Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

News
Cite
Share

O DDYFFRYN CLWYD USTUSIAID NEWYiDDION.—Mae nifel' o ustu&iaid heddweh wedi eu penodi i weith- redu yn y rir yma. Fel jirf-erol, estroniaid ydyw y nifer mwyaf o honynt, heb fod yn deal! iaith, llenyddiaeth, na chrefydid' mwy- afnf y trigolion, ac heb feddu item awr gyd- ymdeimiad a hwy. Nid cvntr y daw Sais i fyw i'r wlad na raid ei wneud yn Y.H., yr hyn a bair i'w ben chwydd'o, a medldylia gan fod galw inor fuan am ei wasanaeth ar ol iddo ddod i fyw i'r wlad mai oreaduriaid i dostur- io wrthynt yw y Cymry. Os am lanw ewydd yng Nghymru bvdded' i'r Sais ddysgu Jaith il y?Cymry fel y rhaid i"r Cymro wneud i gael swydd yn LloegT. Llawer o son sydd am <'<t)waTeu teg i genhedloedd by chain yn y d<dd'')u hvn—pwy a gofia CyrnM1. ? ) RHYBUDD.—D?rbymod'd?y dynion sydd vn gweithio ar y fFermydd rybudd na bydd- ent yn cael eu galw i fyny ar hyn o bryd, a pharodd hn-nny laWenydd mawr i lawer o i hon\-nt. Gobeithiwn y bydd i'r Meisitriaid ) wneud v defnydd goreu o'u gwa^anaeth tra y caffunt hwynt. Gormod o goll amseT sydd yn mhlibh yr amaethwyr, a treuliant ddiwr- nod neu ddan, lawer ohonvnt-, bob wythnos i fynd i ffair a march nad, a hynny yn ami heb fed dim yn galw am hyny. Os bydd dyn ym feddianliol ar rhyw dair acer o dir a bu- wch. bvdd rhaid cap! merlyn a trap i fynd i.,T, fii-(-htiu. l bob wythnos. Nid oec; gennym un nmheuaeth nad allai y gwrasedd wneud v busnes ancjenrheidiol. ac y talai yn dda i lawer ffermwr i fod adref yn amlach j ed- rych ar ol v ffwasanaethyddion. Fe ddywed- lr maiV ffordd y mae y Prif Weinidog pre- sienbl yn gallu cael cymaint o waith gan y rhai sydd o diano, ydyw ei fod yn gwneud t cymaint o wai,th ei hun. ac na- faidd' ne'b fod yn seeritr vn ei beerApiiald-,eb. MARW.—Yr wvthnos ddiweddaf bu farw ffv\r lied adnabvddus yn y cvlchoedd hyn, I spf. Mi. Thomais B. Davites. Ty'r Ysgol, lJOn rch. DlTibvch. Yr oedd wedi ei ddwvn i f.pv fel I!yfr)'wymydd yn swyddfa v "Fan- er." Bu hefyd vn gweithio yn DolgeHau, (d vr oedd wetdi rhoi ei Hlwedigaetli heib.o ers amryw flvnvddoedd ac wedi ymgvmeryrd a theithio i Werthn llvfrau. Yr oedd yn wr n. fawr hoffirl, Piii bqwb a ddleuai i gvff- I vrddiarJ ag ef. yn Rhvddi'rvdwr goleuedig. Yr oodd yn aelod crefydklol yn Nghapel y Eron fM.'C.l. Cafodd g'addedisrpeth hynod o barchus vn mn-nwerit vr Eglwys Won. Yr oed. PRTNDER DYNION.—Y dvdd o'r blaen IT roøddvm vn mvned i gvfeiriad Dinbych a gwelsom nifer o ddynion perthvn- -l ? W-al'gof- dv Dinbvch vn cael eu cymervd allan yng ngofal dwv o'r Nurses. Mae'n vmdldamg-os f >d' crvn lawer o'r dvnion oedd yn gofalu am v c?€'in?n wed, en ølw i'r fvddin. a bod v pwYHonr dan nrfod i gymeryd rhai o'r nur- ses i eymervd eu Pie. Pwv sran liviii-vir a faid-I didwev'd fod dlim nil- gall y ferch ei wn»ud. Gwir a fidvwed^dd v parch Barrow Williams os bvdd rhvw iob eisieu ei frwnend 1 v dyddiau hvn mae'r merelled ydi'r "boys" i'w gwneud M.

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.