Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

News
Cite
Share

Ebenezer NEWYiD:DIOIN CY SURLAI"'N. Da iawn fydd gan y triigolion ddeall fod ts-ale Flyn- ydjdu. iwaterloo House, Caernarfon, yn dechreu ddydd Gwener nesaf, ty 12f'ed, pryd y ceir ibargeinion, diguro fel arferol mewn dilladau meiched a phlant, iNEWYDDiIGN PRU'DiD.—Y'r wythnos hon eto iniae genym i gofnodi fed y newydd prudd wedi cyrha&dd Bwlchygwyint, fod y Private Arthur Thomas wedi cyfarfod a'i dldiwedd, yn FframC. Daeth newydd yma fisoedd yn ol ei fod ar goli*, ond yn awr mae llythyr swydd- ogod wedi ei dtdterbyn gan ei fain weddw ei fod wedi e: ladd. Yr oedd Arthur yn fac'hgen itmaJILc dymunol iawn, yrt aelod ffyddlawn o eglwys Sardis, lac o wasanaeth mawr gyda chaniadaeth y eye eg r; yn wir, v ma-ent. fel teulu yn hynod hoff o ganu. Yr oedd oddeutu 26 mlwydd oed,. Gydymdenilwn yn fawr a'i fajn 'a.'i frod)\'r yn eu profediga.eth. Hefyd, mae Mr. Hugh Evans, Tanygarret, wedi dei byn newydd fod Private Owen .Evans, wedi cyfarfod a'i dd.wedd, yrvtau yn Ffrainc. Cy- merodd ei angladd ef le ddydd Nadolig. Yr otdd yn IMa.in mlwydd oed. yn facligen ieuanc dymunol, ac yn aeiod o Eglwys Ebenezer. Cydymdieim1 wn a'r teulu hwn hefyd yn eu profed.gaeth chwerw. OWRDD COFFA.—Nos Iau, yn Disgwylfa, ,oynhaliw "d cwrdd am y di- vveddar Evan J. Hughes, Shop Newydd, Clwt- Yn absenoldeb y Pa.rch. W. Griffith cymerwyd rhan ynddo gan y Parchn. J. A. (Mongian a Hugh Edwardte Mri. John Wil- liams. TT ,ry Thomas, a Thomas W. T'ioma-s. Rhoddr pob un o'r sia-radwyr gvmeradwy- aeth uchel i Evan Hughes. Y rheswm dros a?bR?fnoMeib v ?welnidog vdo?dd' ma.rwo1??th eydyn ei an wyl dad. iCvdyimleindwn ac ef a'r teulu yn eu profedigjaeth. P'RTOO?At&.—tDdydd'Mawrth. vn Twr'?'y?. Ba?ng?r. unwyd mèwn ,3!n.n bf'?da? v Parch. Thomas W. Thomas, a Miss Luc? Hn!S"h??. prifat.hra.wes Ysgol y fh!ry;t.tlod. Df>hlio'en. Morwvnion v brioda.s ydoedd Misses Tbqma,s, ohwiorvdd y nl'idfalh, ,1.'1' gwas ydbedd y Parch. O. R OWE\n.Port,rJifl""wic'. Mae Mr a. iMrs. Thomas vn mynen i fvw i Llanddulas. lie mae Mr Thomas wed: >*mpefvd'u yn wein- idotg. Mae i Miis-s iHui<rheis le cynes vn mvn- wesau v pla-nt dH b"<i i <lpn ei hadd.vs(g. a ohvfl wvnia^flnf hardd. D.v- ninriwn id'dK*n-t hii. a hel^efhrwridd beun- vdd.

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.