Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. 11 ^hwrgwyn (M.C.) ddydd MAf awrtti pnodwyd y Parch T. W. ihomas, Llanddulas, gyda Miss Lucas Hughes, Cam- -gadi y Parch W. Griffith, M.A., D,isgwyifa. Gvvasanaet-hwvd fel as gan y Paieh U. R. Owen, Trema-m, ac fel morwyn gan Miss Lizzie Myfanwv Hughes (chwaer y briodasferch). Yn bre- &enol hefyd yr oedd Mrs. Hughes (mam y briodasferch), idii H. a Pierce Huo-hes (•brodyr), .11-. and Mrs. T. W. Thomas (ml- ani'x priodfab), a Mlwles H. a Nellie Thomas (ehwiorydd). Caed y w ledd briodasol yn y British Hotel. PRIODASAU.—Ddydd Gwener cym. y (ii- weddaf, yng nghapel* Park Hill, priodwvd Pte. Robert Hugh Jones, mab Mr. a Mrs. Hugh Jones, Osborne Terrace, Hirael, a Mis- Margaret Roberts, merch hynaf Mr. a Mrs Lewis Roberts 125, High Street. Daetih y priodfab adref o'r ffrynt lie mae wedi bod gyda r R.W.F. Rhoddwyd y briodasferch ymaith g-am ei thad, a gwasaaiaethwvd arni gan ei ohwaea-, Miss Annie Roberta. Y gw-ias oedd Mr. Thomas Jones. Garston. Gwa«anaet.hwyd gan y Parch R. W. Hughes, a Proff. J. T. Evans, Coleg y Brifysgol. Treuliwyd y mis mel yng Nghaer. —Ddydd Llun, yng nghapel Bedyddwyr St. John's. Toxteth, Lerpwl, priodwvd Mr. Thomas H"orhe% mab hynaf Capt. a Mrs. Hughes, Tremydon. Moelfre. a Miss Matrgarci, Eliza- beth Ro b er6, beth Robert, unig ferch v diweddar Mw. a Mrs. E. Roberts, Fairhaven. Vermont, U.D.A.. a chvnt o Bethesda. Maent yn ad- nabyddus iawn ym Majigor. Y mae y pri- odfab yn swyddog ar yr ar/llong "Prohso," yn wyr i Mrs. Jones, Abercegin. Y forwyn oedd Nurse Cis Hugihee (chwaer y priodfab). a'r gwas, Mr. Ellis Jones, Needhaan Road, I Kensington, Lerpwl (gynt o BiaWor). Waenfawr. — — _—

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.