Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

SIR GAERLMARFON

Advertising

GWYRFAI I -

News
Cite
Share

GWYRFAI Bu cyfarfod o Dribunlys Gwyrfai. yng Nghaernarfoa, ddydd Mawrth, Mr. T. W. W illiams, Penygroes, yn llywyddn. Hawliwyd rhyddhad gian Mr. H. J. Ro- berts, Menai St., Felinheli, saer maen, yr hwn a ddywedodd ei fod yn cynal ei fam weddw. Yr oedd yn foddlon myned i waith cad-ddar- pariadan.-Rhyddhad amodol (substitution). Hawliwyd rhyddhad hefyd gan Mr. J. R. Thomas, Glasgoed PaLk. Penisa'rwaen, chwar- elwr. Bu yn dioddef oddiwrth 'appendicitis,' ond pasiwyd ef yn Al yn Wree-gam.-Dim rhyddhad. Yn ei apel, dywedodd Mr. J. O. Thomas, Bryn Goleu, Nant Uchaf, Llanberis, ei fod wedi cael ei, ryddhau o'r l-6th Batt. Royal Welsh Rusiliers oherwydd afiechyd.—-I'w ar- chwilio gan y meddyg. Dywedodd; Mr. W. W. Price, Cae Newydd, Llanrug, saer coed, &c., yn ei apel, ei fed yn cynal ei fam weddw a bod gandcto frawd yn y fyddin.—tDim rhyddhad. Yn achos Mr. J. T. Jones, Gladstone House, Groeslon, dilledydd, &c., dywedwyd ei fod wedi pasio yn B2 o flapn y medkl/gon. Rhyddhad amodol. Pasiwyd fod Mr. O. Ffoulkes, Penyb itrth, Ebenezer, chwarelwr, i gael ei arehwilio gan y meddyg. Hawliodd Mr. W. T. Griffith, Min-y nant, Tan'rallt, chwarelwr, ryddhad oherwydd caledi.—Rhyddhad amodol (substitution). Gohiriwyd achos Mr. E. J. Roberts, Llain- deryn, iLLanrug, goruchwyliwr cyn>'thwyol yng ngwaeanaeth y Pearl Assurance Co., o'r blaen, er mwyn iddo gael ei arehwilio gan y meddyg. Hysbyswyd ei fod wedi paso am wasanaeth cartrefol, Cl, a chaniatawyd rhydd- had amodol iddo. Mr. W. E. Jones, Tan Elidir, Dinorwc. chwarelwr.—I'w archwilio gan y meddyg. Mr. Ll. Humphreys, Old Toll Gate, Nant Pexit;Dim rhyddhad. Mr. E. O. Jones, Peblig Mills, Caernarfon, darllenydd a chysodydd yn Swyddfa'r "Herald," Caernarfon.—iRhyddhad amodol substitution). Hawliwyd rhyddhad gan Mr. O. J. Wil- liams, Penybwlch, Dinorwic. Bu o flaen y meddygon, a phasiodd yn Bl.—Taflwyd yr achos allan, oherwydd ei fod allan o drefn. Hawliwvd rhyddhad gan Mr. J. O. Jones, Gwernor Cottage, Nantlle, chwarelwr. Pas- iodd o lfaen y meddygon yn Cl.-Rhyddhad amodol (substitution). Mr. W. H. (Dayies, Bryn Glas, Llanberis, chwarelwr a fformwr.-Rhyddhad amodol. Gofynodd Mr. J. D. Owen, 6 Beuno Terr- ace, .Bontnewydd, chwarelwr, am gael myned i weithio i waith cad-ddaxpariadau.—Rhydd- had amo dol substitution). Mr. H. Hughes, Pant Sa.rdis, Dinorwic.— Dim rhyddhad. Mr. lb. Parry, Tanygraig, Clyqinog.—'Dim rliyadhad. CaniaUvvTd rhyddhad a.modol i Mr. E. Jones, Groeslon, Clwtybont, g6f mewn chwar- el, yr hwn a ddywedodd fod 300 o ddynion yn dibynu amo am drwsio eu harfau. Cyflwyn- wyd deiseb i'r tribunlys wedi ei harwyddo gan tua 300 o chwarelwyr. Mr. R. W. Rowlands, Pant Celyn, Cwmy- glo-Dim rhyddhad. Mr. J. J. Jones, Rhydau Duon. Bryn'refail. —Dim rhyddhad. Mr. E. Jones. Ffair Fawr, Ynys. Bontnew- yddL-Dim rhyddhad. Mr. J. O. Jones, Waen Bant, Rhostryfan. —I'w arehwilio gan y meddyg. Mr. E. R. D. Roberts, Bryn Rhug, Bettws Garmon.—Rhyddhad amodol. Dywedodd y cadeirydd fod nifer o weision amaethvddol o dan 25ain oed wedi cael rhydd- had (ond nad oeddynt i'w galw hyd Ionawr laf). Nid oedd trefnip.d u wedi eu gwneud i gael dynion yn eu lie i weithio ar y tir. ac felly yr oedd yn dderJledig n-id yw y dynion ieuainc sydd yn gweithio ar y tir i'w ga.lw i'r fyddi.i hyd nes y ceir rhaa yn eu lie.

CAERNARFON

........................-SIR…

RHAGOR 0 GYFLOG.

MEDDYGINIAETH NATUR.

[No title]

Advertising