Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

News
Cite
Share

BETHESDA CiFARiFOD BLYNYI>DOL.-Nos Sad- I wrn, y 30alii o Ragfyr, 1916, cynhaliodd Cyl'rSnfa Leyrngarol y Penrhyn, cangen o Unrieb Manceinion u Odyddion, ei Suirunoii- ed' Lodge flyndidol. 'Ca.fwyd cynulhad da a ciiyineryd i jstyriaeth »yr aagyfwng ofnadwy pgreseiiuil, uiici c/r.vitli oedd meddwl am gyn- ulliadau llewyrchus y goi-phenol. CyfriiLr y Gi'i;nfa hou yu un o'r cyfrmfaoedd mwya? H.ewyrchus yn Nghymru. DywOOir mae hi yw y fwyaf trwy Gymru. Caifwyd braslun- iad o sefyllfa. y (lymdeithas gan yr ysgrif- enyd<I. Mr. T. Herbert Hughes, yr hwn tydd wedi bod ynglyn a'r Gymdeitihas o'i chyeh- wy mad. Yn ei adroddiad, dywedodd foa m:ldeutu 774 o ae?bdau yn pert hyn i at,- iiiibyno! y Gymcleithag, ac oddeutu 900 yn perthyn i'r adian newydd, sef adiran yr In- •' surance. Golyga hyn drefnu cardiau ar gyf- 1 er 1674 o aeloldau. Cawn o'r rhif uchod 646 yn perthyn i"r ddwy adTan 128 yn yr adran anibynol yn unig; 149 yn y State yn unig. Ceir hefyd 115 o ferched yn perthyn i'r State Insurance. Golyga hyn oddeutu 1038 o bar- 1 sonau gwaianol. Mae naw ugain o'r aelod- j an wedi ymuno a'r fyddin; mae oddeutu Cant I o'r rhai hyn yn talu eu cyfraniadau eu hun- ain, a'J' milwyr sydd yn analluog i wneud, I teiir drostynt gan y Gyfrmfa, a cha pertih- ynasau y rhai hyn y farwola^Ji-dai, gan foci v Gvfrinfa yn talu drostynt. Ca y brodyr I hyn y fraint ar ol y rhyfel o ddechreu taJu heb oldd'yled yn eu herbyn. Mewn atebiad i ofyniadau gan y brodyr atebwyd hwy yn I bert a chryno gan y Br. Jacob PaTry. Yn yr argyfwng etholwyd yr hen swyddogion am y flwyddyn 1917. 0 "dan yr amgylchiadau onedwn fod etefyllfa y Gymdeithas yn Hew- y)it;hus. Bydded i hon a phob Cymdbithag gar gael cefnogaeth dBylaxlwy oddiar law y eyiioedcl.-Ed-mygydd. MAIIVV HEX FRODOR.—Un o'r tri^ian- wyr mwyaf adnabyddus ein bro ydoedd Mr. Lewis James, 'Brynteg, neu yn fwy adnab- yddus "Lewis Jones, Foundry," a fu farw yr wyt)hnolsl cUdiweddtif ac a gladdwyd ym ( mynwent Ymneilltuol' Ooetmor, ftiawn Sad- wrn. Gwas&naeihwyd yn ei angladd gan y Parch R. W. Jones, M.A., Gerlari. Cyrner- iad diddan i fed yn ei gw. nuii 3-dioedd Lewie J ane, a dyddoroQ. odiaeth fydldai gwrando i anio yi1 adi-odd hanes a helynt yr ardal a'i pihi'eswylwyr, a.m gyfnod maith. Yr oedd wedi cyraedd, rad blynyddoecM, yr ochr hwnt ? i'r pedvvar again, ac m bu yn djdisylw o ym- udiadau ei fro vn ystod ei oes faith Cyfyng- wyd lawer amo i'r ty a'r cylch o gwm.pas gan, lesgedd y blynyddoedd cfiweddaf o'i yrfa. Bu ef a'i briod yn cydfyw am y cyfnod maith o 62 mlynedd. Y mae 'Mrs. Jones yn wan- aidd iawn ei hiechyd, yn ddall, ac yn or- i weddlog, ond er hyny i gyd >dtywedir iddi yn y cyilwr hwnw yn ystod y rhyfel pcrtesenol, • weu ugeiniau lawer o hosanau i'r milwyr. ¡ ADREF AM DRO.—Ctynhaeddodd MT. J William Reea Waters, Pantglaa Rbad. ad- ref o gyffiniau peilenig y Llyn HaJeni, lie I j mae vn glerc mewn swyddfa bwysig. Ym- ddengyi mai cael dbd gartref i edtryeh am ei rieni a'r teulu ac i gael seibiant y mae. SEIBIANT Y MILWYR.—Y mae nifer o'n becJigjii dewr sydid wedi bod yn ymladd yn Ffrainc am fisoedd lawer, w;edi cael dod I adref am yehydig amser, ac y mae amryw > ohonynt wedi gorfod dychwelyd i'r lfinell dtan. Yn eu plith gwelwvd Pte. Robert Hughes, Fii-onbant; Willie Roberts, Gerlan Johnny Jones, Gerlan, a'i frawd Wi-Iliam Htugh Jones, Lloyd Williams, Gerlair I Johnny W. Jones, Castell; Willie Williams. I Gomal: Elb's Roberts, Mostyn Terrace hen I filwr ers tros ugain mlynietdd ydyw Ellis Ro- berts, a-c wedi cael profiad o fod mewn am- rvw ryfeiloedd, ac yn yr un brtestenol o'r i dec!) reu. I CAPFT, Y GERLAN —No« Fer'Zb-Pr (af- I wyd cyfarfod amrywiaethol hynod ddyddor- ol gan blant y Band of Hope, dan lywydd- I iaeth Mr. J. S. Wi Warns, A.C. Ciafwyd cyn- ull; ad rhagorol. Cymerwyd rhan mewn ad- rodd a chanu gan. Amelia Griffiths, Iilv I Jones, Janet Jones, Lina Thomas, Miagde A. Jones, Maggie Davies. Maggie Jones, Maggie L. Roberts, Louie Ehvaildq. Gracie Jones, EMe Tudor, Nellie Davies. PoUIy Davies, .Jennie Edwards, Jennie Jones, Gaiafcie I Owens, Marian Jones. Jane .A. Williams, Katie Griffith. My-A Williams, Arthur LI. WilVams. Herbe-rt- Evans, David J. Owens, Ricihie Jones. Arfon Thomas, David Roberta, E. J. Olivier, Alun Williams (Wrfl Street), AShin Williarms (Goronwv). Willie A. Ro- berts, Griffith Griffiths a'r Cor Meibion. Cnfwvd pi "Ino solo gan Mvfi William's, a da-dl gan Alun Williame, a Myfi Wiliia-, a Mary -nn Alun Will jams, a V .Tfomeft. Hefyd cafwyd anerdhiad gan y Parch R. W. Jones, M.A. Yn ystod y cyf- I arfod cafwvd cystadleuaeth canu alaw, "Yn Tach i ti Gymru," y beimiad ydoedd1 Mtr. E. R. Jones, a dyfamwyd 1, Marian Jones; 2. Alun Williams (Goronwv); 3, Gracie Jones; 4. Louie Edwards; 5, Gracie Owens a Griffith Griffiths; 6, Maggie L. RobeAs a Maggie Thomas. Ar ddiwedd y cyfarfod anrhe^wvd v plaint ag afalau ac oranges. I, LLYS AlPBL—Cvnh.aliwyd cyfarfod o'r I Tribunlvs nos Wener, pryd yr oedd rvn bre"- enc-'—.Hen idur W. J. iPa-rrv (cadeirvdd); Mri. D. Llewelyn. Jerem'ah Thomas. R. O. Wil- liams; David Davies; ynghvda'r cynrvchiol- ydd milwrol—ProifF Acker, a'r Clerc. Mr. Lem Thomas. Y»tiyr:wyd oddeutu uaain o geis- iadau, a dyfarnwyd fel ,y eanlvn :-Rhod,dwv-d ] rhvddhad amodol i ;Mr W. Williams, Rachub Roger Evans, cyfreiflrwr; R. Llew Evians, Raichuib; Richard Williams, Penybrvn Otwell .y ?,n; Otvveii. Tfhomae, Olmio Street; Hu|giiie R.cfuel"ts. Braiohmelyn; Thos. H. Rolberts, Rachuib; 1 John Wima.ms, Water Street. Gohiriwyd  y Thai œnlvnol, er mw?n iddvnt chwilio m II wanth cyfarpar:—R. R. Roberts. Braich- I melvn; ?)Mriwyd <chos Moses Jone?. Ca.r- neddi; Owen Williams. LlanUec'hid i fvned I i Wrexb?tm, ? G. 0. Thomas. John 'Street, j Rh-ddwyd tri m's o rsti-niad i Willie Jones, i H igh Stre 'T. a rhwe' mis i Richard Hughes. Llandegai. a'r un amser i H?roM Hghes. ei j fe?attr. Rhodd?yd mis i D. T. Smith Rn- j chub, e1' mw;vn. iddo goael ffi'vned i 1 chub, er mwvn i,d& Lael myned i Wrexnafm |

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.