Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

News
Cite
Share

FELINHEU 'NEWYD'DOOiN CYSURLAWiN.— Da iawn fydd gan y trigolion ddeall fod Sale Flyn- ydidol Waterloo House, Caernarfon, yn dleclia-eu ddydd Gwener nesaf, ry 12fed, pryd y ceir InHgeillion diguro fe] arferol mewn dilladau merehed a phlant, Ymwelwyd a ni am vchydig seibiant gan Sergeant Robert Hughes, 41 Bangor Road. Yn Bedford y mae er dechreu v rhyfel. a,c yn Ilwyddianus iawn yn ei orr.chwyliaitli fel swyddiog igydjilr adlrtan Gymreig. Cad-ben Thomas Lillie, hefyd a cdrychai'n dda. er perygled ei orchwyl o lanau'r moroedd o'r 'mineis' Geitmanaidd. — :Misis 'Lizzie Row- lands, merch Mrs. John Rofwlands, Carnarvon Road, fu'n talu yimweliad a'i mam a'i chwaer. Nid pa:w.b hwyrach sy'n ,vybod ma: ¡g:'o',da'l" Prif Weinidog Cymreig, y igwasanaetha Miss I Rowlands, er'.s cyfnod' lied hir bellach. a.c y mae wrth gwrs yn fawr ei hectmv,godd a'i j pharch iddo ef a'i deulu clodwiw. Er dririgt). I yn uehel n d yw ein cyd-wladwr enwog wedi anghofio ei gpnedl na'i ,bobl ei hun. Da, genym dldeaJl fod Mr Frank LI. Griffith, 1, y Bryn. mab ieuengaf Mr a (Mrs. Griffith, wedi derbyn cornimisiwn fel second-Heutenant, a'i fod eisoes wedi yma-flyd1 yn ei oruchwyl- iaet-h yn nhir yr Iwerddon. Gweithiodd el ffordd i fyny dirwy v rhengoedd fel milwr cyff- redin, a gallwn ddiymuno iddo ddyrchafiad uwch do vn y man. Yn Fes-tri Betihania. nawn Gwener. cj-f- raogadd irfer o blint fn'n ffvddlon gascrlu at .genhadiaeth 'Bryniau 'Cassia' o wledd de rha- pi.rot(-)Mig go,nnife-i- o chwio.rydd yr eg- lwys. i Drwg genvm hygbysu am farwolaeih Mrs. "El zaalietr Hruhe6. 2. Aber Cottages, foTeit Iau, wed.i vchvdig dJd'vddiau o qyqtii!dd. vn 82 mlwvdd oerl. Gweddw oedd i'r diweddar Mr R'ohard Hughes, y lienor r'r ccrdd'or mediras. pc Awd wr v don "Calondid." a thad y diwedVleir eniglvrnvr tlws "Menaifab." Gwra-ija dla-wel oedd Mrs. HII;LIlc.r hvd ei hoe«. a, chvTTiorth mawr fu :'w nhriod at.'l- rv1 ithenr. Dvgai hefvd fawr sel drrvn grefvdd. Bu'n fFvddlon iawn hvd vn d'diweddnr rr mamf, e' hopdran. trvc'ia'r achcn vn Betha.uia, n 11''t-r1 hwT'dl ar ei hoi yn vr e?lwvs.

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.