Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

ARFOHI

———— ...IMElRIQN

MON

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

News
Cite
Share

I FOURCROSSES I PREGETH ANUL-kDDOL.-Noti lau or biaen, LadJGUurld y Parch Wm. Jones, M.A., yn add-oidy Lhvyndyrus, M.C., bregeth ang- ladclol 1 r diwieddar Mr. Robert Evans, pen- ymaes (lill o'r diaconiaid). Er mor anfan- tsisiol y trodd y tywydd, daeth cvnulliad dla ynghyd,—hyny yn dangos yn eglur pa mor agos at galon yr eglwys ydMdd, a'r te-imlad dwfn oedd vn boduli yn y lie ar ol ei golli. EIN MILWYR.—Da genym ddeal-l fod y milwjT sydd oddiyma yn FJErainc a manau eraill vn iach a dianaf, pan glywyd oddi- wrthvnt ddiweddaf; hefyd, y rhai sydd cddi yma yn gwersyllu yn y gwahanol wersyll- oedd/ eu bod hwvthau ar i fyny. Dymunwn fel ardal i'r oil Fhvyddyn Newydd Dda, ac 'hefyd am i'r amddiffyniad sydd wedi bod drostvnt barhau eto y flwyddyn hon. 100D ADREF 0 FFRA1.\ C.Boreu Sad- wm, yn ddiarwybod i neb, daeth y Pte. tmor- ris Thonrae (eigydd, gynt) adref o Ffrainc. Yr oedd y- ers tri-mis-ar-ddeg, a dyma y tro cyntaf iddo ddnd adref. Llaw/en oedd gan y teulu a phawb yn yr ardal ei weled yn edryeh mor dda, a dynnunwn bob amddiff- yniad drosbo eto yn y dyfodol. CrrWIRIAJJ.—Trwy rhyw amryfusedd gadawyd dau enw allan o'r cofnodad cyfar- fod cystadlfuol Nadalig, sef, Robert Einion Jones, Victoria Sihop, wedi ennil'l tair o wobrau, gyda Mri 0. H. Griffith, Castle House, wedi bod vn cvfeilio. MEWN GW AElLEIDD.-Dwg genym am wawledd Mr. Griffith Roberts, LJeiniau. Mae ef yn un o ddiaconiaid Egiwys Salem (A.), ac vn haielionus iawn at yr achos.—Dymunwn iddo adfesriad buan. YN GWEfLLA. —Mae MT, Wm. Davies, FL,(niexch Terrace, vn parhau i wella. Hiefyd, Mr. Samuel IWberts, Ptenydon, yntau. yn codi aUan ychydig.

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising