Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

DYFAIS WEimiFAWR,

■ — I DIWYLLIO TIR j I I PRYDAIN.…

akedigI TIB HANRSYDDOl?1,

CWRS YRHYFEL. i I I

[RHWNG Y LLINELLAU

News
Cite
Share

[RHWNG Y LLINELLAU [ CTG CEFFYL. Y mae Y Pwvllgor Iehyd Cor:fforaeth B?ad i'?xi, yn ystyried yr angenrheidrwycJd o ape? io at Fwrdd Li?TMh'a?h Leol am awdnrdod i sicrhau nad yw cig eefTyl a fwriedilr fel bwyd dynol i gael ei Iadd ond mewn llaad-dai cy- ho?ddu?.. ac nad vw'r cig c?fFyi ar g?'?' bod- au dlyndl i gaedi ei wTerthu ond mewn siopau svdd wedi cael cu nei Hitno ar gyfer hyny. ri \ON G W E N PFRFWL. Bwriedar cynnal cyfarfod, o'r trefwyr yn Nhreifynon, DCYS yforu (nOt; Fawrth) ynglVn a'r fTyntxn uchod sydd' wedi Kychw i fyny. CHwyxidir y gweithrediadau gan Arglwydd Mostyn, ac ymhlith y &ia-radwyr bydd Esgob Minerva (Dr. Francis Mostyn]. Y mae gan Arglwydd Mftstvti lythyr yn ei fleddiant a an- I femwyd ga-n briod Iago'r Ail i un o'i hynatiaid. yr Rogjer Motvn, Am ei orcbymyn i roddi'r fFynon i un o'r enw fr. Thomas Roberts, gan "fod yn ei bwriad i roddi'r lie mewn trefn." l>xr,\OIU'X GAPLAN. I Ychydig ameer yn or irhvddlhawyd y Pai-cn I Di- l? JoTifts Pirrv Dr. T. Jones Parry, gweinidog eghrysi Re- bohot:h a Tl1owyn. Prest<ttyn, ga>v ei eghvysi' i fyned i wasanaethru, gyda'r rhyfel', a bu I gyda'r R. A. M. C. am tua deuddeng mis. Er- byn hyn y mae wedi cael ei ryddhau o'r R.A.M.C., ac wed;, caA lie fel csplan yn y j Fyddin. AXRHYDEDDU MAMAETH. Ymhlith y rhai sydd wedi derbyn Medal y Groes- Goch, y mae'J' Famaeth Rosett-a Miller, Tr non cyn ymuno a'r Army Medico Service, a wasanaefchai- yn v Royal infirmary. LerpwJ. Y nwe Syr Douglas Haig wedij cyfeiirio ati ddwywait'h yn ei adroddiadau. Gwasanaetha yn FlVaine er pan y. mae'r ?<hyfel wedi torri alilin o'r bron, a bu 'n gwasanaethu yn ys"tfod ertciliad Mons. Y mae ei chartref yn Oak- field, Hale, sir Gaar, ac y mae ganddi did I brawd yn gwasanaetha yn v Fyddin. PR-IS Y PYTATWS. I Ym marchna-d wythnoscr! Ormskirk, ddydd I lau, co-dwyd pris v pytatws tua deg swilt y dnnelii, yr hyn a wna godiad o 2f)8 y dlunell mewn py+tiiefnos o amser, Ceid lOp am Up-to- da.tes; Up am King Edwaixls. ond er cael y pd'isiau uchod yr oedd ffermwyr yn anfoddlon i werthu, a (..hwynoi'r prynwyT eu bod ym methn cael y cvflea-lwadau got-iiol. Yr oedd gweiiith a cheirch yn 77s 6c a 51s y chwarter. VYSTLO El ESGIDIAU. I Yns: ghyfarrfod Blynyddol Clwb MagnacJi- wyr Dinas Llundaiw, y nos o'rblaen, pender- fvnwyd gwneud ape! am ive-ith l(K)j> yn y Benthyciad Rhyfel newydd. Y mae'r swan hwn yn ymarferoP yn cynrvehioli hynny o weddiil sydd gan y Olwb mown U, allv. Wrth gynnyg eu bod i fudd-Jodcti'l' arian, dywedodd Mr-. S. AIdorton, fod yr ai-eithiau a draddod- wvd yn v Guild Hall w edi cael y fat-h effaith arno. fel v buajsai yn gAvyStlo ei esgidiian or, mwyn lTwjrddia.nt v benthyciad iftiyfel new- ydd. pe y gallai. CHAVAREEWYR AR FFERMYDD. I Y mae sibrydion a-r led; y doebenfcr enwaa1- eld Gogledd Cvmru ymysg y galwedigaethau di-angenrhaid gan Gyfarwydd-wr y Gwasan- aeth Cenedlaethol. Os mai felly y bydd eu tyn, fe ajnvevma. hyn yn ol por> tebvg i ga-u riifei1 mawr o chwarell yn cyfloigi mil- j oedd o ddynion ar hyn o bryd, a'r afhan fwyaf o'r cvfryw yn Gvmry unieithc/g. Dywedir fOod Mr. Chamberlain yn bwriadu gwntfud i diefnydd o'r chwarelwyr i wasanaetfc.il ar ffesmvdd vn y rhanbart'hau mwyaf Cymreig o OgJedd Cymru, Ife v gallant enniU gweH ci-I logau nag a wneir ganddjut ar hyn obrvd. TA n il GYFLYM. Y.n ol v gair a cfdaetih o Gairo ar hyn o hryd, yr oedd y fuddugoliaetih Brydednig yn j'w phriodoli i ymo.oda.d medrus ac an- isrrwvliadwy cvffelyb i'r ymosodiad yn Magh- daihah. Drwy hyn y ma.e' r Tyrciaa'd wtedi cael en iawn o Sinai. Er rywaetliaf anhawsteran'r tir, llwyddodd yr Anzacs. v gwvr me>irch etc., i orchuddiio dong milltiT ar hngain mewn deuddeng awr. Y mae'r ffaith fod safleoedd mor gryfion wefli j cad eu cymeryd mewn deuddeng awr yn bt??-f o ner1h 'di-gyma?' a medr rni?t?noJ ein milwyr. ) AR Y MYNYDD. I ;0 Ym Mangor. ddydd Gwener, adwiddwytt stori ddyddorol lawni am gw-nstabliaid' arben- ig vti ciiwilota'r m\nydd am fiilwr oedd ar ffo, .pan gyhuddwyd pte Liew Jones, R. W.F., LFanfairfeCihan, o absenoli ei hun. Dywed- odd yr Ucb-Aiv)lygydd Griffiths fod Jones wedi cael chwe diwrnod o wyliau Tach. 16, ond gan na ddychwelodd, rhoed goti-chymyit i'r pliemyn i'w gymeryd i'r ddalfa. Er yr adeg hon y mae wedi byw air y mynydkloedd «ydd uwchben .Lianfairfecliion. Ar un am- gytchiad aetli clennaw o gwnstabliaid arbeniug i chwilio'r nnmyddoedd, a phan yn agios i un cant ar bvmtheg o droedfeddi i fyny gweisant v diffynydd. Ymffurfiasant yn gyldh a. chau- aFfUTit- am clano, ond aeth alllan oil 4errraedd drwy dd'ringo i fyny i Ie peryglus a.r y creig- iqu. ^uvxno LLOXG RYFEL. ] Wvsbysodd v Morlys. ddydd lau, tod yr • H.M. 'Comwallis" (Capten A. P. David- on, D. S',O.). wedi cael ei i-uddo gun fad-tam- forawl o eiddo'r gi.lyn. yn y Alor Canoldir, ddvcld Ma wrth. Aehtib\vycl y captein a'r holl fiyvyddogion. ond y mae tri ar ddeg air goll. Ofnir eu bod wedi cael eu Sfedd gan, y fffwydriad. Yr oedd yn Mong ryfel 14,000 o divnelii- av, adeiSadwyd hi ar y Dafwys, yn Btackwell. Caifodd ei chwblhau yn 1904. CS-nhwysa-i bedwar gwn dcuddeng modfedid, deuddeg o i-ai chwe modfedd. a deg o 1- poundeins, yngnyda phedivar clwb-t,oppem. Costiodd ,O0O,3O2p. a rhifai'r enw 750.— sllddwyd yr IL M. Seaplane caitriev Ben-my- Ohree, °c>an wnfad vm mhorthladd Castellxjr- itö Asia Leiaf. Ion. 11. Clwyfwyd an swydd- fig a phiedwar o <Jct}"nio.n. G IT IEIR. I Hwyrach v cymei rhiii sydd ym magn iwr tldyddordeb vn v tjorchymynion diweddaf a iwd allan gan Roolwr y Bwyd, ond y mae camargraff mawr yn bod pai-fched yr hyn a ol- .ga'rgm'chyrnynjoTl mewn gwisionefld. 0 dan Ddeddf y' Gwenith, gwafcerddir gwtaeud Jefnvdd o wenith i unrhyw a-mcan, ag eithro fel hadau neu i wiieud btawd. a ehan mai dyna'l' gorchymvn nid elHr gwneud defnydd o Nvenith pur i fwydo ieir na, chwn, ond gwlir gwixeud defnvdd a its. gweniib wedi ei sgrin- io. neu wenith fydd wedi ei niweidio yn V fat-li fodell fel nad ellii ei weii-t.,bu i'a- meLinwyr. Ychvdig iawn o fagwyr iejo, sydd yn arfer t.alu;fr pris Ilawri ajn wenith pur. gan y dk-w- isant ansoddau mwy ai'l-raddol. Yn va", y bfynyddoedd diweddaf if vllaed, masnacih maw 'n'da gwenith a wtyrid gan Awdairdwbwi Te$iy<f v PorthJadd M itn anghymwys i fod- aa dvwil. ond yr hwrt. ar ol cael v d rim aeth briodol. a elli/ddefnyddio ar gyfer vi, anifeil iaid. Ar y Haw ai-all. fe all y cyfyngiadau ar vr hyn arfeiid ganiatau ar gyfar ieir. etc.. eff- I eilhio ar y gweddill avfetid ganiatau i'r anv caai hwn. Mewn adeg pryd y mae'r Lilywod- rt.11 yn dad-leu dl,oo gadw ieir fel mMidibn gvnhyddn evflewwad bwyd v qeiied], mae lle.ihau yinheJfeob g\'flenwa!d bwyd y da plto- OŒ. vn vmddaiigos yn flFolineb i'r magwr leit, •ond i gvfarfod hYl; ge])i,. gwneud defnydd o fwyd Thaftadi. sef. haidd. yd cymysglyd. grawn Tmliaidd. a cheirch. — YR AEl^tDAU CYMREIG. Dymi ddvwed v "Cymro a'r Celt yngjlyn H. d?wi-iad Ht?odau Rthydd'&yd?' y'n N?hym? ru ;—CeiT :u)h?\?M' yn y divfodol vnglKIn a dew? yn?ei??yr RihytM'h'yd? am v Sen?dd. G*wuaed' gan mwyaf o'r dewisiad'au hyd yn llyn gan NVli.;I)s y pleidiam yn Wliiftehail. ond. o hyn allan rbaid i r Elovd Georgei-aid1 oiahi •iif^tynt eu hunain, "Yr vdvs frefim fod Ymgeisydd i^laf- ur wrthwvnebu Mr, McKenna yn yr ethiol- < Mft jwsaf.' a chaiff yr ym?T-yid ne?'vd? ?T?n 1 !?f'[)<?" f?) vr adiani (??(xi?et.'hf? o'r etTif?- i wyr. Drwg fnasai genym wpled Mr. '"Mo- t kemw vn ciey e- vi-ii o xA, y. 'ond rhflid a-nfon o'r neiTl-du bob un a.nS'ffydlo.g tra. pen v'r rhyfel. "Yr aelodau ereill a wrthw>niebir ydynt. E. T. Ioiiii (vr bwn fe ddichum a wrtlh- wvnebw- gan v Parch- John Williams, Brvn- iiencyn), "a Mr. Llewelyn WiBflfenw?, K.C., yr I hwn sydd i gael ei wrt'hwyne.bu gaji arwr I i Weinyddiaeth Mr. LI y d George. 'Aelodau ereill a ys-'tyrii- yn amhens eu 'teyrngamveh' yn Ngogledkl Cymru ydynt Mr 't,e?.v.rn g anveli vn ,-N gc  Caradog Rees a Mi-. Eilis Da-vies. Y maie'r blacnaf o'r ddau yn ddit-gybl akldgair i yr John Simon, ac yT oedd yn ei byn "Gorfod- ae.tji" o'r cydhwyn. Bu \7 o'af yn iliiyw gefnogydd cbiar i am-ryw o gjynft-iiiiiau -L-itoj-d ??fo-t'gp, (>nd tfini?u' y dvlai Eifionydd yn anad un!!? ga?! ei chynrvchioli gam 'gefnogvdd tey- j I-wyr o ??'?g yn v dydoi?u ?nUyd ?hyi: o  i hfawf ar y wontn."

lFFRAE AR FAE8 GOLFF

I -UC=-I ? PWYSIG I FFERMWYR.i

ANRHYDEDD I GAP LAN CYMREIG

! SUDDO LLONG-AGER.I I

- I RHIWMATIC AC anhwyldeb…

I--T-¡ i TOCYNAU TEITHIO.…

! The Cream of the Meat i

I- DIWEDDARAF.

- --^ MR ELLIS DAVIES, AS…

CYNGOR DOSBARTH GWYRFAI

MARW -BUFFALO BILL

-NOD I ADA IU.