Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

News
Cite
Share

CACRKARFAM U i Roll Ah I Adj.—Llongyi'archw n Cadiben ail fab 'Air. George lirynier \L\"1 bi-yuieT a Davies) ar ei ddyrcnatiad yn ucii-gadoen gyda'r Vvelsh (Cainaivon) JrLG. A i- L., I levy. Ai.ae s:ùa'r f,dciIL: -3is declireu y ihyfel, a ba allan yu Firainc. MARWULAETH Mil. J. D. DAVIES. Di-wg genym 'hysbyou am farwolaeth Mr. J. D. Davies, Oraig y Nos, Dmorwic Street. Yr oedd yn biir-adnabvddue, yn y dref. Gwas- anaethai tiynyd-dau yn ol gyda r diwedidar Air A. t'r"er, tad Dr. Fraser, a gadwai fusnes tei duledydd yn y dref. Wedi hyny bu'n g,t-lic gyda Dr. Fraser, a phan rodidodd y meddy-g hwnw ei swydd i fyny fel Meddyg lechyd y Sir. cafodd Mr. Davies ei benodi yn glerc i'w olynydd, Dr. Parry Edwardts. Dyn tawel a dirodres oedd yr ymadawedig. Cymerai ddyddodeb mawr mewn cerddor- iaetlh, a bu'n aelod o gerddorfa y dlref. BRY'NGWYN.—Deallwn fod Mr. R. G. Jones, yr arwerthwr, wedi gwerthu yn brei- fat i gyfreithiwr lleol, y ty a adnabyddid fel Biyngwyn, North Road, MARW OLAETH.—Yr wythnos ddiwedd- af bu farw Mias Ruth Ann Williams, Green- gate House, C-Awno-atoe Street, ar ol cyswdd byr yn 34 mlwydd oed. Merch oedd i'r Parch Joseph Williams, curad Coleg Licih- field. Cymerai yr ymadawedag a'i chwaer eu cartref gyda Mi" J. B. Williams, eu hewythr a'u modrvb, yn Greengate Houete. Cladd- wyd yn mjmwent LIanbeblllg, pryd y gwat- anaethai y Ficer. AR\V'E'f{,'ÐHIANT.-Dd)'dd Mereher, cyn- haliodd Mr. R. G. Jones, arwerthwT, ei ar- I werthiant o anifeiliaid tewion yn ei Smith- lield. Yr oedd nifer fawr o brynwyr yn bresenol, a chafwyd prisiau ardderchog am fuchod, a dc-faid. Cafwyd y prieiau a ganlyn yr un am wethers Cvmreig o Rhosdican, chwe phen 52a 6e, 49s 6c, 48s, 47s, 4U,, 50s, mamogiaid o Bias Llanfaglan 35s i 48s 3c y pen wethers Cibin Hall, 30s wethers Plas- ybont. 39s 6c; wetel"s Hafodyrhu-g Uchaf, o 32s 3c i 33s-; shearlings Cymreig yn gwerthu o 20s i 28s 66. Yr oedd gofvn mawr iawm am biff. Gwerthodd- M'r. Jones, Pengwern, bedwar o fustuch fel y canlyn: 9-.1 cwts, 34p 5s: 10i cwts, 35p 15s. Gwerthwyd buwoh o fferm Pant am 3C,p ac un arall o Tyddyn Bychan am 20p 10s. Gwerthwva tarw o Gae Mawr, Bontnewydd, am 31p; heffrod o Tvdd- yn Wrach, o 2llp i 29p 156; heffrod o Tyn- twlll i fyny i 27p 15s. Hysbysodd yr ar- werthwlr v b 'vd,dai'r arwerthiantau yn y dy- fodoU yn cael eu cynal bob bvthefnos fel y flwvddvn ddiwedd/i'f. Bviill yr arwerthiant nesaf Tonawr 17. MARWOLAETH.—Ddydd Gwener, cyn y dweddaf, bu fariw Mrs. Kate Ann Dutton, 18 St. Helen's Street, priod Pte. Edward Dut- toin, R.G.A. Brodoi-es o Rosgadfan oedd Mrs. Dutton. Claddwvd hi ddydd Mawrth yn Llanbeblig, y Parch R. D. Rowland (An- thropos) yn gwasanaethu wrth y ty, a'r Parch Walter Jones ar lan v bedd." Yr oedd v trefniadau vUlT ntgofad1 Mir. H. E. Ro- berts, Bangor Street. Hefvd, ddvdd Mawrtih, yn niiv ei merch (Mrs. Humph revs, Hornby Road, Bootle) bu farw Mrs. Lloyd, priod Capt. Lloyd, o'r sewner "Jane and Annie," gynt o'r dref hon. MARWOLAETH MISS ANNIE HUGHES.—Nos Iau, vn nhy ei hewythr (Mr Humphrey J. Humphreys, Bron Steiont, Pontrug) bu farw Miss Annie Hughes, merch Mr. a Mrs. Newton Hugbes. Gwvnfaen. Vav- nol Road, ar ol ychydig waeledd. Cydym- deimlir yn fawr a'r teuhl yn ea galar.

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.