Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

News
Cite
Share

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916. j CIPDREM AR Y SEFYLLFA. Nii bydd rhyw adolygiad byr ar ddigwydd- t ia-daii yn y byd' amaethvddol yn ystod y flwyddyn aydd newydd fyned heibio yn an- ydldoroh I Fel hyin yv ysgritona ffesrmwr profiadoi i'r ) ^lewydd'iadiuxm: C'afodd aniaethwyr fel pob dosbaith arall j flwyddyn oedd yn llawn o helbulon, a thybia j ?ermwyr eu bod wedi derby n mwy na'u cyf- ) ran o drwb:on. Daclleuant fod eu diwvdiant wedi dieddef yn cMia.ngeair'haid fel caiilvii- iad i ymyriad y Llywodraeth. With daflu gnhvg dro-s y se-fvllfa yn gylfj-ediuol gorfedir 1111 i ddtsd i'r pelliderfyniad fod gan ffer.nTv-.yr j o leiaf gymaint i fod yn ddiolchgar am dano j ug ganddynt i gwyno yn ei gyleh. Mae'n v. ir fod y Liyw ixiraytli drwy rhai aànLW1U I wedi ymyryd cryn lawer a'u bUsn('. Mac | yr A\lludan MiLw^'ol wedi gcs?d eu dwy- j law ar eu gwair, g'??'tt a. gwlan. Mae'r  Trib'-YnIy?cedd wedi cymeryd ymai'th Ln'.er n j dd'ynion oddiar y t:r, ond y ma& amaethydd- iaeth wedi cae! c??'i rhai o'r mesurau cyf- a gyniliwy.id at ddiwydir.nau- ereill. IT-d yn hyn nid ydyw y Llywodraeth wedi I cymeryd ond rheotaeth rasnol ar y d'iwydiamt. I Mae prisiau wedi eu gosod ar1 wair, gwellt, ? a, gwlan oedd ei eisien i'r fyddin, ond rhoad- I >1 rhyddid i werthu yngh-n a pliob math a rail, o gynyreh y IT0rm. Beth by nag a ddy- Ved ffermwyr ar r pwynt-, mae'r prisiau a oi- gan y Llywodraeth am y nwn-ddru a feddiajiwyd yn gwliad ar y raddfa a fcrfolai cyn y rhyfel—.n:wv na digon i gyfarfod a •h'>b (WnvcU yn y go-i-t o gynyrchu. Cb:Ini am ppolau v Llywodraeth, bJa"ai ffermwyr vn ddiamheu yn abl i werthu eu gwailr a'u gwellt a'u gwlan am brisiau uwch nag a del- id gan yr awdurdodau milwrol. I CWY.NIOX A BYGYTHIOX. Ofnir hefyd fod ffermwyr yn gyffixdinol wedi bod braidd yn anoeth gyda'u datgan- iadau cyhoeddus. Xid ydynt wedi gwneyd dim lies iddynt eu hunain drwy fygwth yn am roddi eu ffermydd i fYllY er mwyn osgoi ymyriad y Llyw od'raet'u. Ac nid vdvw eu beirniadaeth ar weithrediadau yr awdurod.a-u w-edi bod yn deg bob amser. Fel engreifft, mae ysgrifenydd Cndeh Cenedlaethol y Ffermwyr v.edi gorfod hysbyau fod yr oed- iad yiigJyn a setio owestiiin y giw'lan i'w briodoli gryn lawer i d'djofalwch y ffermwyr e,1 hunain yn anfon allan yr acfroddiadau. Xid ydyw ffermwyr ychwaith wedi dangos eu gwerthfawrogiad fel y dylesid o'r modd yv oedd yr awdurdodau wedi ecisio eu cyfarfod. Er mwyn ceisio cadw i fyny gynyreh bwyd darfn i'r awdurdodau milwrol rai wythnos- I au yn ol roddi gorchymyn i beidio cymeryd vchwneg o ddynion odd;a;r y tir hyd ddi- wocM y flwyddyn, ac yn achos lk;ethwyr hyd ddiwedxi mis Mawrth. os na cheid dyiaian cymhwys i gymeryd eu lie. Anogwyd fferm- wyr hefyd i gymeryd pob mantais o hyny drwy dyfu gymaint a ellid o wenitrh, fe-I ag y gallai y fvddin gael mwy o ddynion odldiai' v tir at y gwanwyn. Ond' er hpiv, yr oedd j ffermwyr wedi bod yn cynhal cyfarfodydd, ac yn pa,io penderfyniadau yn ffair cael sicr- w'vdd parthed pris isaf am y gweinith a dyfin. ganddynt, a bygythiai rhai hau llai os na eheid v sierwydd hwnw. Ar wahan i'r hel- bulon y cyfpirtwyd atynt, bu trwblon ereill | yn vstod y flwyddyn. Bu raid gwneyd d d-n dan LTn, gwaith y flwyddyn dan a.mgy'lchiiadau an- trairol. Y CXYDAU. I Y.r oedd y tir wedi myned o ddrwg i Jl waeth, mor be], ag oedd ei drill yn y eWes- tiwn, ae acho&ai hynv go Wed ffeimwyr. Ond er fod yr hin v.edi bod' yn anffafr'iol yn ) y gwair.vyn a'r haf. gvvnaeth y cnydan well cynydd n!Y g n d d is g w y i d y cvnyd'd nag a ddisgwvVid'. 'Ear y cy-nyddvyd yn' fawr nifer yr aceri dan- wair yn Lloegr a Ch.ymru. rhoddodd y cropiau gryn fod'tlhad i'r ffermwyr*. Cafodd y fTci-mwyr help mil- Nvvr gyda'"l eynhaeaf. a. chaed rhan. fwyaf o'r gwaiT i dd:dd03rwydd mewn cyflwr da. Am- ser a dckngys ?th fydd atebiad y fFermwyr i'r apcl wiiaed atynt han gymaint 0 wen- i'r ape! wn.aed ?tynt? hau gyn?airt o wpn- ith ag svdd yn bofdM y tymor yma. Yn wvneb rhybudd yr awdurdodau milwrcl parthed y galw wneir am ddymion sydd yn pweithio ar y tir, mae ffermwyr yn. aw-yddus i wneyd y goreu o'r cyfleusderau presenol. MILWYR AR Y TIR. Mae'r Llywodraeth yn cymeryd mesurau i se.fyd.iu milwvT a rydtlheid o'r fvddl11 ar y tiv mewn gwahanol ranau o'r wlad. Y peth svdd yn rhyfedd vdyw fod dynion sy'.n anghynefiin a gwaith ar y tir yr. cael eu xrodi allaix fel rhai i'w sefyd'u ar y tir. Tyb- der y bydd i'r ho-11 ddynion a gymerwyd oddi- ar y ffermydd I'T fyddin ddyehwelyd yn ol at eu hen ahvedigaeth ar ol y rhyfel fyned trcsodd. Ond y mae rhai svddyn gymliwys i far.nu, yn ystyried ei fod yn anhebygol iawm y bydd i'r dynion hyny ddyehwelyd at eu goruchwyli.o'n blaenorol—c leiaf ar yr amodau a fodolant cyn y rhy/e!. 08 na drefnir rhvw gynllun i dynu'r dynion hyny yn ol i weithio ar v tir, ar ol v 'rhyfel, bydd i lawel- iawn ohonYllt M, n cl,'diani,heu chwilio am ryw waith arall neu fyned ymaith o'r wlad i geis- io cael tr eu hunain. Y CROPIAU YN LLOEGR A GHYMRU. Yn ol yr adnxkliad;ui a gasglwyd yn Me- hefm diweddaJ. yr oedd eynnydd o 20.760 o a.ceri d.'l\n gropiau a porfeydd yn Lloegr a Chvmru. Yr o^dd cynydd o 85,190 o aeeri yn y tir ocdd yn cael' ei aredig, a lleihad 0 I ?58,000 0 aceri o dir pori. Er fod Uai 0 258,000 o aeeri danw,enith na'r flwyddyn ddiweddaf, v mae vr uwchaf ers 1899. Llvvvddwyd i" adfer 100",000 o aceri o haid'd a gollwyd yn 1915. Yehydig o gyfnewidiad a ddanghosi.r vnglvu a cheirch. Dmgys y ffigyrau fod lleihad' o 35,COO o aceri o bytatws. I AXIFEILIAID. Dengvs yr adroddiad gyniydd o 72,000 yn rhif y cdlylau, 15.1.000 mewn gwartteg; 429,000 mewn defaid, a lleihad o 252,000 mewn moch. Mae lleihad mewn gwartheg llaethiog a gwartheg cyfloion, a dylid coho hyny yn wyneb Y codiad yn mhris y llefrioh. I RHEOLWR BWYD. Mae gwaitb. y Llywodraeth yn penodi Rhe- owr Bwyd, a r me-surau a gymerv\yd yngivn I atr amaethyddiaeth yn dangos foil y Llyw- odraeth yn benderfynol o gynydd-u cynnyich I yn y wlad, a rhwystro codi prisiau mor | be!l ag y mae'h bosibl.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising