Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

SIR GAERLMARFON

News
Cite
Share

SIR GAERLMARFON EISTEDDIAD YN NOHAERNARFON Bu afeteddiad o Dmbunlys Apel y Sir yng. Nghaernarfon ddydd lau, Mr. Riiaha.rd Da- viw., Porthmadog yn y gakiair. Apwliodd Mr. J. O. Edgar" nght, 15, Pal- ace Street, Caernarfon, seltinvdd, am Aydd- had 4h' iValw hyd Chwefror 7. Hrfvd apeliodd Mr. Joseph Evatf, 7, 8e 30ntiim Terrace, Caernarfon, paentowr aim ryd<2had pellach. Dywedodd fod at briod yn Wael. Dim i'w a-lw hyd Chwiefror 12. GcShiriwyd achos Mr. Richard RaffchbonC Jonps, Nelson Empormm. Caernarfon, & Jones, iddo gael C, amh%vilio gan y meddyg- mvyn Hys'ny?wyd ei. fod wiedi, pasio yn C 3. lJ?;yddhad amodol. APELIADAU AM ESTYNIAD- 'f Apeliodd y rhai a ganlyn a ryddfcawy nya TadWedd 30 am estyniiad. MT. Robert J. Jones. Tyddynywaen> Per, M?t?aNt. chwarfl'wr a ffetm?r- thr\ j R:n-ddhad amod?I (i  Mr John Evan*, Cr??echd? ??PerM., ?wareI?T a nerrnwr. Rhyddhad hyd lonwl 3L -?hw? !?ydd?d hyd Io?? L -d ?ydS?y'd y? ??'?- ? byd ?aa-fyr 31: rr1 » ? Evan JO"eg-, CaRathraw, Rvddhad hyd Mawrth laf. ?vddhad bvd  ?f. FIli's Hllyn ia h t e v'- Mr: Ems Hllm?ey, Cefnl",yd, Cwmy ei? ffermwr, etc. Rhydd?had hyd Mai 15. 3&. Lewis Thomas, C:ip Efaihn'd F, Panygrof*. ceffvlwr. BfhyddSiad nn1 Mai 15. Mr- William* Richard WiUiams, Rtoy^yger- ton. Bethel, gwas fferm- Rhvddhad hyd Ionawr 31, ac i gaeJ ei, ar,* wilio gan 'v meddvg yn v cvfanraer. iir, H. T. Parry, ?,v-nt, Llandde1h. ??n. ffermwr. Rh?ddh? hyd Ionawr 31, AC 1 awl 61 arch (,an v niKIdyg vn v r ?iK? gan v nwddy? ?? 7 cytamsor. I Mr. T. R. Humphreys. Trosyv?n. Cwm. ti. I-T. mPbrev.1. Y*o. fTat-iiiA-i- G-,Yeit'b;a; Rr ffertn o 76 co a.Rh'ddttltrtd h Mai 15, 9,. C'ri<?t? E<??? L?mia?, Gnw, LiM)- --mg. certmon mown fferm. Bn o flaen y ineddygon a pShosiodd yn C 3. Rhyddhad amodol. Mr. J. 0..Jon1: (21). Talrmignedd Isaf, Nantle, ffermwr. Ribyddhad hyd Ionawr 31, ac i gia-el ei arehwilio gan y meddyg yn y cyfamser. Ms-. Griffith, Peoicraig, Diiiormc, clrvrarehvr a ffermwr, gwr priod 34 ndwydd Oe-d gyda. dau o Ifilint. Rhyddhad hyd Ionawr 31. ac ? gael ei arCt- Wih<i gan y meddvg vn v diyfodoL Mr. Riohrvrd Roberts. A'lUfeten. Panygroes, ffennwr, 24 mlwyddi oed- hvtT Mai 15. MT HI'g'n D, via Jones (19), Cacau Dehaf. Rhos-gad-fan, 'fferm-wr. Gwnaerl yr ape} gan ei fam. Gweit.hia'i( ar ffeirm o ]8 o aceri, 13 otwrnvTif o dan wair.- Y r oedd ganddo dda.L, ftiawd yn y Fvddin Awstralaidd. ftihvddliad hyd Tonawr 31. ac i gael ea arch- w?itr) gan y m?dd? yn v dyfodol Mr. J?hn H(¡wrd J?n?. Bodaden Farm, Caernarfon, ffermn, etc. Yr oedd y ffertn yn 144 o aoeri, ac vr oedd ei dad y" n analhi- Qg i w^iihio. !( RJiyddhad hyd Mawrth 31. Mir. Pf-tor Hellrv Ptwry, Glanrhyd, Nebo, Llan-ilvfifi;. chwarelvn- a ffenmnwr. Dywedodd fod ganddo dri brawd yn y Fyddin. Yr of-dd ei briod mev-n iechyd gwa-el. CadwaJ fferm feohan o saritih acer. Rhyddlwd hvd Ebril3 30. Mr. B. Morris Hugi), 4, Gefei Coed, Talysarn, diiwrnrelwr. pvr priod 35 mlwydd oed. Rhy(Mhad 'hvd EbrTK 30. H^wliodd Mr. Henry Parry. CWrtnrafor, ryddhad dros ei fab Mr. R. J. Pairv-, yr hwn wfA-ani'ot'nai gvdng ef i'e! "worting ba-iiliff," a.' I' h >vIi oedd yn anhebgorol. Dy%ve<k)dd es fod yn gwneud ei oreu i gano aiLan gyfart- "Wyddi-ld ai-i Bwrdd Aiiiaetli,(Idiaeth. i drín: WiWy o dir y flwyddvl1 1ioii. Mevm atebibd I-r Cynrycliiolydd Mihnnl, dywedodd Mr. « ai rr nai allai wneud g>rda dyn araifl yn fib f" fab, ac ychwa:ie^od<l iddit fed yn y Tribun- lys 14 o v^ithian ynglyn a'i fab a'i, gwedsion. Y Cynrychir'livdd Milwm!: Pe huasai pawb yn evmevvd Y wffid jrna, ni fU2.<Ba:i vna- nekli i amddiffvn eioh fferm. A ydyeh yn grwg- nach v 14 o weiihmn y bnocb vma.! 'fir' PaiTy: Buasai'" gennyf fod ad. ref v-r gweithio. Y Cvni'vehiolvdd Milwro! Beth am aelod- vma sydd yn gwalrio oriau o'u L bamser yn wythnosof i fod yn breeenoU- Nid wrf yn gyfrc'fol am dan^vnt. Y Cvnrvchiolvdd Milwrol: Ac y, mae ttrn- octi f;S.j'W' cadAv eich mab adnpf i vrneud elw ? gade pawb ara11 fyned i'r d -? MJ\ I?UTy Nid yd'vm yn gwneu? Mian. Y Cynryobiolydd Milwi ol: Ni chafbdd I ffernnvyr well am-er erioed. A vdych yn ys- ■. tyiicd ein bod yng nhallol y ifcyfel fwyaf mpwn hanes, ac v dyhd abertJijn each budd- ifinnu at rai y wlad T ■ Mr. Parry Yr ydym wedi nodi gymaint drhvvTvn'th ar v tir y flwyddyn hon nag a wpaotliom v flw vddyn dilivveddaf. ac eto-man y TAvwodracth yn mvned a'r dvmon i ffwddd. Ofltuntawyd rhvddhacl hyd Mai 15. Mr. Rchar^ Jones í30\, Dinas Home Farm, fiiemnr'fon, n'?Dmwr. nhv?").? hvd Mai 15. Ifr. D»vid Oven Jones, Dolg"fydd, Pont- rnsr. sradfw-r a chertmon. 21 mlwy" did oed. Rhvdnbad hvd Mai 15. Mr. Owen Works, Ebenezer, m-nen. ?• RJi-ddhnd hvd Tonaw 31. ac i'w arcbwiiio !?.n v jn?ddv? vn v cvfamser. -141 v I Mn\ Wnn?.?n'A.'Wnf?im't f?. hw-smon.? Mlanrafon R;>p}- Rhyddhad hyd MawH;Ti 31. ACHOSION (JO111 IMF DIG. Gohinwyd yr aebo-uiou a gaoilyn o'r blaefl niniyn idd.vnt gael eu harehwilio gan y meddyn. Hvh. bvswyd fod Mr. John W. Jones, Bryn- gv:yn. Waenfiiwr. eiiwa^olwr a ffermwr wedi I;() yn B 2.—Rhyddhad amodol (substi- tutionV t?'?Iwvd?d Mr. Robert J. WiH-ams. '?'artdwr t?-r:M:e. C?tybont., cbwarelwT, P'^iw am waeanaeth cvffpedinol.—Gwr ),h<?iwvd yr apel Hy.hyswyd fod ?. ?!)?.. Griffith, B?)n ?d 11 'flc-ririwi-, wc?di p?i.D am was;?f)pt" c-?-mrodino, \i? vw ?apJ ei alw i fvnv hyd t!? y c?ir dyn "cvm'wyH i lenwi ei ie. v Dvwedwyd fnc1 Mr. Henry Jones, 2. Gwyr- fai Terrace, Wnenfawi. ffornvwr. wedi pasio .ryo B 2.—Nid yv: i ahV' hyd Io-na-wT 31. I ',WYDD. ACHOSIOX NEWYDD. .<pe:¡odd v Cynrycfiiolydd Mrlwnol yn er. ,)-%n rh" vddhnd a ;II;3.tawyd i r rhai a gan- ,\Tn :— ° Rhyd»frlaxvyd Mr. Da.vhl G. Roberts Buon- -Nial 21, gan y Tr b"n.y« Vw i c.i a!w hyd Chwefror 28ahi. Ca-,«.i".tH-.vvd rhrddhad hyd Mai 21 i Mr. John R. 5. chape! Street, Porthaeth- w plumber, yn? ngwasanaeth vstad y Far TJOI, gnn Trill,I,i,s-,Itl yw i ga-CL el a!w hvd Chwefror 28ain. b,,(i M-Li 31, i Mr. Therm's Bobeit^. The Exchange. PonygroeP, ei.sndd a ffermwr, gall y TVibnnlvs lleol. I?hvddhad hvd Mawrth 31. Cnriintawvd rhyddhad t-njodol i Llir. Owen J..Tones, Fron nlt-n, Nazareth, cJiwa?<elwr. ctan v Tribrnivs i'eol.—Hhyddlhad hyd MidwT"ol i-n er- li-i n y rhvddii.qd am-odol a g;ny'atawyd i Mr. Ti H. I Bnionturnor' Farm, Llan. Ityiu:, saer coed a ffermwr.G'wrthodwyd Y" iVIIil. vd'lhnwvd Mr. John H. sarall. 10. Bryn. ehwaOplwr. hvd Chwet. TO); 21 q,-in y Tribunlv? Ileol. Dvwedodd fod ei briod vn wael iawn.—-Gwrthod- "(1 yr npigl j Caniatew^d rhyddhad hyd Uhwefnor 21, ii Mr. Jorin G. Roberts,, Pen««unant, Rhostry- fan, bugail, gan y Tribuxilys livoL-Gwrthcd- l wyd yr apel.  i D. G. Jones, T?el?, IJan-bois, chwarelwr. Rhyddiha,wyd ef hyd -I) gan y Tribunlys UeoL-Rhyddhad hyd CSiwefiw 15 (tetrfynol). Caniatawvd rhvddhad hyd liai .12fed i .Mr. Owen Owens, G'wyrfai Stoiee, Bontnewydd, pobydd, gan v Tribunlys Ueol.—Rhyddihad hyd Mawrth 31 (te«rfy«ol). Dyvvedodd y Cadewydd fod yn ddrwg tawn gan y Tribunlys weied fod llawer o apeLNvyr. hteb gael eu harchwiHo gan y meddyg. Yn achos amaethwyr, yr oedd y Tribunlys ya caruatal1 mwy 0 ryddhad iddynt- nag arfer, an yr amod fod y personau yn cael eu hareh\rul* io ga-n y meddygon yn ddioed. Os y buasai cyfarwyddiadau newydid yn cael en rhoddl allwi buasai ga.n y eynrychiolydd milwrol lmwl i ofyn i'r achosion priodol ddela-i o dan y cyfarwyddiadan gael &H hail ysvded, etc. 1y Mr. Owen J. Williams, Bryn M?Vn, Bryn. refail, gyrriedydd cerbyd moclw.Nid yw i gael ei alw hvd Chwefror 28. Mi-. HughieHughes, Tanygraig, Cwmyglo, chwarelwr.—Rhyddhad hyd EbriIJ 30. I Mr. Owen Thos. Williams, Tyddyn Mem- sier, GrfH^lon, et-rtmon, e dahai hyd j M lj MI". Edward Griffith Owen, Dolgynfydd Ucha. Pontrug, ff-mwT.-Rh.vddh.,d hyd. t EISTEDDIAD YMMHORTHMADOG Dydd itaw-i-th, Mr. J. E. Greaves yn y gadar. Alfred R Will Lams, Nant Gwyna,nt,-ym- o-eiaydd am y Weinidogaeth, a esgueod-wyd ar yr amod iddo fyned i weithfa oyfa.rpar, yr hyn a roddai iddo gyfleusdra i bregethu j gulian, parhau yn ed efrydiaeth, a myned i't Coleg, ar derfyn y rhyfel. Mrs Ann Roberts, (gweddiv), Glaslyn Street. oiynai i'r Llys hebgor ei mab ieaengaf, yr hwn oedd was mown aiop groser. Dibynai oadw y teulu ar y baohgen, gan fod gjanddi hi bedwar o blant bychain i'w magu a chanfod tri o'i bechg>Ti yn y rhyfel no un wedi ei ghvyfo.—Gohrnwyd yr actios er mwyn i'r haehgen gael ei arehwilio gan feddyg. Mr John 0. Jones, groser, Snowdon Sti*eel. dfynai am rydidihad ar sa 1 nad oedd ganddo I neb i ofalu am ei fusnes, yr hwn a adeiladwyd 1 ganddio ef ai. hun. Caniatawyd yr apel, on I rhoddodd Iifftenant Davies ryfbudd yr apoliai II efe i'r Tribonlys Oanol yn erbyn y dyfant- | iad, ar aaal nad' oedd gan Jones neb yn di- bynu amo, I iff tenant Davies apebai yn erb?Ti dyfam- iad y Tribunlys Heol yn achos Owen W. Owen. Glandon, M-f&, ar y tIT nad œd Saaddo ddigon i wneyd. Owen a ddywedai I ei fod yn trin 12 acer o dir parthynol i'? I ffarm ef ei hun, ac hefyd yn gofalu am ffaaiR. j « dad, yr hwn oedd dros 80a-in mlwydd oed, ac yn fethiantvis. CQda-Î efe rwdins, moron, maap, pytatws, u, llafar. Cododd 18 tunel) cr bytatws y llynedd, a bu 30ain o weithiau yn Ffestiniog yn eu gwerthu, heb son am eu gwerthu, yn y Barth, Porthmadog, a Chric- cieth. Buasai yn cyroeiryd gwas. pe gallasai gjael un..—'Taflwyd all an yr apel a chadam- hawyd dyfat-niad y Llys 11001. Hel'yd. cidarnhawvd (I-Vfarniad y LJys Lleol yn achos R. H. Owen. Traian. Cwmstradllyn, a rhoddwyd rhyddhad iddo. I Yn achos Isaac Lloyd Jones. tra.faehpA,r, ertynwyd ei dymor hyd G-orphenaf 9fed. | Di-os Hugh J. Jonea gwn<Mthurwr g'H)? beer, plediwyd mai ef yn unig ddealla? y pedi ianau a sut i botelu, ac os y cymerid ef ym- aath y eauid y gwaith.—Gwrthodwyd. Br i'r Iilys lied ollwng Samuel Owen, I gwneutliurwr corbydax. yn rhydd, gwrth- i wynebai Lifftenant Dav.esr ond cadarnhawyd barn y lIys lleol. Gan fod Rees H. Williams, moulder, wedi cael ysnoden. fel gweithtTrr mewn gweitihfa j cyfw-?ar, taflwyd ei apal ajlan. ?m. Robei?, c)erc chwarel, Ma-doc Street. hontti fod y cwmni vn gweithio dwy ohwajrel ?od 5 o'r 9 1.ere oedd yn y awydd?a, yn ddi- -? v?dl ymresuu. ae ma4 Roberta oedd y gii--re.-Gwi-t-liodwyd. Thomas Griffith. Prenteg, ddywedai ei fod yn cadw ffarm fechan ac yn meithi-.ii y tir a chad w uJiifeiliaid. Hefyd g^veithiai fel r lliftwr. Priodasai ea- y Llys diweddaf. Ti'wy fod y weithfa lifio yn lied agos, galiai gadw y ffarm hefyd.-—Gwrthodwyd.—'Mai 13eg. Yr un dyfarniad oedd yn achos Thomas Evans, gwas Robert Roberts, yr Union, Tre- madqg. Ail-wI'andaJWyd apel Ellis O. Jones, gwerfch- wr glo. Yr un oedd y ffeithiau.—Pasiwyd ei fod i gael ei ai-ohwii o gan feddyg. Rhoddwyd rhyddhad amodol i Llewelym Hunter, gwas cagydd, ac esgusodwyd Wm. Prtchard. TiUyffolt, Gam, hyd Mai 13eg. Rliesv-mau R. E. Jones, Penygaonfa, Pen- morfa, dros esguswdiad oeddynt ea" fod yn cynyrehu cropiau a phytatws ar & dir ei hun, e: fod yn helpu man-dydd\-nw\T i drin eu gerddi a.'u tiroedd, ac yn evncnlhwN-0 hefo'i geffyl yn v oynhauaf y ma>n-dyddynwyT hyn. Yr oedd yn barod i wneyd yr un peth eW. [ Esgusodwyd I Dadleuai Mr Rudd, Beddgelerpfc, dros Emrys Willia.ms, prentis saer coed, y dylid caniat-ah y Ila-tie i orphen ei brentdsiaeth gyda M" Rudd. —Gwrthodiwyd. Ellis Jones. Clenneney, ofynai am ryddhad i'w was, Thomas R. Pierce, Ty Cape), Bethet, yr hwn ofaJai am y gwartheg ac aim y llaeth anfonid allan i'w werthu. Buasai Mr Jones yn c^"flogi tri o ddynion ereill pe oawsai efe hwynt Heblaw Clenneney LTelid fferm arall hefyd. Yr 1)¡d;dda,u o'i feibion adref.—Mai 13eg. i Mm Roberts, Biyncelyn, Garn, apeliai am esgusodia.d i'w mab ieuengaf. Yr oedd ei ifwr yn wael a'i mab hynaf dan y darfodedig- aeth, yr llyn a .brofwyd gian dyKtysgrifau mp, drtygol.—E^usK^diad amodol. j Ymddianghosai Mr J. Humphrey nic\vj) lluaAvs o'r ;.icbosion a. Mr W. Morrvis Jorie- j niowit ere lL

Advertising

GWYRFAI I -

CAERNARFON

........................-SIR…

RHAGOR 0 GYFLOG.

MEDDYGINIAETH NATUR.

[No title]

Advertising