Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

ARFOHI

———— ...IMElRIQN

MON

News
Cite
Share

MON Cynlialnycd y Frawdlys Ch\rarterol drtyd<1 Mercher, yn Beaumaris, gerbmn CVrnol T. E. J. Koyd," Dii-prwy Arglwydd Raglaw, ac ynadon eraill. D tganodd, y Cadeirydd ei la-wenydd fod y sir yn parhau mor lan oddiwrth drosedd. CyiflwyTiodd yT IsSirydd (ar ran yr Uchel Sirydd) bar o fenyg gwynion i'r Cadieiiydd a'r clerc. PasiWV4 pleidliais o gydymdeimlad a gweddw Dr. E. Parry Edwards, aelod o'r fainc. EtlioJwyd Mr O. H. Foukes yn aelod o Bwyllgor yr Heddlu yn lie y diweddar Dr. Parry Edwards. Adroddodd y Clerc na fu ond deg o garchar- orion o flaoen y Brawdlys Chwarteroil y sir yn ystod y pum mlynedd diwedldiaf, ac yn ystod y flwyddyn ddiweddaf ni cho^pwytd ond un.

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising