Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GENI: PRIODI: MARW PRIODASAU. THOMAS—HUGHiES.—losiawr 2, yug ngbapeg Twr gwyn. (M.C.), Bangor, gan y Parch W. Griffith, M. A., Disgwylfa, y Parch T. W. Thomas, Llanddulas. a Alios JiUCa.s Hughes, Cannbrian 'Hiouee. Ptii'di- madog. PARRY—JONES.—Ionaw'r 3ydd, viig ng-hap- el Bwlan, gan y Parch Caleb Williams, B.A. (gweinidog), Mr. David Jones, Glan- ra.fon, a Mi\;¡f3 Katie Jones, merch ieuflngaf a Mi-s. Richard Jones, Bodryn, L-lain- dwrog. MARWOLAETHAU. HUGHES.—Ionawr 4. Miss- Annie Hitighes, merch Mr. a Mrs. Newton Hughes, Gwyu faen, Vaynol Road', Caemarftiui. DA VIES.-Yr wythnos ddiweddaf, Mir. John Drury navies, Craig y Nos, Dinorwie St., Caernarfon. WILLIAMS.—Yn ddiweddar Miss. Rfutli Ann William's Glieengate Staeet. Ca^rnariom. PAR.RY.-illia.gf.yr 29, Miss Jem lie Parry, Bryn Fedwen Park, Llartrug. yn 23 mlwydd oed. PR'ITCHARD.—Rhagfyr 29. Mr. John Prit- dhard, C'awdd y Rhos, Golan, gpr Gam Ddlbnmaen, yn 72 mlwydd oed. WILLIAMS.—Ionaiwr 3, Misis Sarah IVil- liams, l'à'on Goch, Garn, yn 23 mlwyd-S oed. iCYD'NABOD CYDYMlDElMiLAD. Dymuna Mrs. Griffith, Tau-y-Foe! Fawr, a'r teulu, gydna-bod. yn ddiolchga.r y c.-red.ii- rwyxld ddarnghos\>yd tuo- a,tlynt. ar far wo 1- aeth ei gw-r. Uu eyfeillion PamtgKs a'r cyJøh yn hynod ga-redig.

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.