Hide Articles List

14 articles on this Page

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

News
Cite
Share

BWRDD GWARCHEIDWAID I I PELt I Ddy* dd1 Mercher, Mr. J. T. Jones, Cadeir- 1 vdd. I LLE YR OEDD CRISTIONOGAETH? I Hysbyswyd y Bwrdd gan Mr. Robert Ro berts, y swyddog elusenol, fel y canlvn Bu gwraig fanv; gofynodd y gwr i sa-er coed wneyd vzcli iddi. Gwrthododd. Gofynodd i eraill. Gwrthodasant. Bu raid i Mr. Ro- berts fyned fel swyddog yn gvfrifol am yr arch cyn y ceid un. Gostiodd hynny 21s. i'r plwyf. I YN EISIEU: MWY 0 GYFLOGAU. I Mr. Nanney Jones gyflwynodd adroddiad y Pwyllgor Ananol, a dywedodd fod y Pwyll- gor wedi gwneyd ymchwiliad i geisiadan y syddogion elusenol am ychwaneg o gyflogau, ac wedi cael allan fod y fees arferent hwy gael wedi myned i lawr, yn enwedig y rhai dderbynid oddiwrth fuch-frechu yn herwydd fod mamau yn esgouluso buch-frechu eu plant. Nis ga.lla.i Mr. Rhys Pritchard gael cerbyd yn awr dan 4s. neu 4s. 6c., pryd y cai un o'r blaen am 2s. Cymheliai y pwyllgor roddi 4s. o 'war bonus' i Mr. Pritchard. a 3s. yr un i'r tri ereill.—Mabwysiadwyd y cymhell- lad.-Gofyn,ti Dr. O. Wynn Griffith, y medi- yg swyddogol, am fwy o gyflog- Talai yr hyn dderbyniai yn awr i yriedydd ei fodur. Yr oedd prisiau ffervllau, offerynau meddygol. i &c.. wedi codi o 200 i 3QO punt yn eu prisiau. —.Ar gynygiad Mr. John Williams, cyflwyn- wyd y mater i'r Pwyllgor Arianol.Ofiiid v deuai ceisiadau oddiwrth y meddvgon eraiti hefyd. Y Cadeirydd Cawn eu hystvried pan ddeuant. Dylai y Gwai-cheidwaid hynny ddefnyddiant v tren gael 'war boiiiis hefvd. I gan fod costau teithio wedi codi. I CYMDEITHAS Y GWEINYDDESAU: Adnewyddwyd y cyfraniadau at y cym- deithasau lleol rhagorol hyn.—Gwnaeth cym- deithas newydd Aberdaron gais hefyd am gvf- I raniad, a phasiwyd yn unfrydol i roddi 5p. I DAU AELOD SIARADUS. I Y Cadeirydd: Rhaid i Mr. J. Hughes Parry a Mr. John Williams beidio siarad. Maent I yn siarad hefo'u gilydd o hyd.—Mr. Hughes Parry: Ceisio rhwystro Mr. Williams siarad yr oeddwn i! (Chwerthin mawr). I GROESAW A OHYDYMDEIMLAD Y Cadeirydd a roddodd dderbynitd croes- awgar i Mrs. Maurice Jones fel aelod drus blwvf Denio, a dywedodd ei bod hi yn ddi- weddar wedi oolli ei chwaer. Cynygiodd bleidlais o gydymdeimlad a hi, a phasiwyd. I GOFAL YN EISIEU. Mr. Nanney Jones ddywedodd, pan ystvrid achos o gadw dynes wailgof, y dylent fod yn ofalus iawn mewn achosion o'r fath. Yr oe id lIe i gredu fod IILLwerr o bobl yn dianc rhag talu at garlw gwallgofiaid yin herwydd diofaJ- wch y Bwrdd.—-Mr. J. Hughes Parry gynyg- iodd godi 2s. 6c. yn yr wythnos yn yr achos dan sylw, a phasiwyd hynny. I CYSGU YX HWYR A CHYFLOG BACH. Holwyd Mr. Robert Roberts, y swyddog eluseno, ynghylch y cyflog by-chan gai gwas ffann. ac atebodd yntau y cai y dyn fwy o I gyflog pe y codai yn gynarach o'i wely. I CODI CYFLOG. Ar gynygiad Mr. Griffith Evans, codwyd cyflog Mr. W.. Roberts i(Iseifion). tretli- gasglvdd. Plwyf Llangybi, o lOp. i 20p. Dy- wedodd Mr. Evans fod Mr. Robertf: wedi gwneyd ei waith yn rh agorol bob amser, a hynny am gyflog bychan iawn. I AM RYW ION. Yr oedd symiau y ceisiadau am baentio y Ty yn 13p.. 24p.. a 30p. Derbyniwyd y cynt- af feiddo Mr. W. T. Jones).—Diolchwyd i bawb anfonasant anrhegior. i ddeiliaid y Ty y Nadolig.

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising