Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

News
Cite
Share

LLANBEOROG I Y NADOLIG.—Yn. llto y cyfarfod lienydd- ol bwriadedig caed cyfarfod pregethu, yr hwn a drod'd allan yn llwyddia.ut hollol, a mawr hydervvn y try yn fend'ith i'r kledal yn. gjtSrediixjL Yr oedd y moddion yn undebol, a t'hybiwn y bydtl cyfarfodydd o'r natar yi-na yni hüelen yn itreh Seotyddiaeth. Iteceth- wyd prydnavvn Nadolig yn Seion (A.), gan y Parch J. Price, gweinidog v Wesley a id, Cricciet.h; am 6 yn Peniel (M.C.) gan y I Pa.rchn. D. Foulker, Roberts, Rhydbach; a I J. Mostvn (A.). Abersoch. "COEDEN NADOLIG."—Trwy garedig- t'wydd Mil's Holt, PenbryngOleu, cafodd boll blant yr ardal ynghyd a rheotwyi* yr ysgol wledd o de a bara brith yn y Church Hall. Arwieuiid v gweithrediadau gan y Parch H. J. Manley, ac arolygid y cyfan gan y Prif Athraw, Mr. Wm. Pentir Roberts, a gweith- l'edai y d-o-niol a'r gwreiddiol, Mr. William Benjamin Jones fel "Father ChriStm/is." Dyddorol oedd gwylio y plant yn myned ato am anrhegion oddiar v goeden, rhai mewn ofn &c erai'Tl yn pr-awyddus am eu banx*heg Cafodd pawb eu boddloni o'r Jeuenigaf 'hyd yr hynaf, mwvnheid yr' oTwg ar Dir. Gwonog- fryn Evans yn c'hwythu mewn udgom. Nid anghofid caredigrwydd Miss Holt gaai yr ar- dahvyr. ac nid dyma y tro cyntaf iddi ddnng- I os ei haelioni. "WEDI EI GLWYFO."—I>wg genym ddeall fod Pte. Owen Charles Jones, Brag- I dy, wedi ei glwyfo yn Ffrainc, a deuwyd ag ef i vsbyty yn Leicester. iMawr hyderwn I v" adferir ef vni fuam. EIN MORWYR.—Y mae amryw o'n mor- wvr wedi cael gwarediigaethau cyfyrng iawn ohen-wydd colli eu llongau ti-wv eael eu smddo gan suddlongau yr Almaen. Yn eu plith y mae Capt. Jones. Anm-irfa; Mr. Griffith Jones. Milo; a Mr. J. R. Jones, Glynweddw, n'r diwted'daraf heddvw yw fod yr Holly- i fbramch," ar ba un yr oedd Mr. John Wil- Afadr. yii Terrace, hithau wedi ei ^uddo. a thra yr ydym yn yrgrifenu ni ddaetlh hysbysrwydd am ddiooeiweh y dwylaw. Gob- p?th!wn y 7 goreu am bawb. PRYS?P.—Gw\-r p'rynr i'w rvfeddu vw v PI:1,hn. R. M. Edmunds' (A.), a D. Ynyr Fivrb"B. A.. B;1 Mr. Edmunds vn beirni- adp cantwion Cbwilog. ac Ynyr Hughes yn nwvso a meciiiir ad.roddwyr a illenorio<n Morfa, Xefvn. Diau i'r ddau ro-ddi pob boddlon- rwvdd.

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.