Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

News
Cite
Share

I I Cyngor Tref Pwllheli. Nos Fawii'th.—Mr. G. Cornelius Roberts (y Maer) yn y gadair.—Datganwyd cydymdeim- lad a'r Mri. R. Ivor Parry a W. Eifl Jones yn eu gwaeledd.—Anfonwyd lloiigvfaichiad l Mr. Lloyd George- ar ei cHyrcihafiad i fod yn Brif Weiiiidog Prydain Vawr.—Pasiwyd i ofyu i'r tirfeddianwyr lleol am dir i gyn- yrchu ychw'aneg o. ymborth, i osod tir y porthladd am aadreth ise-1 at godi pytatws a llysiau ereill, ac i ofyn i'r cyhoedd wneyd ceisiadau am ratrdiroedd yn ddiymdroi.—Vr oedd arian am y peirant tan yn ddyledus, a gofynwyd i'r casghvvr orplien hel yr add- ewTidion wnawdllt gyfarfod a'r ddvLed. Hef- yd, fe basiwyd i gael giwell lie i gadw y peiriant.-Y Clare ddywiedodd fod y trefn- iadau VI1 v farch.nadfa wedi ffaeln. Nid oedd yr hyn amcanai Mf. T. W. Thotnae wrth gynyg ei benderfyniad i wlla y farcihnad wedi cael ei gyrhaedd. Codid pris yr ymen- vn, a chedwid prynwyr o teoedd ereilll rhag dyfod YlIO. Amcenid i'r cyhoedd brynu ym- emyn yn y farchnad ac nid vn y siopau, ond i'r siopau yr elent ac yno talent o 2c i 3c y pwys yn fwy am yr ymenyri.—Mr. Wm. Parry: Pwy fydd yn prisio yr ympny-n?-—Y Clerc Y ffermwyr.—Mr. Paany: Anheg iawn.,—^IVIr. R. A. Jones Y mae yn unoch- j'og.—Y Maer Telais i 4c y pwys mewn siop yn fwy am ymenyn nag a godid yn y farch- nad,-lr. Parry: Fe ddylid penodi priswyr '4 E. Jones a i gynrychioli y cvhoedd.—Mr. O. E. Jones a gynygiodd y Maer a Mr. T. W. Thomas, a p-hasiwyd hyny.—Mr. R. A. Jones a gynyg- iodd nad oedd vsmvgu i gael, ei oddef yn y farchnadfa o hyn aUan, a chyt-unwyd.—(Nis gallai cwmni i ba rai y goaodwyd pirydles o ddam o dir iddynt wneyd adoilad yno. gario allan y eymllun am y gofiynid yn y brydlN; fod "corrug-,i,ted iron sheets' i gaell eu defnyddio mewn rhan o'r aideilad, ac am nas gallai y cwmni gael y cyf.ryw. Gofynid i r Cyngor ddiddymu telerau y brydies, a gwn- awd hyny.—Dywedwyd fod ycliwa-aeg o goed wedi eu planu ar yr Embankment, ac fod Mr Wm. Hughes. Nurseny, wedi rhoddi coed i'w planu ar yr ynys yn y porthladd. Diolch- wyd iddo am ei gared'igrwydd.—Yn herwydd y clrwg a wneid i'r prif-ffyrdd a'r cositaai o'u trwsio yn herwvdd cludo coed at wasanaetih y Llywodraeth ar hyd-ddynt, penderfynwyd gofvn i Fwrdd y Ffyrdd am rodd tuiga-t y costau.—Ganwyd yn ystod y mis 13, bu farw 4. Nid oedd yno afiechyd heintus. — I

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising