Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

WILLIAMS & Co.'s i Great Winter SALE; f NOW PROCEEDING FOR 15 DAYS ONLY. January 12th, and enJs January 27th. ]>| K\ I' v OF BAltG A tNS l.\ COATS,COSTUMES, DRESSES, iiii-I.,tNFRYI, BLOIjSES9 UISDER- WEAK, &c, OVERCOATS, RALMCO vTS, SUITS, &c. Sic. SHOP DOLWEHITH, PENYGROES. ::<> <><.> <ç. <> <> :>< :<>o,.<>X<> v TELE&R40S COETMOR, P.?nn?DA. ?ELEPnO?ENa.? H ,.r J P. [:.> In 0. ? W.J-PA?RY. Lrn? ? 5X1* BETHESDA N u jj; H VARD J 'ALES. 0: o ,JIVI.V"J8J8J'. "J&rI" ? Non:rn WAL?? AGE?T? FOR: KYNOC?-ARKLOW LTD. a HIGH ki I XPLOSIVES CURTIS AND HA??EY, LTD GUN POWDERS, A M ?Y AXD co:. CELEBRATED RUGB? CEMENT, MELLOTTES' CREAM SEPARATOR 00. 1.10. SEPAI?-tT"R OiO. 0 M o \ïHOLESALE AD RETAIL HM)MtONGHERS AND BULDEBS ?? M?CH?TS. CE?RR?L HOUSE FI';HERS. PERMRMD V M LIST EXPLOSIVES, FUSES, A?L DETONATORS. ?M M K THE BEST BUILDING ?U\?ERIALa; SLATES, <?LAR8, A {! A?D COAL HF BEST QUALITIES AT WWPRICM. ALL U? 0 .< \N?ER KF QUARRY AND MINING TOOLS. BANGBS" H GRATES, S-i?i'? R?-. ALWAYS PREPARED TO TKNMm S 0 '.?? SUPPLY A?D L'EIaVSRY. B. ? .-—-L?r? ?h.??? of B?i??s. L-?d??, L???n-——- t. A B Oi] Ci<?. Making anj ?tf. ? AU K.;nd,- A .?.?.?-.?-———— j? ? Lar?e ar!,b(;: c:.etmoJ' Yarc! q H POWDER MmZ!ME AT 8ETHESM 3 ij ø "i Onlers promptly attended t? • Oi *S*Vi«riesi made on the Rli'-rty *T. Norte- ? 9t?MKS made on the Sh rt?. \<? ? ^>zc<ro^ ANRHEG-ION. _2 ANHHEGION.. í SHOP MtRWAEN, PWLL?E! t. CaniKHMUl o Fodrwyau, Bracelets, Necklets, a Pendants, I )jKOntd.¡' H (,(nvisi) Wristlet Waltilifsi leibiO?i a inerclied (Special Army vv<€» luai'itoiiM d la). S|>eclol3 o math nv&y vr pawl). COl lWCU ALW YN FUAN AM FAt-IGE-N. D. GRIFFITH- \1'- I Rustoo Proctor Oil ENGIM. TOE BEST VALUE ON THE MARKET 4i 7 B,a.p, we i • 10 B.H.P fiss • « • plus 5 per cent, advance. "txr. b. pawry E!?ctr!city WOrkso I j ?M? JMAt SAID at I ILwmni Yswiriol [Cyfl y Guardiu; ? 8HFYDLWYD MM PrP Siyddla.- 11, LOMBAKD STREET, LLDNDAIN j Pril SwyM!& i). 0 S TKEET LLUNDAIN # ——— < ?- ———— CYFALAF WEDI El DALU I FYNY J CYFANSWM YR EIDDO DROS 6,918,000 |[ fNCWM BLYNYDDOL DROS 1,387,000 • «, m » j[ 'IiIatb Y Rwirl&tDt mae' Cwnvd yn ddelit. ag of f TAN, f'?m l DY GAN LhDao. CfU:YDT \??T?R. 0 'I v: ?:CRWYDD, • etc i\ W.. -.JCRWYIVD, W YDR, etc. i[ J n;\M\v UN, UWN T WEITHWY^, i' # q,ORUCHW\UWR VM EH AN 0 OGLEDD CTMED. 0 # M RaGLBv AC R. y GORUOHWYLIWB AGOSAF. | Swvdddfa Let j« wi: 5a DALE STREET. 5 Y"nf.H,v,irl ). r.!llanol;- KENNETH T. GRAHAM. "1'r" I NID YW t 7{ 'i" A K" -» Î ¡, MORRIS EVANS,!& i 5 t FFK8TIN LOG f .l .1.' .J.. YN PRYDBRL AM ? WELLA R DARFODED1QAETH | ? WY NA RHYW AFIECHYD ARALL J 6 m» 2 t n I\i! ID A^ OES EISIEU I CHWI FYK?D ODDIC&RTREF NA PBRIDBRt J N&M FOI., FEDDYGO WEDI METHU, EE CYMERYD 24 3 ?? POTELAIL GA? U? MEDDYG DAR LLBNWCE A GANLYN, A ? GADBWCH IDDO SIARAD DROSTO U;l HUN, CEWCH CH?I Y CYFA& jffc # WYDD1AD YNA BYDDWCH FBL HWY THAU, YN BAROD I DDIOLCIL Y? W f T Vedw View, Mount Pleøu., L?mr?tt, A. J MID. MORRIS .vA9 Al GWMM. Amwyl Syn,— ?' Tua thair biynedd yn ol yr oodd afiechyd fy machgen d81 oed jtx '? crou Ilawer o bryder i ni. Bu yn cael modaion gan amryw Feddy?oD J?* 'V a chymerodd gan un bedair potel ar hugain ? bottlea); ond yn 11« «- '? gweu&, yr nedd yn myned yn ?aeth a gw&nach bob dyddl ? Yr oedd wedi m)ued mor ?an iel n" l gaUai sayll ar M draed, 1: thyatiai y meddyg ei fod mewn gra<id pell o'r D?rf'?ed?-?th. # ww tg ei fod mewn s?ri eriad. ? oedd ond gobaith gwan am ei adfer??d. -?. Y pryd hyny oefaia fy mherew«?.' i rod'H ?yucyg ? etch -?. ? chwi, Mf ei iro droato bob nOI a 'oore ? Oh? Teoiuaidd Momt jf ? Zvans, a chymeryd y (-;apeules DilyD&ie y farwydd'adau, bawdd gweled t? y bachgon ? ? TO tweha bob dydd. ac ym mbHn tri min ar 01 dechr8u gyda ch cy .t teirtao chwi ? m?dd wedi gwella yn ho!!iach, 8C mae -J' bod yn ? b?t?utt MK? y tair blyn d aydd wedi pasio. ? Oredaf yn gadam y boaewn wedi colli fy macbleD onibai &m eich meddyginiaeth chwi, ac oddiar hynny y mae yn bleaer mawr <-4. genyf gymeradwyo cyffeiriao Morris Ihana i bawb welai* yn diod/lef ? fn gy?elyb' ? Teimlaf mai fy yw Awjn y dyatio1aeth hon t'ch ? meddyginiaeth, a gallwcb wncUd enrhy? ddefnydd o r achod ?. ? u y gwelwcb yn OrM. rr Y dwyf, gyda Uawer o dcliolci, iff-. ? The Royal London WUraDce, H WILLIAMS, J* ? ViMbory Lane, London. District Superintendent. # TSGRIFENER AT MORRIS EVANS A'l GWMNI AM G YF AR WYDD +> TADAU. BYDD ODDETJTU, GWEBTH lOs. Y MIS YN DDIGON I UNILHYW UN IIW DDEFNYDDIO | — | | ■7 MORRIS Ekt, NS &GO., FFESTINIOG N.WALES t ##¡:f-¡**¡: | PR Fi ? OOLWO J ? PrB t? ? ? ?\j.'?w? <L.wvv?-?? ❖ D Y M U N A | R. G. OWEN, F.S.M?C. | X !♦! WNEYD YN HYSBYS EI FOD AR GAIS LLUAWS 0 DRIGOLTON ::CA RARVON AiR C YLCHOEDD:: v WEDI 8IUBHAC LLE CYFADDAS AT B R t)Irlol< GOLWG ❖ YN X ❖ ❖5* BEE HIVE (TURF SQU4RE), CAS^NARVON? AC YN BWRIADU YMWELED AB. | Sadrm?? Cynt?f i rydydd ?n y Mis <♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ %?? ?*?? ?? ?< ? ? ? ? ? ? ?????????????? I ) MA (IAUAF WEDI DOD. j !> Ac mae mwy o acgen !> I CALITRKF < LTD A CnYSUEUS J jj < GaUAF 13WN NAG ERIOED. 0 J gvfarfod a hyn yr ydym yn rhooddi || HAKGEINION GWIRIONEDDOL || 1 mewn J! I Couches. Sofas. j I Easy Chairs. i i Chesterfields i Wicker Chairs Draught Screens !j Hearthrugs. Coal Boxes. ;[ j Matresi: Gwellt Flocks. o | Rhawn a Spring. | Gwelyau: Haiarn, Coed, a Phta s I GRIFFITH JONES. AM Co., ||| CAERNARFON ji l! BANGOR A PWLLHELI. j| j CAMBRIAN RAILWAYS j ANNOUNCEMENTS. The CAMBRIAN RAIUWAVS Co. i I are prepared to favourably consider applications from the Public for the renti got plots of land adjoining the Railw y lines for the growth of Garden Produce. Applications should be addressed to S. WILLIAMSON. Secretary & General Manager, oSttTBSTkf. JANUARY 1917.    1^^ | 1 •V GLASSES L A tS -E S u "). | I Why Paya £ i = i-oloaSpt saiist | f ? The best and most reasonable place a Wale,? for ?'? -?,perly suited 'A for all eyesighte. The ?eeight teated in a private tf'T i ?? <*tM'ed man, TT and by the latest £ nentmc methods. The eyesight 41"i advice givm ? free. The charge !? made for the g?a<?se6 only, if r?') 6d. to 7». ? &d., unless a gold or goid-p?ted one M required, a?d t.v ??litttemwe. ?. Note the Addrem,- J J. HUMPHREYS JO?HS $ L, 1 {' J EYE SPECIALIST A f) LICENSED CH??!S?. ? f £ CO&ER OF CASTLE SQUARE. t X (O?teAston't). -0' i YOn # X ?????t?tt????????t?????????t???????????T??. _0 r -0.- u Y GWAED YW-R BYWYD., OS BY i >D Y GW AEI) YN DENEU MAE'FI OORPH Y N NYCHU. GWiiM COCH TANGO [TANGO WINE] GOREU BVDD, BUDD IEOHYD Cynwy.s ) LuiJ hwn ynddo ei hun fuddien a gwix dedwyddwch bywyd, m; I ni "arter y byd kek ei gamarfer. Nid hynyrua. yn uuig, cjuwys hefyd y buddion am y ifcaswui fod mwyiuliad gwaatadol o iæbYd yii si Cilia* taliad digoll o'r cyfraniad- ¡ au) » pho grwwaf g del iechyd keb fod goren 88 ? "od re ilc- ^WWimANT GElfEDIJMn-HOL" 1 eisiau pw so ami, mwyaf oil fydd y buddiou wedi oyrhaeddyd yr oedran addtwedig. Mewn llawer Lawa 0 achoKon niewn bywyd, nid oefl ragr.ra.ch raoddion na'av- GWIN COCH TANGO ddal yaiarj'doedd dynion yn fywiog pan fo llafur ikidded caledwaith yn ytnoeod ar eu cyrIjIL. Y mae y TANGO WNM i r otftf ir ni M gwli^ i pIu i dir eras y sychedig. Cea wavd newydd, bwyda y ■ nerfau. cryfha'r gv-aji. adfywia y bliuoorus. | llona yr iselfryd, PURA Y GWAED. N I rhydd egni i'r lluddedlg. bywydoiiaelh î t llafurwr naturiol neu feddyliol, ewsg I'r anbunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ( ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Demvch i deimlo yn I'.an eicb bod 50 derbyn lleshad oddiwrtho. Deu web i (temfo each gwaed yn ffrwd hylif a cbynefl ya nonwi eiah. gwyihiema, am ya i v BYWYD 0 R NEWYDD I drwy bob rhan o'r ooiph. Os yn ddiffygiol I 0 iechyd oherwydd gw;u-kdd gwaed, neu ar 01 rhyw afiechyd arall, gwnewch. eich meddwl i fynu ar unwaith i geisio potolaid ohooo. sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag svdd yn arfer bwvta blavrd «■ ireli a ric, er mwyn <ae! gwvneb.m llwyd^vn, vti hwn y mae eich. mawr angen. TYSTIOLAETH. Mrs. Hughes, 20, Talieein Street, Ltaa. Oidno, yn ei Dytliyr diweddaf a ddyw&i. "Mao e:ch Tango Wine yu haeddu can- moliaeth uchei oddiwrthyf. Mae fy ngwaed pured^g ft! ffi-wd toreithiog yoof. Anhunedd wedi trùi yn gwwg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wed troi. a'm bywyd wedi troi yu fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am deno." Fferyllydd Adoabyddiis: "Gowin Haiarn Tango ydyw y peth sydd ar eich geneth iach ei eisiew- Nid rhyw gyffyr ydyw, ond bwyd "ongunidd" at y gwacd a'r nerfau, ac y mae y peth gorea y gwn am dano at Waed tene. a gwendid eyffredinal. Byddftf yn ei < fJ ØItfr8ig GU dmt.! Rhodder Pr-f ar un bot-el o'r goreu 35 6c; ail, 2s 60; trydydd, la 9c. I'w gael gai Chariton, Llanrwst; Wiiliain Williams, Elar lech; Roberts, Portmadoc; William Owen Druggist, Cowell, Penlan Fawr, Pwllheli; Bowen, Chemist, Criocieth; Mr. David Wil. liams. Stag, DolgeUey; Thomas. Crere Keva, I Blaenau; Charlton, Llanrwst; Thomas, Ho! land Arms Wiulams, Druggi-st, Hoyh-,d; Lake & Co.. Bajigor; Parrv Jones. Druggist. Penmaenmawr: Roberts. Chemist., liarffaLr- fechan; Ellis Owen, Betheeda; John Owen. ¡ Vaynol Arms, Pentir; R. W. Owen. Half, way, Portdinorwic.