Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

News
Cite
Share

BWLCHDERWYN LAIARW.-Y,-n gjinar, gjyiar, fore Gwener di- vveddaf yr hen flwyddyn, bu farw Mrs. Eliza- beth Jones, I'lasdu, wedi cyrraedid. dhoni ei 76 mlwydd oed. Bu yn trgianu g!da'i phriod yn Plasdu aim dros 40ain mlynedd. a gwelod/d ami i dd ig wy ddi id ym lDywyd yr ardal wledig, ac mor fyw oedd y cyfan ar el ohof, pe digwyddent y diwrnod cynt. Yr oedd ganddi e, heshoniad air bob digwyddiad, ac wrth rwrando arni, tybiem mor gywir yd- oe-ad. Yr oedd ei geir:au yn amlygiad hollol ohoni hi ei hun nid oedd' malais yn gorwedd daiiynt, a rddem yn hollol dawel wedi gwraffido ariii na ibyddai dim yn lilec.hu y tu ol i'r hyn dldiywedodd. Oydivmdeimlir a'i daiu faJb-—IMr. John Jdaes sydd, "n flaenor parchus igvda'r Annbynwyr yn Rhoslan. a'r Paroh. W. A. Jcxnes, gweinidog pobloga-idd a chymeradwy Disgwylfa, Dyffrvn (Mert-hyr. Claddwyd ei rhan farwol brydViawn Mawrth, ym. mynwent Tiai Duon, pryd v gwnsianaeth- wyd wrth y ty, ac yn v fy)]w<t]t' c'n v Parchn J. W, Jcvnes. B.A., 'D. Perry Jones, ac. R. E. Owen CYDYII-IIDEIIINI,,LO.Cvdvmde;mia v cHwv 'Rrdat—.Pa.n?as. a. Bwlchderwvn,—a Mr? El'iza?th G ffifb, Tanvf??t Fa.wr, ar ? 'CoT ei rphriod iMr. Evan Griffith, '1 Yr oedlnn o 54 rnlwydd. 131, iiir, end d- oddefcxid v ovfan vn dawe'. Nid oedd ond •, p;i bcdair 'b!yn??d er pan dd?pth i'r cyTch ? 0 Lithfaen. ac yno y c'addwyd ef vn my n went ben 'Carn^'wc'i,—lie pell a thaw el, ond pwrpasol i srladdu v marwa,1bn o'r golwc.. 'Xa.wdd y, N'ef dros ei briod a'i blant.

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.