Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

ARFOHI

———— ...IMElRIQN

MON

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

News
Cite
Share

LLANBERIS NEW Y DDI ON CYSURLiAjWN.— Da iawn ifydd gan y trigolion ddeall fod 8ale Flyn- yddol 'Waterloo House, Caernarfon, yn dechreu ddydd Gwener ne&af, y 12fed, pryd y ceir bargeinion diguro fel arfeiol mewn dilladau mer,ched a phlant.. SMARW' OLALTH SY.D-YN-Ddydd Ian, Rhagfyr 28ain, tafiwyd ein haixlel i gyffro, gan y newydd fod Mrs. Thomas, Gly"n y Ddol, wedi ei chael yn ei gwely wedi mai-w. Aeth i'w gwely nos Ferchea- yn ei chynefin iechyd, ond wrth ei gweled yn peidio dod i lawr yn y boreu fel arfer, aeth y lletywr ddigwyddai fod yno, allan i hysbysu, ac wedi my lied i'w hystafell cafwyd hi wedi marw. Yir oedd Mrs. Thomas yn enedigol o Beth- i esda, a phrioaodd gyda Air. John Michael i Tnomas, Glyn yr hwn ,sydd wedi marw ers dros ugain mlyiiedd. Mae id'dynt ddau o I'eibion, set Dafydd, yn yr America, a Mich- ael yma. Dynes dawel, weithgar, ydoedd, Mns. Thomas, ffyddlon iawn i'r Ysgol Sab- bothol, Ac i holl waith yr eglwys yn Pies- wyMa. Yr oedd yn 66 mhvydd oed. Cladd- wyd hi ddydd Meacher, yn mynwent Nant. yn myiiweilt -Nant l'oris. MARW A CIJLADDU.—Ddydd 'Sadwm. ar ol d'ioddei misoedd o gystudd, bu farw Mr. William J. Hughes, Rallt Gooh, Ceu- f nant (Cae Bach, WaeSifa.wr, gynt) yn 62 mJwydd oed. Claddwyd yn mynwent X ant Pteris, piydnawn Iatl.-Nos Sadwrn bu farw Mrs. Annie Davies, piiod Mr. Solomon Da- vies. Mur Mawr, yn 71 mhvydd oed. Yr oedd Mrs Levies yn enedigol o'r Bala. 'Roedd yn ddynes hynctd grefy ddol, ac yn aelod sel- og a gwerthfawr o eglwys Capel Coch. Y mae iddynt ddau fab, sef Mr. Willie Eilian Dra v ,ies, a Lient. Tliomas Da vies, vr hwn sydd ar hyn o hryd d(ro>sodd yn Ffrainc. Heb- ryngwyd ei gweddillion prydnawn Sadwi-n i fynwent Nant Peris. WVTIINOS 0 WEDDIO.—Trefnwyd fod wythnos gyntaf y flwyddyn newydd i gael ei neillduo fei' arfer-, gan yr hall addolda/i i fod yn wythnos o v.eddio. Cafwyd cynulliadau lluosog, yr ymbiliau yn daer, ar dyhead am weled terfyn ar y rhyfel a heddwch yn teyrn- ajsu eto, i'w glywed yn mhob g we deli. Caf- wyd cyfarfodydd gwedd'i undebol nos Fawatth a nos Fercher. DYP,CIFI,AFIAI).-I)a genym ddeall fod y Milwr Geraint Evans, mab Mr. Evan Wm. Evans-, Charlotte Street, wodi ei ddjTchafu yn coi-poral yu y fyddin. Perth yna i'r 16th Batt., R. W. F., ac y mae drosodd yn Ffrainc ers dros flwyddyn. Hyderwn v cawn ei wel- ed adref yn faan, gan ei fod i gael ychydig seibiant yn ystod y mis nesaf. CYXGOR PLWYF.—CynhaMwyd yir uch- od nos Iau, dan lywyddiaeth Mr. William j Morris, Terfvn. Saith o'r aelodau yn bre- senol, ynghyd a'r Clerc.—Darllenwyd y cof- i nodion a chadarnliawyd hwynt.—Hysbysodd y Clerc fod y Cyngor Dosbarth we&- pen- derfynn lledu y ffordd yn Blaen y Ddol, ond nis gellir gwneud nes cael y tir angen<rheid- ioil, a darparu ar gj-fer y gost erbyn y fiwyddvn nesaf (eleni bellach); bydd yn ang- enrheidiol ei lledu am tua 50 llath, i'w g" -end yn iawn. Hefyd, dywedwvd fod y gwaith o dori y coed uwchben y ffyrdd, wedi cael ei ddeehreu, and cwynai y Cyngor fod amryw sydd wedi addaw heb ddechreu, yn enw&dig yn y Hecedd mwyaf pwysig.—Yn el adroddiad o weithrediadau Pwvllgor y Llyfr- gell dywododd Air. John G. Ellis, eu bod wedi gwneud vmholiad a'r llyfrgellydd yng I nghyl'ch y papnrau y cwynid, nad oedd dar- ?'? :tmynt, yr hwn dd.y??ed'odd fod liai o ddarllen ar y papyrau enwadol. Yr oedd darllen mawr ar y ''Times, "Manchester j Guardian," "Courier," etc. Y gwyn yng mghylch y "Times" ydoedd ei fod ar ol ei amser yn dod i mewn. Teimlai y pwvllgor j wjrth dynu i ffwrdd rai o'r papyrau enwadol, fod yna elfen ddieithr yn cael eu dwyn i'r Cyngor, ae na; fyddai eu tymi ond 166 8c o i fantais ariariol i'r trethdalwvr. Credai un i o'r Cvnr fod v llyfrgellydd wedi ilhoddi "gwedd rhy ffnfriol yng nglyn a rhai o'r pap- j YraN. Yr oedd ef vn fynychvdd cyson a'r j nvfrgpIL a sylwai ?n fanwl ?a bapyrau a j ddarllenid. a gwelai fod y papyrau enwadol, ( sef "Seren Cymru," y "Linn," y "Gwylied- 1 I r t n y ,,v-v l ie d ydd" a'r "Goleuad" byth yn cael eu hagor; ond yr oed'd v "Gofeuad" yn cael gwell der- j byniad a gryn lawer na'r lleill, oild er mwyn cadw yr elfen enwadol aJIan. cynygiodd fod y j pedwar uchod, yng Dg'hyd a'r "Labour Lead- i er." a'r "Musical Times" i gael eu t-ynu. a; pha.siwyd yn unfrvdol.—Penderfynwyd i ot-n i Air. Thomas Robeils gwb^hau rhestr' y llyf- rau, ac fod y Clerc i ymhcli betih fydd y ) gOfst i'w hargraffu.—Pakiwyd i dalu y bil- iau. Hefyd., ptsiwvd- i dalu arche-b v llySr- » gellydd, 44p.—Darllenwyd cais am ailot-mjents i wedi ei arwyclcld gan 30 o bersonau; pasiwyd yn unfrydol' fod y Cyngor i symud yn mk%en > a-r nmrnith gyda'r mater, a p?e?odwyd y rhai canlynol yn bwyllgor i gario y matea" < drwodd, ond nid i fyned i unrhyw gyfrifol- deb arianol: Alri. John Thomas Jones, G. H. i 'PlicTnas Jone  U. H. Jones, Richard Jones, E. W. Evand, a Hugh f Jones, Mr. G. H. J!ones i fod yn gvnhullydd'. Pasiwyd iddynt, wneud' cais at Mr. J. R. j Owen am gae Padarn Villa. Hefyd, i ym- holi yng nghylch y llwybr sydd yn mvrred trwyddo, ac os yn aflwyddianus i geisio cael darn o'r ddol fawr.—Teimlai y Cyngor y dyl- j ent symud yn mlaen er gwneud coffadwr- iaeth gyhoeddus o'r dynion dewr eydd wedi gwasanaethu eu gwlad ac wedi rhoddi eu bywyd yn aberth (Irosti, a'u dymuiiiad yd- oedd cael cofjgdail gyhoeddus mewn lle am- lwg, megis, jBryn y Cafitell" er engraifit, fel y byddai yn rhywbefth i'r oesoedd a ddtel. Penderfynwyd yn itnfrydol fod y matier yn cael ei gadw mewn cof a myned y¡t ei gylch yn ddiymdroi pan welir terfyn ar y rhyfel.- Pasiwyd fod' y misoKon a'r chwartetolicKn i ddod i lawr o'r Nant er mwyn eu cadw a'u rhwyrao, ac nad ydynt i'w cadw yno yn hwy pa mis.

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising