Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR…

News
Cite
Share

Y PRIF WEh?DCG A I MR. BONAR LAW' i i BUm>U JUL! AETH YN AXODD, ON'D j -A,- Y'' N?i-)L)D, (I?.YD E!IN C?-C),.RCTII'YGU N-\ Mae'r Uywcdraoth yn galw eto am fen- ihyciad u rai iniiiynau o bimau. or mwyn cario y rhyi.fi ymlae.i. iliai ef yn "fell- ¡ tbyciad i en ill buddugoliaeth." SJyw- odraeth wedl tieinu i brn aeiodau y Weiryid- likth anerch cyiarfodydd yn rhai o r prif arefi t-v mwyn eyluro v benthyciad, a, chychwyn wyd y gyfr,>3 ddydd' lau yn L un>d:iin, pryd y siaratlwyd gan Air 'Lloyd George (y Prif Weivu idog), Mr Bonar Law (Canghriilor y Trysoriys) ac eraill. Dyma'r benthyciad' rhvfel mwyaf, mec'dir. a ckxIwyd t-rioe-u yn hanes y byd. Dyma ddyw- ed ysgrifeiiydd mewn un iKrWyddiadur :—"Y path physical' i bawb heddyw ydyw chvviiio allan faint o arian allai flLrddio fenthyea. i'r Llywodraeth. Dvwedir y bwriedir rhoddi swift o log ar Lub punt a feirthycir, ac yr ydych yn "cr o gael yn ol yr arian. a fen- thyeir. Alwyaf yn y byd o arian a geir drwy'r Wentlkycubi gyntaf yu y byd y ceir buddugol- iaeth. Feily rhojdtwch eich. enw i 1 awr yn ddioed fel yn barod i feiit-lin leii bob ceiniog- edlwch ffor'ddio. 0" ydych yn bercheiv. g f-ddo, bydd yn werth i: cliwi &I 'm-yFtio' mewn un- rhyw fane, oblegwl y cewch arian ar deierau proflidiol, pa rai a eli'wch roddi. yn y Bemthyc- j iad Rhyfel." CYFARFOD MAWR LLLTN-DALN. Yr oedd y Guild iHall, Llundain, lie y cyn- hairwyd y oybrioo ddydd lau, yn orlawn, a method d miioedd a chael mynediad i [mewn. L'ywVddvMyd gan yr Arglwydd tFaer, ao yn saysg y rhai tx tid yn bresenol yr oedd y Prif Weinidiag (Mr Lloyti George), Mr Bonar Law, aelodau blaenliaw o'r Weinyddiaeth, a bauc- wyr enwog. Pan ddaeth Mr fLIoyd George i mewn i'r oyfarfod eododd y gynuMeidfa ar ei thraed, a (ihanwyd -For he's a jolly good fellow.' lEglurodd 'Mr Bonar Law y foentRyciad newydd yn fanwl. Sylfa-nid y benthyciad, aioddaij ar da-ra-u aiia:x>; y Llywodraeth yn ol 5 y oant. Golygi taa 5} y cant i'r budd- soddiwr. Yr oedd y benthyciad am ddeng mlynedd ar hugain, ond yv oedd gan y Llyw- odraeth bawl os dewsai i dalu'n ol ymheii deuddeng pilyised'd. Am y tro cyntaf trefnir cronfa fuddrfeddiad >1 ynghn a'r Benthyciad a chradid y byddai hyny o fantais fawr. GeUid fcaiu sym au o 5p ac uchod i'r Benthyciad drwy y -N; byadai i'r un dyn na rneti wneyd eu ihin yn iawn i helpu'r wlad i gario y rhyfel ymla?n os na. byddai iddynt gyfranu rvw > c:iyr'iig o arian aNent fforddio at y Benthyciad hwn.. Cei.-dd gan bobl gynilo gymaint a eilid er mwyn helpu eu gwlad. Dis- tifwyiid' y sym;au mwyaf oddiwrth y bobl oedd wedi casglu arian, ac apeliai at y do.-roa.rth hwnw o lx>bi ^vid g^tanicVnt arian yn yr arian. dy, i guldi arian or mwyn ci fenthye-i i'r wlad. wrlath. A pel d at bob! ar dir pvlaagarol, a ohariad at eu gwlad, ac yr oedd yn bwysig i boW a fuddsoddant eu haiian yn y Benthyc- iad R'.vyfel na wnant fusr.e.? gwell. Byddai iddo fudde^d'di ei arian AT delerau na chaed eu gweli ei-iocd. Yna oyfeiriodd Air Boraar Law at y rhyfel. a dyw.-dodM nad oedd yr aberth a ofynid i ni girlre" ei wneyd j'w gymharu yn y modd I Ir a wneid gan y bech- gyn oed'd yn vml add yn y rhyfel. Yr c-eddynt yn peryglu eu bywydau ac yn dioddef Ilaw-er o galedi ddLog^lu v wlad yr oeddjynt yn gam. A ûll j d dwayd ein bod yn barod i rdddi ein b.^chgyr. ao yn arrfaddlon i soddi fin har- tan. Nid oedd ef yn meddwl hyny (cym.'

BUODUGOLIAETH YN SICR I

Advertising

[No title]

LLYTHYR 0 FFRAINCI

ICYMANFA YSGOLION BETHEL,…

COFGOLOFN ! DDEWRION Y WYDDFA.

Y FFORDD I YCIIWANEGtl R CYNYRCH.

Advertising

[No title]

Advertising

i Cynghor Tref Porthmadog.

•^ w w Bwrdd Gwarcheidwaid…

Cyngor Gwledig: Dolgellau.

Advertising

ATTEBWOH EF YN ONEST.I

I COSBI BELGIAID.

YN DDIG WRTH Y PAB. I

ER COF AM Y DIWEDDAR ROBERT…

I Y MILWR.

—————.........-. FY MHROFIAD…

PARCIAU -LLUNDAIN.

Advertising