Hide Articles List

14 articles on this Page

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

News
Cite
Share

I Bwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog. CynhaMwyd yr uohod' ddydd Mawrth o dan lywyddiaeth Mi'. Fowden Jones, U.H. Diolchodd y Mteistr i'r Gwarcheidwaid ar ran y d'eiliaid am y cinio Nadolig. Diolch- odd y Gwarcheidwaid i'r cyfeillion canedig anfonasant loddion Nadolig i'r deiiliaid. Hysbyswyd fod gwraig 83 miiwydd wedi mai w yn y Ty yn ystod y mis, ac fod dau ddyn yn d'dteiliaid o'r Ty yn 75 a 64 toed. C.w-ynai y Meistr oherwydd ymdldygiad merch ieuanc, yr hon sydd wed'i dianc am y drydedd waith o'r Ty yn y mis, ag sydd tuhwnt i bob rheoiaeth. Hefyd, cyhuddai hi o ladrata dillad eiddo y Gwarcheidwaid, ac hefyd eiddJo un o'r swyddogion. Gofynai am gyfarwyddid y Bwrdd.—'Pasiwyd i gyf- lwyno y niater i Bwyllgor y Ty. Daeth gwraig milwr gerbron y Bwrdd. Dy- wedai ei bod yn y Ty ar archeb y Bwrdld', gyda'i t.hri pl ilentyn, a gofynai yn awr am gael myned o'r Ty i fyw at ei mham. Yr oedd i gwr yn filwr, ac wedi marw, nid oedd yn cael blwyddl-dal o'r Lly,.vud!ra.eth.- Penderfynodd y Bwrdd g;Sniatau life yn yr wythnos a'i bod i ofalu yn dda am y plant. APEL AM YCHWANEGIAD CYFLOGAU 1 Ystyriwyd cais dau swyddog lusenol, Mr. ] W. Thomas, (Ffestiniog, a Mr. Ezra Lewis, J Porthmadog, am ychwanegiad yn eu cyflogan I yn wyneb cynydd maw yn iighostau byw a J a tiheithio hefyd, gwnaeth y Clerc (Mr. Tho- I mas Roberts) gais' am ychwaneg o gyflog J gan fod llei'had' mawtr yn nifer y priodasau (chwerlhin). Dywedodd y Cadeirydd fod cafe y ddau swyddog eluRenol wedi ei ohirio fis yn ol. Yr oedd Mr. W. Thomas yn denbyn 105p o gyf- log. a Mr. Ezra Lewis, 108p. Mewn atebiad1 i Mr. John Williams dyw- edwyd naid oedd y swyddogion yn cael dim at eu costau. Dywedodd y Parch J. Hughes ei fod' yn ffftïol i gais y swyddogion. Mr. G. Parry Jones a -sylwodd, mae gwaith anhawdd oedd codi cyflogau yn awr a gwel- ed bii ar y Cymgor Sir am ychwanegu'r trethi o hyd.—Cynygiai ef dd,ewbN-n adrodd- iad y pwyllgor fu yn ystyried y cais, sef rhoddi 5p i Mr. Wm. Thomas a 2p i Mr. Ezra Lewis.—'Cefnogod'd Mr. Rt. Richardb. lVfT. Edward Llywelyn a ddywedai mai gwell oedd iddynt. beidio gwrieyd diim neu ■roddi jwm syl*weddol. Nid oedd y swm gyn- ygid' gan y Pwyllgor ond gwaradw,ydd ar y Bwrdd. Yr oeddynt i gyd yn gwybod fod Costau teithio a byw wedii codi yr hanner. Anhawdd iawn oedd iddynt fvw ar y cyflog y maent yn ei gael, "Teilwng i'r gwieithiwr ei gvflog. Mr. Parry Jorues: Y maent yn eael eu cyflog yn sefvdlog heb golli dim. Mn. J. Williams: Yn ngwyneb adrocTdlad y -pwyllgor cynygiai godi y cyflogau i 125p. "I-TII. R. T. Williams a gynygiai welliant i Toddi 3is yn wythnosol o war bonus yr un i'r ddau swyddog.—-Cfefnogodd 'Mr. R. W. Vaughan. Y Cadeirydd golygai hyny 7p 16s yn flytn- yddol. Pasiwyd gyda mwyafrif mawr i dd'erbyn y gwelliant. Gyda golwg ar gais y Clerc gofynwyd iddo gyfiwyno adroddiad o'i holl dderbyniadau er- byn y cyfarfod nesaf. i DIOLCH I'R GWARCHEIDWAID. A ganlyn ydyw diolch. bardd sydd yn dar- t byn elusen:- j "Diolch o aelwyd awen,—i'n goiieu Ddyngarwyr di-gynen Mewn gauaf caf deg hufen, Arwydd o wawr yw rhodd wan." Ar gynygiad Mr. Pairrv Jones, yn cael ei gefnogi gan Mr. W. Williams, pasiwyd peoi- derfyniad canlynol "Fod y Bwrdd yn amg- liymeradwyo gwaith yr awdurdodau milwr- ol yn gahv i fyny wyr po-iod gyda theuiu- oedd i'r fyddin pa rai bron yn ddiiethriaad sydd a chyfrifoldeb mawr YJJ: gorphwys a-rti- ynt, tra y mae dynion oongl, digreft, yn cael eu gadael i osgoi gwasanaeth milwrol." Dy- munant aTw sylw y Swyddfa Ryfel at yr angenrheidrwydd o alw yr oil o'r dyaion siengl o oedran iiiilwi-o,. ag sydd wedi eu do.sbarthu yn gymw-ys i wasanaeth cyffredin- ol a hyny ar fyrder. gan eu bod yn credn trwy hyny y gelllid cynilo yn fawr y cyHid cencdla'ethol, yn awr ac wedi y rhyfel. LLOXGYFARCH. Ar gynygiad y Ca'deirydd, pasiwyd i Ion- gyfarch Mr. Lloyid ar ei ddyrchaf- iad' yn Brif W'einidag, ac hefyd, ar gynygiad Mr. Morgan Robetrts, vehwanegwyd eu bod yn gofyn iddo roddii ei ddylanwad w Wlwkl diddvmu y fasnach fecrdwol sydd yn anrlhedth- io bywyd y wlad. i CIXIO Y GWARCHEIDWAID. Wedi gorpheii gweithrediadau y bore-u eis- ieddodd y Gwarcheidwaid. a nifer o weini- dogion, yng-hyda"r swyddogion, a'r gok^bwyr, wrth fwrdd wedi ei hulio o ddanteithion, ar ol cinio traddodwyd amayw o areithiau grym- I us a donioi.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising