Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

News
Cite
Share

PENYGROES NEWYDDW )N C Y SUE. Li AWN..Da iawn f)'dd crarl Y trL.q():ioD ddea.ll fod ,Sa.le Flj'n- J ydido wJterloo House, Caernarton, yn dtechreu ddydd Gwener nt-saf, <y 12fed, pryd y ceir bargeinion diguro fel arfsroi mewn dilladau me inched a phlant, Yt-N IBUA'C.-Ddidd Nierchei-, claddwyo ffwedldillion Mary Eunice, geneth fach Mr «■ Mrs R- W. Jones, Mont Rose. High Street. Bu fa-rw vn naw mlwydd ood. O/dyrodeinuir yn fawr a'r teulu yn neillduo. y fun, sydd yn ffofal'U am y cartref, ei phriod yn dili-n ei a'wedigaeth vn v Gorllewnv Gwasanaethwyd gan v Parch W. Eli-as Williams. ION YN BHAGoR.-Pr,ydnawn dtiydd Ian diweddaf, bu angladd y chwaer, Mrs Ann Jones. Shop Iaaf, Water Street, gweddw Mr Hugh Jones, (Garregwun). Bu yn ewvno am yd 0 amser. Yr o?dd yn gymenald parchus iawn, a?ir d'? Midi vn yr ardal. Gwasanaeth- ?d \n hang'arid gan y PChll W. E.a? WIlhams, ac R. W. Jones. Bu ei phriod, j )Hu.? Jones vn a:;w?nydd y gan am fliyn- yddau lawer vn Bethel (M.C.) Cydf.'md«imUr a'r tt-ullu oil. Daeth y feroh, Miss Mary J. Jones, adref o Utioa. ycliivdiig ddyddiau cyn TCfiiw at mani. Uii o'r nxeAion yn y iMr H. iH. Jones, B.A. athro yn Sir Ddnbvch. ond yn bresenol yn yr India. Mae un mab, Owen, yn Utica, a'r gweddill yn y wiad hon. Erfynwn ar i'r "Drych" gofnodi yr amgYTChiad. 'PiRli'GDAS.—Ddydd! Mudier yng ngha,pel v M.C' Caer, bu pTiodas hardd. y par ieu-)n>c \doedid, Mr W. H. Roberts, m.,ii) b:n- af Mr a Mrs J. R. Roberts, gorsat-feistr, Bettws y coed (ac ynia cyn symud (Jionvnt,) a. Miss M. A. Jones merch hrvTiaf Mr and Mi*s W. Ü. Jones, Drag Hhll, IVgh Street. fGw as- anaethwyij! vn y iSeremoni gan y Parch J. Welles1 ey Jones, B.A.,B.D, a Mr C, G. Has- wen, C,j:f¡'(,i'I:.r,(hL Gwas?anctethiv^yd fel gwaa3 n Mr M. 1r;:Ir Roberts ;(],-i-awA v gtiodfab). iiho'd'd'Wvd, y obriodferh vmaith gan ei brawd Mr W. Herbert Jones. Y morwynion, ,ddynt Miss ,Sa1,ti-e Jones (chw-aer y briediapferoh) a Miss M. A. Roberts (chwaor y priodf^!b). Bu gwledd yng ngwesty Belgrave, Caer, yTia, ■ wedi hr.ny awd i dreiilio'.r "cuis mel" i'r Jlrifdkiiiins. Yr anrhegion Lvn lluosog a g-rhftw,L!wydd(ant i Mr a Mrs Roberta, DA IAW!X.—Cyfarfod. Ihvydidianus gafwyd Nos NTadolig yn Gal 6aria (B.) Methodd lTB. ftcb ts. C'oi.w tMi House, a bod yn breqellol i j tjyroeryd v gadiiir. ond anfonofddt rodd. Ar- werisiwvd gan y Parch iR. -Edwards. OIt an- | wyd yr tymgeiswyr gan ,¡ oJ 0 Brynoir, efe yn gofa':u lam yr adi-odd a Mr ;H. Marris J mes, FAttory, am v canoorion. Y buddniigwyi oe-.idy^t:—Canu ((1-6n,7 ocd) 1, Bobby Join's. 2 Evan J. Parry, 3 1, Alf Jones, 4 Llinos Jones, Mogan Parry a Katie Parry. oJ Dan 10 oed, 1 Enilyi> Jones, 2 Jenn.e R. Jone. 3 Blodwtn Jones, Mary R. Jones, Era. (Davios. 4 Dilys Davits, Annie R. Jones, a John H. Roberta Dan 12 oed 1 Mary II. j Jones, 2 t?&x-v Parry. Dan 14 oed, 1 Bessie j Davies, 2 Jennie S. Jones. Dros 14 oed. Jennie H. Jones, Unrhyw Afew, Gwobr T'r.va Arian, 1 Bessie Davies. Deuawd, 1 Jennie H. Jones, a Bessie Davies. Adroddi (da.n 7 oèd) 1 Doris Griffiths. 2 Alt Jones, 3 Bob T. Jones, a W. Lewis Jones. Dan 10 oed d Biodfwejn Jones, a Dilys -Davies 2 Jennie R. Jones 8 iElla Davies, 4 Annie R. Jones. Dan 12 oed 1 Katie Williams, 2 Anaerwcn Jonas, a :SyWia Griffiths, 3 Mary H. Jones, a John S. Davies. Dan 14 oed, 1 Jennie S. Jones, Jennie M. Wil Ha-ms a Jennie Roberts. Dros 14 oed, 1 W J Roberts. Unrhyw Adroldidiad. Gwobr Tlws j Arian. 1 R. Christmps Jones, Taiysarn. Ar y diwedd cyflwynwyd anrhegion i'r p'lant oddiar Goeden 'Nadolig gan Mrs .Davies, Beni-naon Hou«e, a Miss Gwladys Davies. Cyflwynwyd y diolchmdiau gan Mri R. E. Jones, a John Williams. C^fci'i'wyd gan Miss Edwards, Ep- worth Villa, a Mr,R;oh,e H. Jones. Yr ysg- riifenydd ydoeddl Miss Gwladys D;ivios. Cyf- arfod ilwyddianus iiawn gafwyd. DIODCH.—Yr tydym wedi dei-byn 11 u o lythyrau oddiwrth ein bechgyn sydd yn y Dyd'diin vn dynamo arnom- ddiofch dnx»stynt ( i bawb fu gai-ddig iddynt yn ystod y flwyddyn aeth he:bin. Dio-lch i'r rhai hyny lu yn trefnu ayfarfodydd or 'budd y mi'wyr, a'r un modd i'r liiaw.s fu yn cefnogi pob mndiad i gvsuro ein brodvr sydd ar faes y gad. Ca.rwn aw- grvmu un gwelliant i'n tjHb ni, ar gyfer y flwy<Td yn newvdd, fod yna bwlilgor cryf per- thyno] i bob e,Iwvs (Yll oa-el ei ffurfio i reol- e-Mdio pob peth wneir er budd y mi'wyr. Felly ceir tiffn ar bethau, a.c hawdd fydd osgoi orrva1 d'iu gyfarfod yr un dydd gan wahanol bv.yllgc.i-au i'r un amc-an da. Os by^dd awydrl. ar rywrai i wneyd rhywbeth i gynorthwyo y b«3igvn. yna gtdlir anfon y ea;« i'r pwiyllgor, 0 0 gan dki.g,,vyl lovdd i'r pwTgor gario all an y trefniadau trwy gydweithrediald y rhai hyny fwr- 'id'ant, gynal v oyfarfod. Ffurfier un pwyll- ¡;r'r dy'a.nwado] 'yn cynrychioli ,pob cynulleid- fa, ffurfier un gronfa grei. CVedwn y buasai yn welli-irit a" y dull-ipresenol o weithredli. tDio'cb eto o galon i bawb dros yr Tiogia. a thra iyn dioJeh antui-i-mi awgrymu v gwellrant, os gwelliant hefyd. j SEIBIANT.—Y dyddiau hyn caifF plant yr Ysgolion seib ant dros y gwyliau. TybeW1 nad oes eisiam didIdh i rieni'r plant am eu hanfon i'r ysgol inor reol'aidd. Gctfidiwn hefyd fod yn ein mysg rien: esgeulus (yn; y cyfeiriad hwn. Drwg genvra wel^d rhvwrai yn cael eu gwysio v flaen vr vnardnn am wneyd cam dMbrvd a'u plant trwy beid'io eu hanfon i'r ysgol. Efallai beiir y Swr»"d)dog aim hyu. ond can mil a;well j ganddo ef fuasai gweleW pnwib yn mynvchu yr ysgol mi ;• roo-1 aidd fel na byddai angen gwys- io neb. Gwcydidom pa mor gas ganddo ydyw gwysio n^b. tAr ddechreu blwyddyn newydd, tybe'd ein bod gwneyd rhywbeth a1 lan o le trw- ddefnjvddio eielh gofod prin i inog Aieni y di 'sbarth i anfon eu plant i'r ysgolion er en dyfodtol, ac hefyd er arbed v gwait-h pomll" o wvsio o flaen y Llys. Bedded i'r flwyc1.d;;1\ Ld yn lan yn y cyfeiriadl hwn, daw fn' <v* v-wna p: b mam ei dyledswydd tuag at V o'anl.

Advertising

.RHOSGADFAN. i

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.