Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

SIR GAERLMARFON

Advertising

GWYRFAI I -

CAERNARFON

........................-SIR…

News
Cite
Share

SIR FON Eisteddai'r uchod yn Llangefni, ddydd Iau, yr aelodau a ganlyn yn bresenol:—Mr J. R. Davies (Cadeirydd) T. Williambs, W. S. Owen, T. Mu'r, Hugh Thomas, R. T. Owen, Major Roberts, y cynrychiolydd Milwrol, M W. Ed wards, y cynrychiolydd amaoth^-<i-io. Air Walter O. Jones, clere. j X>yfarn\ryd fel y canktn:- Wm. Owen, Gwynfryn, Garreglefn.—Hyd Mai lSeg. Owen Edwards, Llain'raJlt, RhosmeLreli- Hyd Mai 13eg. Robert John Rowlands, CaeCwta CVIawr, LLamgefni, ape] am adnewyddiad.—GwrthoJ. Richard John Hughes, Tycroes, Llanerch- y-medd.—Hyd Mai 13eg, ac i ymuno a'r Gwirfoddolwyr i weithi-edu fel erastabl ar benig. W. Seiriol Jones, 5 Market Street, Caer- gybi,-Rhyddhad amodol, ac iddo ymuno a'r Gwirfoddolwvr. i woithredu fel cwnstabl ar- brng. John Richard Salisbury, Penuel Terrace, Llangefni.—Hyd Mawrth Slain, ac i ymuno a'r Gwirfoddolwyr. Owen Wilhuns, Cefngwynt, Gaerwen-Hyd Mai 13eg, ac iddo ymuno a'r Gwirfoddolwyr. David Jonee, 18, Pentrefelin, Amlwch!— Gwrthod, ond gofal ir am un yn ei le. Fred Spencer, 23 William Street, Cafirgybi. -Rhyddha,d amodol ac iddo ymuno a'r Gwir- foddolwyr a gweithredu fel cwnstaibl arbenig William Chaxles Owen, Bryn Owain, Llau- erchymedd. —Rhyddhad hyd Mai 13eg, ac iddo ymuno a'r Gwirfoddolwyr a chynor- Hugh Owen, Isfron, Llanerehymedd.—Hyd Mai 13eg, ac iddo ymuno a'r Gwirfoddolwyr. Lewis Jones. Bryn Alaw, Llanerehymedd.— Gwrthod, ond nid yw i gael ei alw hvd Chwefror 28ain. Riohard Owen, Tanygraig, Llanffinan.— Rhyddhad hyd Mai 13eg. Apeliodd ffermwr aanabvddus am adnew- yddiad rhyddhad a roed yn flaenorol i'w gert- *wr a'i wasanaeth wr cyffredinoI. Gofynodd Major Roberts, y cynrychiolydd milwrol, iddo onid oedd y dyn wedi dod ato i ofyn iddo ei gymeryd fel y gallai osgoi gwas- anaeifch nulwroL Dywedodd yr apelydd nad oedd yn e-N-bod bynyna, ond ei ifod wedi clywed v sior.'n ddiljuol. (N y aaltai'r qynrychiolydd mil- wrol gaiel dyn iddo'r diwrnod hwnnw, bu- asai'n ol yr apel. Y Cynrychiolydd Milwrol.—Nid yw hynyna yn mertfid dim ar y ffa th eioh bod yn gwvbod nad apeliai ei hen feistr drosto. Xi wyddwn hynyna o gwbl. Mewn achos arall apeliodd dyn am oonew- yddiad rhyddhad a roed i'w fab pedair ar bymtheg oed. Major Roberta: Tynasoch ef o'r Ooleg i'w roddi aar fferm, fel y gallai osgoi gwasanaeth milwrol T Yr Apelydd: A ydych yn meddwl dweyd fy mod yn llochesu fy mab 7 Major Roberto: Wel, y mae'I' hyn ydych wedi ei ddweyd yn dsdigon i gyfiawnhau I mi d(yn(u'r ow-,liad ynA. I>ywedodd yr apelydd ei fod wedi anfon et fab i'r Coleg i ddysgu ychydig Saesneg. Nid oedd yn gwnefud i'w fab ond yr hyn wnai pob tad, ac nid oedd yn gweled paham y dylai Mx Roberts ddweyd dim yn erbyn y peth. 8id oedd Major Roberts yn canfod bai :911- ddo am hynyna Yr oedd yn ei feio oher- wydd 'iddo ddwyn ei fab o'r Coleg a'i roi ar y fferm, yn He ei anfon i'r Fyddin. Dywedodd y apelydd fod Major Roberta yn barhaus yn chwa.re ar hynyna, fel pebai vn drosedd. Yr oedd ganddo chwe' mab arall, sc yr oedd' yn eu hanfon i ddysgu Saesneg. Nid oedd imajor Roberta yn gweled bai yn hynyna. ond tybiai fod Cymraeg yn ddigon da i unrliyw un yn Mon. Cyttinodd AT apelydd a hynyna, ond tJybiai nad oedd niwed mewn anfon Yn davai-! tipyn o Saesneg. Tynwr a fframiwr darluniau oedd apelvdd arall. Twb ai ei fod o hyd yn medru digon o fferylliaeth i'w alluogi i wasanaethu mewn isiop fel cynorthwvwr, ac yr oedd wedi bod ym medcrwl am y gwasanaeth-ehedol i dynu darluniau Yr oedd rhwystr iddo fyned vm- laen fel cvnorthwywr ffervllydd. gan ei fod yn dioddef oddiwrth wendid nerfol. (Major Roberts: Wei, pe buasech yn ymuno a'r Corfflu Ehedol buasai ra'd i chwi n-ned i fynv mewn llong awyr. a chymeryd dar- luniau o uchter o 4.000 i 5,000. gyda gweled- igaetbau o'ch gwraig a'ch /plant. Buasai eich gwendid n)oddvliol yit r"ni%-v-,tr i chwi yno. Dywedodd yr apelydd e: fod yn barod i ym- giymeryd & gwaith cad-ddiarpair. Gofynodd pobydd am estyniad yn yr amser. Dywedodd Mr Gordon Roberts, yr hwn a r ajpeliodd drost, fod teasenau'r apelydd yn nodedig am eu rhagoroldob a'u hansawdd ddanteithiol. r DTwedodd Major Roberts fod hon yn ahv- edigaeth beryglus gan ei bod yn tueddu at feithrin moethau yiahlith y bobi, a gofynodd ir apelydd onid oodd ym meddwl y byddai o fwy o wasanaeth yn y fyddin i bobr bars. it milwyr yn Ffrainc, lie y byddai i'w enw da fyned o'i lfaen. Dywedodd yr apelydd fod ei deisenau vn adn^byddus yn Fh-a.nc, yn y gwarciiffosydd, r oedd wedi anfon niter mavvr ohonvnt. Awgi-ymodd -Major Roberts, nad oedd vr hanner sachaid o tlawd a fld^nvddnu'r apel- ydd, wedi'r cyfan, yn rhyw Ltwer wn. IMr. Gordon Roberts: Ond rhaid i chwi goho ei iod yn chwyd^o a;.an ac yn. mvned yn rawr, pan wnair ei yn deisenau. (chw.) ^r y, (iiwedd gofyno?d Major Roberts vn ddi.nioi i'r a.peiydd. om iua?'a w?I e?n- ?i cha?d ateb. <M?o ymuno. a t Major Roberts: GwelI gennvch beid;o: Ydiyw, syr. Major Roberts: Onid ydych ym meddwl nad yw yn ddyledewydd arnoch fvned ? íNi chaed ateb. Yr oedd a-p?Iydd ieuano. araJ! 34 oed priod. :yn h'awdl iawn gyda'i rk??m,au wrth M?n am ryddhad. 'YCynrvchioiydd MHwroJ: Oni ddaeth i'ch meddwI erj i fyned i'r Sen?id? (chw.) ??Lv<id ei fod yn gwn?d 1 4miT fll fW^- n iei*' nad ?-dd wedi bod oi,d am ddeunaw mis vn y bu?. Tvbiai f gell r ys?ed ei fu?nes ta cnyn?vd pop?h i yBtyrith) o b??g?-. dd cenedlaethol. Rhoed rhyddhad amodol hvd Mai 13 1' r hoJ apelyddion a.g y cyfeLnr atvnt uchod; rhai ohoi3ynt i ymuno a'r V/T.C* a dod vn gmietabhaid ?rbenm?. Yr o? a e??d* i gynorthwyo tenant fferm gyfagos.

RHAGOR 0 GYFLOG.

MEDDYGINIAETH NATUR.

[No title]

Advertising