiddocli. &c., BUG ATp-

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising