Hide Articles List

14 articles on this Page

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

News
Cite
Share

j Cyngor Tref Caernarfon Xo, Fawrih, y Maer yn y gadair.— Dym^ unodld' y Maer Flwyddyn Xewydd Dda i'r a'eiodau., a gobeithiai y ceid liedkiwdh cvn di- wed'd y flwyddyn. i DARPARU RHAXIDIROEDD. Bu r Pwyllgor Diberuon Cyffredinol yn ys- tyried cwestiwn ilai-paru rhandiroedd i bob! gyda'r amcan o gynydldu cynyrch bwyd. Hys- fod v Maer wedi cynyg cae, a ad- aiabyddid fel;Cae. "irmyson, i'r Gorpihoraeth i'r diben o'i osod fel nuwidiioedd. Yr oedd y Pwyllgor wedi derbyn y cyuyg gyda (li- olchgaiwch. ac yr oeddis yn avvr me win safle i osod y tir i'w driii.-Cii-edal Mi-. Richards y dyiai r Cyngor anfon dynion i driu y tir i ddechreu, a dywedodd Mr. J. Prchard nad oeddynt yn dcoyg o gacl'nobl i gymeryd. tir gas heb ei drin.—Dywedodd y Maer mai 45 o iatheni a fvvriedidi bob r hau dir fod. Yr  oedd y cae mew? He cyfleus yn ymyl y di'e? I ac yr b&d'd y tir yn m) da'at dvfu My?iau.— Tra yn cytuno i ddarparu rhandiroedid, am- heuai Dr. Parry a.gieid pobl i gymeryd1 tir heb e: drin yn briodal. Awgrymai i.'r pwyll- < gor gael barn amaethwyr cyfarwydd partlied y tir i'w osod.—Awgrymai Mr. R. Gwynedd- Ion Davies hefyd mai pliodot yd?edd cael barn gwyr cyfarwydd parthed defnyddio y pare uchaf a'r pare isaf.-Dywedodd y Cieic Trefo! yr awgrymwyd i dyfu ceirch yno.—Cyfeiriodd Mr. T. Jones at randir- ofcdd Cae Garreg. Cymerodd pobl y tir hwnw heb ei drin, a gwnaethant ef yn dir ffrwyt'hlon iawn. Y cwestiwn ydoedd a g,,e i d digon n bobl i gymeryd rhandiroedd.—Gof- ynodd Ma'. Richards ai nid oedd' modd trin y tir yn y pare er mwyn tyfu Ilysiau yno.— Dywedodd Mr. J. Jones i'r pwyllgor ystyr- ied hyny, a chan fod y Ile mor agored heb gloddiau o gwbl credid mai anmhriodol yd- oedd gwneyd hynnv.—Dywedodd Mr. R. G.' Davies os nad oedd- gwrthwynebiad o saf- bwynt amaet-hyddol, credai y dy'llid defnyddio y tir hwnw.—Ar ol siarad pellach, cydsyn- iwyd i vchwanegu nifer o wyr cyrfarwydd a thrin tir at y pwyllgor. I TAI I WEITHWYR. Cefnogwyd pendterf'yniad dderbyniwyd o Bwyllgor Yswiriant y Sir yn ymwneyd a chwestiwn tai i weithwyr, yn anog y Llyw- odraeth i gymeryd mesurau i ddelio a'r mat- er.—Cyflwynwyd y mater i bwyllgor. j LLOXGYFARCH MR. LLOYD GEORGE. I Ar gynygiad Mr. A. H. Richards, yn cael ei gefnogi gan yr Henadur R. Momas, yr Henad'ur R. Paiiy a Mr. Nee, pasiwyd pen- derfyniad yn llongyfarch yn galonog Mr. Lloyd George, aelod dros y Bwrdeisdi'efi, ar ei benodiad i'r swvdd uwehaf yn yr Ymher- odraieth, ae yn llawenhau fod Cymro yn gallu siarad Cymraeg yn llanw y swydd o Brif We: ni d'og Prydain Fawr am y tro cyntaf yn ei hanes. Hefyd, yn datgan d'iolehgarwoh iddo am ei wasanaeth- ardderchog i'r Wlad- wriaetii. Dywedodd Mr. Richards os y dig- wyddai i Mr. Lloyd George ymweled a Chaer. narfon i anerch. cyfarfod y cai well dterbyn- iad nag a gafodd erioed. I AMSER Y TRENS. Galwodd Mr. E. Abbott sylw at gyfnewid- iadau yn amser y trens, a'r anhwylusdod1 a achosid oherwydd fod llai o drenfe yn rhedeg yn amT. Yr oedd amser mawr i ares rhwng rhai o'r trens, a bvddai raid i blant a ddieu- ai i'r Ys?ol Ganolraddol a'r Ysgol Uwch- [ Isafon01 aros yn y dref am dair awr ar ol yr v?c? cyn cael tren i fynd a dref. C?ynhy?ai fod' sviw cwmni y rheilffordd yn cael ei alw at y mater.—.C~ yflwynwyd y mater i bwyUgor. I at y, nater.- C v flwyiiwyd, v rnater i bnvyll-gor. DIWYDIAXAU NEWYDD. Galwodd Mr. Nee sylw at y pwysigrwydd o symud i geisio cael rhyw ddiwvdianau new- ydd i'r dref. Gan fod cymaint o wei.thfeyd'd newyddion yn cael eu setydlu, dylid dwyn y cyfleusderau oedd yng XghaeiTiarfon i sylw'r awdurdodau. Gei'lid gwneyd gweith- feydd i adeiladu. llongau yng Nghaernai-fon. —Cyflwynwyd y mater i sylw Pwyllgor 1h. beiuon CyffrediiiOL TRAFNIDIAETH MOTORS. Cyfai-wyddwyd yr Aroiygydid i gymeryd pob mesurau posibl i atal gor-Ienwi y eerbyd- au motor, a phasiwyd' i ofyn i'r Prif Gwn- etabl i ganiatau i'r plismyn helpu yn y mat- er yma.—.Hysbyswyd fod pob un o'r cwmini- au motor wedi cael rhybudd i'r perwyl nad oeddynt i aros ar y Maes yn hwy na'r am- ser a. ganiateid yn y mun-dde'l'dfau.. Yr oedd pob un o'r ewnrmiau, oddigerth Cwmni Mot- ors C-aernarfoii, wedi gwrthod cydsynio a hyny, a gwneyd defnydd o'r 'stand' a ddar- parwyd. Hysbyswyd ymheHach fod gwysion wedi eu codi yn erbyn y troseddwyr lioTtedig. -$I-

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising