Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

ARFOHI

———— ...IMElRIQN

MON

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

News
Cite
Share

I LLANRWST Bu farw, ddydd Mawrth, Mrs. Williams. gwraig Mr. William Williams, Commerce House, un o flaenoriaid, parelius Seion {M.U.). yn 45 mlwydd oed. Oladdwyd ei gweddill- ion yn mynwent Seion, ddydd Gwener di- weddaf, y Parch. W. Thomas yn gwasan- a.ethu. Mae Mr. Harold Green wedi ei ddyrchafu i fod yn sub.-lieut. Mae Miss Cissie Jones, Bryn Fawnog, wedi pasio yr Intermediate Examination in Pianoforte Playing, yn y London College of Music. Cynhaliwyd y eyfarfod pregethu blynyddol ddydd Llun hyd ddydd Iau, pryd y pre- gethwyd yn rymus gan y Parchn. J. Parry Brooks, Penmachno, a Gwynfryn Jones, Fflkit. # + Mae Miss Annie Pierce Jones, Elwy House. wedi ei phenodi yn athrawes YsgoI Sirol Llan- i gollen. i f Ychydig o anifeiliaid ddaeth i'r ffair ddydd Memher. Yn y farchnad yr oedd y prisiau fel y canlyn,—Ymenyn, 2s. y pwys; Wyau, 6 i 7 am swllt; Dofednod, 6s. 6c. y cwpl; a Gwnhingod, Is. 3c. yr un. Mae Miss Madge Chambers, Poplar Grove, yn ymadael ddydd Llun i lythyrdy Llandud- no, ar ol bod yn llythyrdy Llanrwst am un mis ar bymtheg. Fel canlyniad i'r hen afon Conwy godi, ddydd Gwener, bu i 24 o ddefaid, eiddo Mr. William Jones, yr Abbey, foddi ganol dydd goleu. Bu farw ddydd Gwener, yn 59 mlwydd oed, Mis. Reed, gwraig Mr. J. Reed, Albert House. t Fel y canlyn y bydd trens y rheilffordd 6 hyn allan:—Llanrwst i Llandudno Junction: 5.42 a 8.47 boreu; 1.7, 6.36, a 8.37 y pryd- nawn. I Blaenau Ffestiniog: 5.it a 8.48 y boreu, a 12.47, 6.17, a 8.8 y prydnawn. Rhoddodd Mrs. Rees, Biundels;md, swper gwyoh i ddfiliaid yr Elusendy, ddydd Llun, piyd y rhoddwyd hwyl i hen ac ieuane gan Mr. G. H. Kenrick, K.C., gyda'i gramfflphoiie. Canwyd hefyd gan Mr. R. Maddocks, ei fab. Cvnhaliwyd cyfarfod cystadleuol yng nghapel Heol Scotland, nos Lun, Mr. J. G. Jones yn Ilywyddu. Beirniad ac adroddiadau a'r gerddoriaeth, Mr. G. H. Jones (Gutyn Ar- fon. Cyfeilwyr, Miss Dilys Williams a Mr. R. Foulkes Thomas. Arolygwr, Mr. R. G. Williams. Ysgrifenydd, Mr. J. Ogwen Tliomas. Arholiadau,-Arholiad Ysgrifened- ig, i rai dros 21 oed: 1, R. W. Roberts a Dav- id Williams, cydradd; i rai dan 21 a thros 16 oed M. E. Roberts. Fron Bach i rai dan 16 a thros 13 oed: 1 Esther Lloyd Roberts; 2, Howell Roberts; 3. Jenny Jones i rai dan 13 a thros 10 oed 1, Gwladys Edwards 2, Myf- anwv Jones. Arholiad Llafarsdig, i rai dan 10: 1, D. W. Roberts; 2, Tommy Williams; 3, Mail* Louisa Roberts; 4, Mary C. Evans.- Adroddiadau: Prif adroddiad. 1 Enid Wynne. I iai dan 21 a thros 16 oed. 1 Enid Wvnne. I rai dan 16 a thros 13, 1 Nellie Griffith; 2 Maggie W. Jones. I rai dan 13 a. thros 10 oed, 1 Jenny Jones, Penyfron; 2, Lesli Gri- ffith 3, Maggie W. Jones. 1 rai dan 10 oed, 1 Griffith Jones 2 Alice Jones 3 Doris Jones 4 Beatrice Parry. Cerddorjueth: I barti o blajit dan 17, 1 Mr. David Williams. I eneth dan 17, 1 Laura Griffith a Jenny Jones (cyd- radd). I fachgen dan 17, 1 Gwilym Wil- liams; 2 Maldwyn Williams. I fachgen neu eneth heb fod dan 13 na, thros 15 oed. 1 Jenny Jones; 2 Maldwyn Williams. I fachgen neu eneth o dan 13. 1 Gwen Evans; 2 R. Trevor Owen; 3 Blodwen Jones. Wythawd: 1 Mr. David Williams. |

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising