Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

ARFOHI

———— ...IMElRIQN

MON

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

News
Cite
Share

I EFAIL UCHAF I EISTEDDFOD FLYNYDDOL SALEM— Cynihaliwyd yr hen Eisteddfod uchod ddydd Caiani, Ionawr laf, a thro-dd- aJLan fel arferoi yn llwyddian/t roiwr. Yr oedd yr addoldy dan ei sang, a'r Vestry room eang yn oi"- lawn. Gan nifer yT ymgeiswyr yn yr adi-an geiddorol gwelwyd mai anmliosibX c,.ood cloe- lanu yr hoi! yarigeiswyr a therfynu cyn boreu traaioeth. Ar gais y pwyilgor ym^gymerodd Mr. Joseph E. Jones, Mae&ygroes, yn gared'- ig a chynal rhagbrawf yn y Ty Ca.pe1 ar yr tonawdwyr. "Cyfeiliwyd jTn y rhagbrawf gan 1r. Jones, Dolygau'reg, a theimla y pwyMgor eu x-hwymodigaeth iddynt am eu ha berth a'u gwasanaeth gnverthfawl- yno. Teimiwyd dyddordeb neilkluol fel arfei-ol yn adran y geifyddydwaitHi, ac fel y sylwodd' y Llywydd yr oedd l'iawer" o'r cyinyrchion yn deilwTig o'r l'it.eddfod Gjoe-dlaethol, a'1' eisteddfod drwy- ddi o safon uchel. Llywyddwyd yr eistedd- fod eleni gan ein Cynghorydd Sirol, Mr. O. Isgoed Jones, U.H., gan yr hwn y cafwyd' araith ddoe-th. anvaero'l athra addysgiadol, ac arweiniwyd yn ddehenig gan y Parch. O. G. Griffiths, B.A., Dolwyddielen. Clorian- -Nfr. J. G. I.Liornas, wyd y cantoaion gan Mr. J. G. Inoma^, L. T. S. C., CwmygM, a chyfeiliwyd' yn fedrus fel arferoi gan Mrs. J. M. Williams, Llan- rwst. Beirniadwyd y gelyddydvraith i'r meibioii gin Mr. Peter Jones, Egjwys Thwh, yn fliraeth a gwreiddiol fel arferoi, yn cael eu c}noit}iwyo gyda y fretwork gan Mr. Wil- liams. Ysgol y Cyngor, Mnenan, a'r gelfydd- yd'waith i'r merched gan bwyllgor y merch- ed; y farddoniaeth gan y Llywydd a'r ar- holiadau gan yr arweinydd. Arholwyd' y swahanol ddosljarthiadau gan Mi&s A. Lewis, Pantliin; Mr. D. Evans, Ty Capel, a Mr. Williamsi, Ysgol y Bwrdd, Maenan. Arol- ygid y gwileddocdd gaai Mrs. Jowes, Bryn Hafod, a Mrs. Evans, Bryn Moi-fudd Dyf- arniadau cy-fai,fo-d v jxrydlnawn Arweinydd', Paa-ch O. G. Griffiths, B.A., Dolwyddelen. Arholiiadau. dan lOeg oed 1, Gwyneth Owen Salem; 2 Maggie E. Roberts, GLanrafon; 3, Elliz.a.belth Ellen Jones, Pantllin; Jeouiie Roherte, Caerfaban; dan 13eg oed, Myfi Price, Pont y Gartli; dan 16, Elsie William, Ptenrhwvlfa; dan 21, Winnie Jane Roberts, Bryn Morfudd Bach; adroddiadau, dan 10, 1, Maggie E. Roberts; 2, Gwyneth Owiein; 3,' Jennie Roberts, Elizabeth Elletn Jones; iCfu,n 14. Esther Owen, SaAlem dan 15, 1. El- 'sie WiHia-ms; 2, Esther Owen. Urawd dan 10 oed 1. Gwyneth Owfen 2. Willie Hughes) Salem; dan- 14 oed, 1, Enid' Mary Roberte, Glanxafon; 2 Em-yn Ellisi, Salem; din 16. 1. EIDen Arvn Roberts, Eglwys Bacli 2, Enid Mary Rolbetrts. Diet, dan 13, 1, Esther a Gwyneth Owe<n 2. Willie TTn^hes ac Fm- lvn EH'i's; Esther Owen ac EmIYTI EiliP. Duett, dan 16, 1. Esther Owen ac EmJvn Ellis 2. Elsie Williamsi ac Enid Mary Ro- bexts, Chwarev piano i rai dan 14: 1. Enid -Mary Roberts; 2, Myfi Price. Par o mufTa- iees i blant dan 12, i, Gwendoline Edwards, Pennant Cotta.sie; 2. Gwyneth Owen, Sal- p.m. Troi sawdl] i blant dan 14. 1. Enid Mary Roberts; 2, Esther Owen. Cystadlfeuaeth coran plant, 1, Cor Plant S-al,n,C' vfarfod yr Hwvr: Unawd dan 20, 1. Emlvn Ellas; 2. E. A. Roberta. Canu piano agcxred, 1, Harriet Roberts, Glanrafon. Unawd bari- tone neu contralto. 1, E. A. Roberte, Eghvys Bach. Penillion tdlyn, 1, Mr. Arthur Owen, Llanrw&t. Unawd soprano nell tenor, 1, Mii's Owen. TVefriw. Challenge solo, cyd- radd Mr. H. Parry. Eglwys Bach, a E. Jones. Dolygaxrog. Wythawd. parti Tref- riw, dan arweiniad Mr. Arthur Owen, Llan- rwst. Cystadlieuaeth gorawl, goroai Cor Un debol Trefriw a Danrwrst. dan arweimiad Mr. E. WiHiams, Trefriw. Prif draethawd, 'Miss E. M. Jones, Goelns Fawr. Penillion coff- adwrittetholi Mrs. M. Evans. Tvddyn Fren- chur l, Mrs D Wvnne. Llanddewi. Prif ad roddi ad, Mis« E.11si WilIiam. Penrhwvlfa. T'oøJ' fwyalit. Mr. R. Hiizheq, Efail Uchaf. Llwv bren. a ffon gollen. Mr. J. Jones Pen- Fretwoi-k. 1, Mr. D. Jones, Fawr. Model o ai-ndr pron, Mr. Harry Ro- berts. Bwlch v Ma.en. Basged datws a bal" sred fraich. Mr. J. Wynne. Park. Gordd I bren ac ytol odro, Mr. J. Wynne. Anti- macasar«. Miss 1 jzme Davieis, 'Rallt. Tea eo<sy Mitss Emitv Wvnne. Park. Hosanau I Tih< Mrs. E?1wa-s Bach, If Socks i ftlwr. Mis& K. Oweai. Salem.

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising