Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

News
Cite
Share

LLYTHYR 0 FFRAINC I Oddiwrth WILLIE LLEWEL i WIL-l LLViMS, Graig Lwyd, Waenfawr. Anwyl deulu. —Wele fi yn anfon gair yn Gyimiraeg. Wel. dyma yr hen flwyddyn bror.i a "thynu ei hanadi olaf, a minau yn bell iawn odidicartref mewn gwlad estrcnol; ond er y cwbl, yn gysuru, ie. yn twy felly, nag hyJ yn nod yn Grantham. Nos Fercher y 13g or nus diwedkLai o'r hen flwyddyn, tn-a. deg y nos, cafwyd camajid i gyehwyn am yr orsal, a buota tua chwe' awr yn hwylio ein hiuuun, gan foogBrnym gymaint o bethan me gis ceffyl- aiu a llawer o bethau waeth heb eai henwi. Wedi tN-ch- noson d-.o- anghysuarus a igawsoan yn y tran, ond cyraeddasotm y porth- laodd erbyn y boren. Buom yn y fan hon yn diagwyl trwy y dydd am Ion, ae wedli cael hono, oychwynasom; ond, cyn cychwyn, yr cedd yn rhaid ajos i'r haul fyned i lawr, ac n oeddjyxn yn Ffrainc y diwrnod dilynol, oC yn flnedig ond er blined, yr oedd genycm rhyw daar i bedaif milltir i fyncd i fyny rhyw iryn tebrvg i'r Allt Coed Mawr. Gyrhaedfdasom y gwersyll, ao yr oeddym oil yn falch o gat! gorwedd ar y gwely pren. Ddydd SuI. cych wyrnasocm drachefn, &'r pwn ax ein cefnau c hyd ,ag 'yma: th a ni i rhyw dryei-au tebyg i rai John Humphreys, Station y Wfoen, ac yn y rhai hyn y buom am oriau metliion. Ond, cyrhaeddasom ben y daith yn hwyr y iios, a Ibu raid oendded eto o daa- i ,bedair milltir. cyn cyraedd ein hotel, yr hon a gyfeivwir Isgubor, yn yr hwn Ie yr oeddym i aros am y noson, ag yn fy oes ni fwynhais noswaith mar dtd fyr yn fy ngwely. O yr oedd yr hun yn felus i'r blinedig! Yn foreu dTanoeth, cychwynasoiij eto, a'r pwn erbyn hyn wbdi IDjîled yn .a.rrioddefol ,a gorfu l ni gerdded rhyw bymtheng milltir. Wei gellwch am- gj.ffred ein cyflwr. Nid anghofiaf y diwrnod Jiwnw tra v byddaf ar y ddat-ar. Yr oed 1 ar Y gwely gwellt y noson bono, ac nid hawdd fydd i mi anghofio yr heai ys- ub, c'vllog. He yr ydwyf bellaoh er's pythefnv; ac am ein bod yn te;m'o dipfn yn gyssorus yr ydym yn gobeithio y cedwir ni yma am v. yt'h nosa;a vmh^llach. Yr ydym yn cy-igu mOWll lie tebyg iawn i hen ystabl Graig Lwyd, ond ei bod dipin yn fwy tyllog ei n'en. ac yn hapus yn nglianol y cwbl, er afmbell dro y hvdd rhyw ffrigwd yn tori allap am y 110 goreu, ond yn gvfeillion yn fwin wedi hyny. Yr ydwyf yr wvthnos hon a gofa.1 y bwyti arri.af, a gellwch fentro fod y Billis yn g  -utro f(A v -VTI d gon. "Nid ydym yn gwnend dim y pryi nawn ond cysigu, ac yagrife-nu tipin. Y" wyf wedi d,d i ddeal! fod yna, Gvrnro o Ddin bych yn cysgu yn yr man, a melus fydd y sgwrs Gymraeg fyddwn yn ei gael (mewn gwlad estronol, yn lie rhyw iaith letn, --Peth ar-all. mae yr arian vn wahanol, ond yr wyl vn meddwl na fyddaf yn hir yn Kolvio y br<^blem. Nid wyf etb wedi d.-rbyn llyth-r ond un mam, ae yr oedd bias arno. Cofiwc^ be dro poen; yn fy n^hylcb tra y bvd&f yn y fan yma,—■ pent re bach digon lien ffasiwn. rlim ond shooa giworthu coffi Ill mhob man. Xid oes t»nd 2>Tibaith na fydd yv hen ryfel yma yn hir efo. Mae nawb wpdi blino ami. "Vfa^'n siwr ech bod ehwi -,i.(Irof wedi eaei digon ami. ond yn fwv byfch Y ni sydd vn gorfod sn-vvn^bu pob math o bethau a'r rhai hyny yn dditon anghyanrns vn oml. Gobeith- bod oil vn gweddio <frosam Sfae'n debyg nad oes dim rydd deriyniad anrnvd f4B-u.sn.rni ond \Yedd;al1 y saint Rhaid ferfvnr gan obeitb:o v bvdd i eich oaol r iarh. a. cbv^nruf. (fion anwvlaf i gyd.—Ydwyf. eich mab a brawd WILLIE. •

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising