Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 Jj? ODDIWRTH Y DIWEDDAB V"rfOEODWR "TYST DYDD" -c,-n o'm meibion allan i Canada, ymsefydlodd yn vghyroydogaetlh yr Oil Springs. Lambton, Ontario. Tua thri mie yn oi, ysgp-feaod^ ei fod wedi bod yn "&#iyd era amryw wythnosau, yn dioddef -^di-vrrth y Piles. Mor fua.n y derbyniais ei danfcraaia iddo eypyn () ch peleai, T wytibnoe yn ol, ysgriieoodd adref i 16yd fod eich pelanau wedi gwneyd lle6 dirf^ wr iddo. Cyn ei fod wedi gwpiien on biwch, yr oeO yn alluog i ail gymeryd ei waith. Neithiwr, oefais lythyr arall oddi wTtho, fod y clefyd, i bob vmddangoeiad wedi i ad lwyr adael, a'i fod yn ei gynefin iechyd. Ar ol olywed 32p ddamweiniol fod dyn yn byw yn y gymydogaeth. wedi dioddef oddi- wrth y Piles ers again mlynedd, darfu i í) mab chwilio am dano, gan ddr wrth* am y daioni yr oedd eich Peleni chwi we*. wneyd iddo, a roi iddo haner blychai, oedd ganddo 0 fewn pedwar diwrnod yr oedi y dyn yn dawnsLo gan lawenydd oddiwrt-b iffeithian daionus oich Poleni chwi. Wedi derbyn y fath leshad iddo ei hun, a. gweled y daioni dirfawT wnaed i'w gyfail! teimla fy mab yn awyddus am i ereill wybod am y feddjginiaeth. werthfawr hon. Yr eiddoch, etw., JOfiBFH WILLIAMS. Y MAE Y MEDEYGINIAE TH WfeRTHFAWB HON I'W CHAEL MEWN TBI ► NO. I.-GDOM-E'S PILE AND GRAVKL PEULS (Label wen). No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILLS (Label goch). Gwerthir y Peieni Byd-glodus hyn ymhob RHYBUDD.—Byddwch ofalus wrth brvunu man, mewn blychau Is 3c a 3s yr un. Gyda'r "PILE AND GRAVEL PILLS," eich bod Fost am Is 4e a 3s 2o. yn cael y "Genuine Pill" 8ef PELENl GEORGE. PERCHENOG: J. E. OEORGE, M. U. P. S., "¡f; .(. f =- 1d..W- MEOOYGOL  ^ovt ?COUGHS m AND fCOLDS Nt .l,7I!! ??M <*? —?. < ? ??* ?FRAMCtS?O 11 Che?tsts) p?tce. ??V?&XHAM. j  AN 2'9 ^fL LADIESJI IF YOU ARE WISE ED EE before parting with your | ?? ■■ El money for useless remedies, write to me fora FREE SAMPLE, suiffcient fora cure, of myrenowned treatment for all irregularities. No nauseous drugs. Guaranteed absolutely effective invariably under, ate hour. Acts like magic in the most obstinate and unyielding cases. Failure impossible, so why worry? SEND NO MONEY. Sample, "THE MANUAL OF WISDOM" an interesting book, Sworn T.-itimouials, guaranteed genuine under penalty of sent ABSOLUTELY FREE. THE MANAGERESS, LE BRASSEUR SURGICAL CO., LTD., (Dept. W.P.), Geoffrey Buildings, John Bright Street, BIRMINGHAM. Tel. No. Midland 2596. Teie?aphic Addresses: "Ardeshdr, Paris," -d "Surgical, Birmingham." TeAl. rdNeos. liir, Zk1- Z?Pawy-Pa.ris, France. LADIES WOOD'S CHALLENGE REMEOY is guarantb-^d nnf.er the sum of £100 to cure when others fail. Far superior to Pills, Pellets, or any Continental treatment. For all ea, of Lrrecrjilarities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY is supreme. Price, j ag. 9d., 4e. 6d. Special, th. Stamp for Pamphlet. Advice free. Established 30 years. MR. & MAS. A D. WOOD, Medical Specialists, 20, LOUIS STREET. LEEDS, CLA-RKE, tui PILLS. pELUR NBY?U AM WELLHAD fl' \?' drv?y'r Peiana? hyn i bob amwvidcr cyfao30dd¡Jol neu etIfeddol ar yr OrgaM?u Eyfriol, Gravel, a Phoenau yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd oddiwrth arian byw. Seiydlwyd er's dros 50 mlvnedd. Mewi! blychau 4s 6c yr un gan yr holi fferj^wyr a rhai yn gwerthu Patent Medicine, trwyJ}: bvd. ■^en anfoner 60 sta-mps i'r gxvneuthurwvr- The LINCOLN & MIDLAJND COUNTIES DRUG CO., LINCOLN. (| YHK Old English -]Xnuse *or Cheap X Jewellery, Gold and Silver Grooos. Clocks, Wapfcchee, Pipe' Cutlery, Electro- piate. Noted house fop Spectacles. Prices for Athletic. Sports or Whist Drives, Hawkers, Shopkeepers, or those &tarticg in-businosa, wiJI find tj>a,be«fc -assortment Atid lowabt priceB ioy cash at i*os-rt .W .ttibtiill t MEDPYGOL "tyUwct }<o(tk I [ jlm pryd" UK -os yn teimio "dipyn yn wanJIyd" — V "heb fod yn i&wn"—"wedi dwdes = I& neu "allan o hwyl", Gofakvch = am symud yr anhvvyideb-cyn iddo droi yn ■ = rhywbeth gwae& YtMK bobMM<ryn ■ W annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr 5 ,vydd Ueiaf o afiechyd. Byddai 8 jl Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob eiliad a gollir yn ayfle i anffawd", Y = ■ mae hyn yn wir amlwg o berthynas i 8 = gyflwr gwael yr iechyd. Achosir Ilawer X o b- trwy anhwylderau y cyila a'r afu; 8 Jj Swir hyn yn eich Mh<M chwi, bydd 8 = dogn amserol o r meddyglyn enwof ae fi C adnabyddu»—Beechem's Pílb-y modd, is JJ ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir 8 = esmwythyd yn tyffredm ar ol hyd yn 5 oed y dogn cyntaf; ac os parhewch £ (byncryd ä = y Pei-au yn rheolaidd bydd i chwi yn = ■ fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, • J| ■ bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. = I ddynion a merched wedi ",rhedeg i lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd ■ = i'w defnyddi&u cryfhaol a gwetihM! yn = fu&n ddwynorganauytreuliad i'w cyflwr 5 JJ effehhiot. Y maent hefyd yn effeithio! i buro y ?wted, ac felly yn !!eso!t yr hot! 5 n IOrph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac j| afi-hyd yn fuan yn ildio i ddytMW«) 1 bendithiol s i ?K(!taM'S f ? ??. 1/3. V- g FREE OFrER TO LADIES. rOO PROVE the Superioriy of .L ELLIS'S PILLS FOR FEMALES, I I wiU end a free trial packet post paid. Prepared from the original recipe of a celebrated Nurse, and never fails in re- storing regularity, safe, certain, and epeedy. Pill that ne-er disappoints Trousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy, after all other things have been tried in vain. Each par- I chaser sends back testimonials^ as they afford relief in every instance. There is nothing to equal them, 2s 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s M., post paid in plain wrapper, with full directions and advice. Supplied I through the post only by Mr?. ELLIS. 12. Vailance Road, Move, Sussex. AD Interesting Guide. 46 pagee 52 ?lustra- tionB, g?ut free ?ith each box. I H O R T O N S i. X. L. PILLS. I ARE WARRANTED to cure all private cases and complications of the urinary organs, whether acquired ur otherwise; also, gravel, and pain in the back. Free from inerourv. Sent Dost-free for 4s 6,3, by the Proprietors, I HORTON & CO. Chemists, (late Chief Dis- penser from Birmingham Ger-,ei-al, Hospital). (Etept. 71), Aston Manor, Birmingham. Letters 5 answered free. I.B. NEVEU KNOWN" I TO FAIL. SUPPLIED DIRECT. DWYSIG.-Mae JOHN PRYDDERGH.! JL Ty Newydd, Caerhun, Bailor yn I parhau i fendio gafed a bob do!uriau. Y JP- weler, neu snfoner i'r cyfeiri^d uehod. A WATCH FO!T? -SKIV-.IL j j ( In the centre of the Diagram you '00 Fig. 5. Arrange the figures 5 1- '?' ?.?' ?' ?' ? ?' and 9 in tbe L J remaining squares, so that the .'okimns add 15 up, down, across I and from corner to corner. If correct, and you comply with the simple con dition we shall sewi you, a HANDSOME WATCH (Lady's or Gent's, guaranteed 5 years) will be sent you ENTIRELY FREE OF COST. Send your answer NOW, fOID- cJosing stamp for reply, to (Dept. Y.) INVIC TA SUPPLYORES. Jrivicta Houae, Swanscombo. -Greqnhithe,l S.O. r-'{, .11 ,-r ,$« t ,,t I MEDDYGOL ( \? "? ? *V | Gwaed. | ?- $ | tm?waed 1 11 o.! ? ?waedJs H Vi'f ö U 0 —^ j ? U?ae lechyd a Bywyd V? U I ? Dibynu ar Waed Pur Cry? jj la< h a Maethlon. || j ? ? Hughes's S ii Blood Pills I ? Mae "HUGHES'S BLOOD PILLS" g I ? yn hynod effeithiol at Greu Gwaed ? i 0 Newydd, Pur. & Chryf, felly yn dyl?t- V | U adr M • || wadt 43 holl y drwy i&ch.a UI "Dolur Pn o.°¡yg 01' .0 0 W aed, U .H i I ion e '0 ne", Afa 0 I U Drwg, Tar- J I H ddiantau '0 y Cn:-wd, H Cornwyd- 0. j A 00, Scurvy I V Nes. Fit's, /'i. N ervOU8 ???!??,??????—? n.w A H Gwyoegon, 1\ neu Cymal- U ws\, Poen bago, Gor- ffrwymedd, Neur&i?? Auhwytderaa ?? ? yr Ar6Dau, beldr Yspiyd, Surm Y V 0 C7«'- H M 0 MBenYWOd. ? At AnhwyM?r?u tueddol i b<A G- 0 A aig, Macn a MeTch, o bob oetd' U ? ? m&e "HUGHES'S BLOOD PILLS" V ;r DC ?dig o e,felthol, V Moddem Prawf arnyat. || ? KHYBUDD PWYSIG X 0 Wrth brynt. y Pills hyn, gof&ler rhag A Mcael eich twyllo. Mvnwch weled y o o-aei eich twyl -1 ?).I. m i ? i Mar bob biwch. H?b bwn, twvli ydyw, I! j 0 Gwrthodwch bob p?th aralL A ? Ar werth .?3?1 bob Chemist Stores, X j pri n,g?nwys war-tax Is & 3s, 5s., ff 0 sdurc^s uA\.aiu ??jaA\ 2 !a ?Amojtmp lixt !? ?po- ? ? J?Hu?M.P.S.L > W MANUFACTURING H ? ? M.?NUFACTUR??? mrr ? PENARTH, Di? FOR THAN THIETf YEARS THOUSANDS OF LADIES HJLVB DERIVED BE..Mm' BBOM. DR. BA VI3.3 FAMOUS FEMALE PILLS Have been universally admitted to be —— A BOON TO WOMANKIND. THEY are the b-st known remedy for I J? Anaemia, Giddiness Fulness, &W swelling after Meals, Loss of AppetaW, ¡ Hysteria, Palpitation of the Heart, I Debility, Expression, A7eaknem, Irregu- lAritMs, and <n! Fain?c Ailmenta. BoxM lid., Is. 3d., 3a., and 12?. may be '? from Chemists and Patent Medico V twidors every whore, or sent tree from I observation, by the PROPRIETOIl. DR DAVIS'S little botm for MARRIED jj WOMEN, iQost invaluable; sent free on receipt of a stamped addressed envelop*. Only address:— 808, P ORTOBELLO ROAD, NOTHSti HILL. P.-nple sent »>•& receipt of ■ stamp for poataige.— TESTIMONIAL O'R FFOSYDD YN FfftAlWC Y. SGRIFENA Private J. Davies, 2nd Uau. jL Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn y rhyfel er y cychwyn):— "EASINE ydyw y peth goreu a gefaia at wella y Cur yn y Pen oflmd wy yr ydym yn ei gael yma. Mae fy nghyd- filwyr yn y Trenches a minau yn e! t ddefnyddio yn fynych. Nid oes ei well. Anfonwch ychwaneg. Ysgaifena Artist enwog o Rufain:— "Yr wyf yn defnyddio EASINE bob ¡ axnser at Gur yn y Pen. Derbyniwyd miloedd o dvstiolaethau cvffelyb. Mae EASINE yn hollol ddiogel i'w gymeryd. f Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r I' Ddannodd mewn ychydig funudau. — At werth yn mhobman Trwy y post. am Ls. oddiwrth y gwneuthurwr: HUGH JONES, F.S.M.C., Chemist, THE MEDICAL HALL, B L A E N A U F E 8 1 N 1 0 G. imoney !M0LE SINKS^„M°- =?e. Bell to the Largest Bt j«rs—"Furriers of th. W,E,st. I I EDWARDS & SONS. HEREFORD. 8e<?!rc Prompt Payment. I Much Higher Prices thi Whiter. Write for particulars, MORRIS'S OINTMENT I (ELI KITTY MORRIS). HWN SYDD YN ANFFAEI.EDIG ) bob anhpyldcrau croen. Mae wedi ca.e' i ei brofi gan gannoedd sydd wedi cael iachad oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfaol, Llosg Tan, Llosg Eira, Penan piant yn torri Dwylaw torredig. Briwiau ar goesau drwg. Boxes CHWE'CHEINIOG a SWLLT, i 1 W gael gan- I MISS ? MORRIS, I 6, LLanbens Road, CARNARVON. 6, UAnb ena Road,' CARNARVON. "tit. i 'f:' a Jlc/¡ ARIAN < RHOODIR BENTHYC ARIAr, AR FYii RYBYJJD. Mewn symiau by chain neu fawi (dim llai na £10)- All "PROMISORY" NOTE Y axm THYCIW-R El HUN WEDI EI SEFYDLU ERS DROS DDEUGAIN MLYNEDD AC YN AWR YN RHODO. BENTHYG DROS 80.000 YN DDYDDIOL AM Y TEDLERAU. YMOFYNER A GEORGE PAYNE & SONS 8, CRESCEXT ROAD, RHYL Arian I roedi ALLAN AR LOG A hUi-tebX'MOL. AS L\lu.WYM.U o. P ARSON OL, B. R. STY THE & CO., GROVE CHAMBER^ CAERNARFON. MONEY LENT £ 2Q to £ 5000 Christmas Applications are now invited. BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from us on their Ojvn Personal Signature. LOWEST RATE OF INTEREST. Convenient Payments Monthly or Quarterly. Existing loans with other firirs paid off. DEAL WITH GENUINE LENDERS. Avoid paying heavy rates and expenses. Apply to—- SAMUELS & CO.. 5, JOHN DALTON STREET. MANCHESTER. BORROW from an OLD ESTABLISHED WELL-KNOWN FIRM, noted for Honest >«*a!ii:S». ?10 to J?l.OW ADVANCmD ?,'4IL? to all Classes worthy of credit, 00 NOTE OF HAND ALONE. Interest the Lowest in EU1I,'lmd & Wales. Loans. NO FEES. NO SURETIIES. B10 from 2s 6d weekly £ 30 from 4:to weekly 950 from 8s Od weekly £ 100 from 158 weekly Special Low Rates Charged for Short Period Call, Write, or 'Phone (2975 City), in .Strictest Confidence to the actual Lender. H. HARRIS 71. MARKET STREET MANCHESTER. ARE YOU WILLING to pay 4B in the £ for telvl!. Il0nth. I don't «tT«srfck*e u> lend Mousey at 1M. or "to the £ tftui th«* tell Tfjo it is for "xne or two mouths, MY TERMS ARK IN PLAIN ENGI.TSH, will cost yon for twelve months, £ M— Ele, £ 10fl— £ 28. and special terms for CHJEAPBUt RATES, 001tsw, «r> omounts. Alt YONB ADVERTISING ATTRACT APPLICANTS- I MARK SHAFFER 8, Bold Street Liverpool BENTMYG ARIAN o E6 I E50 oo '1 NID OES EISIEU MEICH1AFON. Telir y Benthyciadau sydd yn sefyll. 5 Anfonix pob manylion a thelerau trwy y post. iI Benthyg. Ad-daliaui. Benthvg. Ad-daliad £ £ s d kC Lt d 5 550 40 42 00 10 10 10 0 50 52 0 0 20 21 10 0 ilio 105 0 0 30 31 10 0 1000 1050 0 0 Llog yn ol 5c y Bunt am Dymhorau Penod- 01, ond anfon at y Manager, 24, BANGOR STREET, CARNARVON. LOWEST INTEREST IN THE COT" ti-Y. £ 10 TO -Clooo NO FEES NO BONDS. £10 Reipay Cll £ 50 Repay £.00 £ 20 Repay Y.22 £ 100 Repay £ 110 Money Alvanced on Day of Application, Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. L I V I N fiSTONE. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET. MANCHESTER. TeL 3071 Citj. IENTHYCIR ARIAN YN GYF RIK AUtxOL o £ i &i.ooe. YCHYDIG ORIAU 0 RYBUDD, am dymor-u penodol. NOTI OF HAND YN UNIG, ym cd 9 telarau canlyaol:— stnt,hy.s. A^-dAlifcd. Benthyg. Ai-d*liA* £ £ A. d. £ a S. d i 5 9 40 4398 it le Is « if j 10 C to i) 10 9 1M 101. 0 10 all is 1 lOOt 1060 « s CymetiT -d&liadati bychain trwy gyinn deb neilltuol, nen 0. dewisir gall y benthyo íal eeIyll and vala y Hog btb haxmez bbryddyo, Telir y banthyciadira woe am log llftwer ii. Gwarentir y bydd poh peth yn hollol gyfrinachol, pa an a wuei" baanft t'i jMiidio. Ymofynwoh yn bessonoi oø. yn gyflemi nen gellir gwneyd baun trwy v llythyrdy. Arbodwob y liogaa ache) .I' rd-d&iiadsu trymion, trwy ymofyu • THE MANAGER, 28, QUEEN STREET, RHYL. BENTUrCIADAU BOLLOL BREIFAT I V-300. F".ID3 SICRWYDD AR DELERAU RHES I YMOI., Dim (,"0&"8. Dim ifwaHacifcn,th tn. I weUder (.r8J.T.rø à, )'\1"FO"il POBW j Ymofvner, ac argyhoeddir chwi B. WOLFE, 36 SPRING GARDEN ? MANCHESTER BENTHYCIR ARIAN AR FYR RYBUDD. O ?ic 1 £ 1,000. AR ADDEWID ? S(iMI?MNRDiG — AiD?DALU. Mae pob beuthyciadj yn hollol it angen. neu i gych?yn mewn Rusnes, i'Ddod- refnu e'eh Ty, i bi-yim/etc., n?u Dl'clhi, An fcuu' yv ariah gyda'r post yn gyfrinaohol. I ('{.ellir vi- ijria lL? i)(?st ,.ii, haner I blyny:d:lo.J. lHm' <') ,füw i."j gaH y benthyea«( ;u? i Hi ty !)yd bum mlynedd, ond' talu v log Nid ydyw y pelldei- yn djdim gwaJvaniaeth. :Ma.e .r Bogau yr yn Xlg}1ynwu, Erfynir ar i fenthycwyr it, talu Hog uehel mewn lie arall ymofyn yma. pan w telir y benthyciad. Vil ,Y, e r 1 cTTostia j ddfen i chwi ymholi, and gall arbed punnoedd J drwy ant'^n yn Gynu-aeg neu Saesneg. am y prospectus i'r NATIONAL ADVANCE and INVESTMENT 41. ViM- I tPORATION STREET, MANCHESTER, I Establlishdd 1887. Nat. Telephone, City 6066, ar to our North Wales District Office, 32. J FARRAR ROAD. Bangor, and il8, QUEEN } Street. Wrexiiam. I ) MEDPYGOL I I HORTON'S BENEDICT PILLS. FREE TO LADIES. IN A FEW DAYS correct al. irregluarities and remove all obstrac- tiotl; also cure Anaemia and caurlo no injuries; to the married or single are invaluable. By post, under cover, for Is 3d. or 3s., from HORTON & CO., Chemists (Chief Dispenser from the latfc Birmingham Living-in Hospital), (Dept. 71), Aston Manor, Birmingham. Sold ever 56 years. SELDOM EVER FAIL. AI-j LADIES should send penny stamp for a free sample of Pills, and book of Testimonials. -r Bydd R1CHARE' EVANS, MEDDYG ESGYR? JL? (Bone Setter), 8, Salem Terrace, PwH- heli, yn ymweled a'r Deoedd can!ynoi JTi wythnosol ;Dydd Iau, Market Vaults. Llan- gefni; Dydd Gwener. Spoitsman Hotel, Port- madoc; Dydd Sadwrn. Emu Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchnadi. Car- narvon. Oil at y gewynau i Ddynion ac Anifeiliaid, am Is lie a 2s 3o y Botel; 3c yn I ychwanegoi drwy y Post I I.MlOTL'5 X3E<?TE'?S'? ??-?EX?A?-trA I UPPER YvOBTJRN PLACE, I LONDGN, E C., Centrally Situated. Within Five Minutes Walk of Bust/m Station and twenty minutes ding tot by Underground Railway wi Uower Street Statir>n. BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from 5s. each person 130 Rooms Lunrieously Furnished. Passengers lift to all doors. Fireproof. LOHDOtlTEMPIES^iCE HOTEL 77. HIGH STREET, PWLLHELI. I Every Accommodation for Travellers, etc. a.t Moderate Chargss. MOTORS AND CARRIAGES FOR RInH R HUGHES — —Established 1890. DJM BLAENDALIADAU. CERDPOROL J O H N JONES. Wholesale and Retail Music Seller. BETHESOA. CEEw?IR Y cYTO-C FWYAF AlMRYWluf. YNG NGHiYMRU 0 GANEUON (Songs) CYMRETG, ac fel rheol anfonir pob "order" gyda thread y post. Aiiforif-7 stamp am Catalogue. I ) urrnuna—- FETER JONES PENRHOS. f GWALCHMAI YN PRYNU POB MATH 0 ANIFEIL- IAID MEIRW RHODIHR Y PRISIAU UCHAF A I THELIR TELEGRAJM. CYRCHIB HWYNT 0 ABEli I LAWR I G A ERNARF ON LLOI G W L Y B ION .-Bydd ga.n P.J. nifer dda bob dydd Iau, yn Uangefni. yn lie Mr. Desboarough. I LIVERPOOL |MUOM JONES A-R MJIB- J Passenger Agents .¿. .lI.. c BANGOB HOUSE, jfj- lgtRLE STREET (St Paul s Xx,fUNWN hysbyau ein cyd-*ienedi "ff" » fod tocynau i'w cael s?? i boh ?p?trth o'r ?yd gyda'r oil o'r ll?nellau a '? *S&n1yn, AŒRICA, CANADA, AUb?' .T.BLIA, PATAGONIAf ?u nnrhyw ? ?.b&rt?i ar&n, -am y pria isaf YM is??b J? *doebarth. Ond anfon gair atom cewc& ?t *1 manyli" gyda throad y Fc^- > J jT *Ydym yma er 3 32 mlynedd, ar wodi c. ? ^.profiad maith J.1 yr amser hwn. Byddwn vv ■yn derbyn pawb ar eu gJaniad yn y + ^.station, yn frwneyd eu busnes, ac iL_ *myned gyda ?,-vy i'r llong, i'w rhodd". X y Rutins gy-^A'a gilydd. Ty gJin A -;A.ehysurus i'w derbyn am y aoewaith, +> ^.Oyad eisieu. hefyd i ymwelwyr a-'r dref. /Î OARTREF I'R CYMRY ? ')DICARTREF t ¡*I fmmsmsmmsmm .??E'N??????''??-?NNS:S?? | P^^BELOW 0TWE8 PElif LE'.S A?PI?OVi'IF MASTER'S VOICE.*4 i„„ *ij j' m PATHfiPHONE, 'BIS reiebra* makes tuppucd ¡ ASK yCR ?8T. ? & SONS.Lt<t.   ???tBE???BaN??i?MB ???????????<5< Bie!' 8t..B<!n!:or TP 3E1. 3Ca HH. ATJ í aac y sb -,se- s jo ao -c? I RHfODDIR hysbysiadao Yn Ei6ieo, T? I Rar Osod, Morwynion yn Ei?ieu, »o j Eisieu Lleoedd Ar Werth, etc., yn yr boll j bapurau canlynoJ:— "Y GENEDL GYMREIG." "Y WERIN A'R ECO," "HOLYHEAD OBSERVER" 1 "PORTMADOC AND CJIICClETH "OBSERVER." i "NORTH WALES OBSERVER." J PWI?HELI OB?NRVRR." "BANGOR OBSERVER." Un Tair Chw*' waitb. )?w?it?. gwaitb I «. ø. e. a. c, 89 gair — — 10 — 20—80 80 gair — — 1 6 — 30 — 40 40, gair — — 2 0 4 0 -6 0 60 gair 2 6-5 0 7 6 Gellir anfoa Stamps nett Postal Orders. PRISIAU GYDA RLAEN-DAL Y? JL. UNIG yw yr TMhod, a cni chyJM?ddit HyabysiadaQ am y prieiau uchod, oni "fouir blaen-?aJ. .i O^AT p

j AMSER Y TKENS, !

-::::.:::: marchnadoedd <…

i PWNC YR IECHYD ^

Advertising

SUT I LADD TYRCHOD

Advertising

[No title]