Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

News
Cite
Share

COFGOLOFN DDEWRION Y WYDDFA.  (At Oh-?ydd y "Genedl 'Gynu?is:) Syr,—Br siaj-ad yng Nghyngor Plwy* Llan- beris ar y priodoldeb o godi cof-golofn i fech- gyn dewr yr ardal a gwympas .nt eisoes, ac eraili a ddichon gwympo ar faes y gwaed. Goddefwch i mi ychwanegu sylw neu ddau ar y pwnc. Ai nid doeth fuasai i'r tri phlwy'- Llanberis, Llanrug a Llanddeinioltll-yrnuno yn y mater, a chodi adail ucliel a chrvf o'r g:u"eg-las ar Graig yr Undeb? Byddai yn gano.fan da ac amlwg .i'r byd a dreigla heibio. Os myn pob plwy' golofn iddo. ei hun, a'r draul yn fawr, ac i'm tyb i. ddi nghemaid. Dylem fedru ymuno mewn peth fel hyn. Ond tvbi-r fod Llanberis yn codi coiofn er cof am ei phlant ei hun, prin y byddai Pone y C-astell yn lie dymunol i hynny. Lleddid effaith y goi-golofn gan fe' ddyn uehel a thal- gryf y Cast*?!!» Y man cyfaddisaf yn v plwy' fuasai canol y Ddol F >.wr Uchaf, gyda llwybr cauedig ati o'r brif-ffordd. Ni chymerai ond ychydig o'r tir,-dichoii hefyd y caiai'r perch- enogion ei roddi. Yn niffyg y Ddol, y llecyn amlycaf a phai-chus»af fuasai Cur y Wigfa uwdiben, ond ychydig agosaeh i Bont Fain na thalcen Gwesty Victoria. Rhodder yr ys- tyriaeth oreu i'r pnvn"iollol rydd oddiwrth bob rhagfarn.—Yr eiddoch, &c., ADFYFYR.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising