Hide Articles List

14 articles on this Page

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

News
Cite
Share

ANGEN YR AMAETII- I WYR. | RHEOLAETH AR BORTHIANAu i A GWRTEITHIAU. Mae'r ilwyddyn newydd sydd wedi gwiiwrio axnoiii yn sicr o welecl gwneuthur defnydd mwy 'helaeth a buddiol o'r tir, raewn cynyrchu ymborth, nag a f un wybyddus erioed o'r blaen. Gweiir am- aethyddiaeth wedi ei threfnu yn y I modd mwyaf gofalms am y tro cyntaf mewn hanes, ac ymdrech anferthol yn cael ei gwneud am sicrhau buddugol- iaeth a heddwch ar feusydd yd a, tatws y wlad hon. Y mae'r Hywodraeth eisoes wedi bed yn g^vynebiigored yra- drin d'i- lunacthwyr, ac wedi Ihvyddo i raddau canmobdwy i eaili eu iiyinddir- iedaefh. Y mae sef villa'r tywydd oblegid y gwlawogydd trymion di- weddar wedi bod yn bur anftairiol i vvneud o waitJl ar y tii-, onti byddis yn brysur wrthi gyda hyn yn i palu ac yn arcxlig a pharatoi'r tir. Y ¡ mae ca rrtrau pwysig eisoes wedi cael en cymeryd i vchwanegu cyaiyrch ca.rtref II y wlad, ac eto y mae'n aros \vaith mawr i'w gwblhau yn y cyfeiriad hwn. I Erys rhai pwyntian pwysig i'w hystyr- ied, ac i'r ama<ethwyT gael goleuni r a.rn-nt, cyn y ge lir symnd ymlarn yn I gwbl foddhaol a diogel. I Yr adran fwyaf pwysig o'r symudiad ¡ newj'dd ii-ati i gj-nyrclin ymborth cartref ychwanegol ddylai fod gwneyd j y trefniadau agenrheidiol tuag at ddwvn | y fciroedd segiir o dan driniaeth. Yr ydys wedi estyn yr hawl i f edd- ianu a gosod y tiroedd hyn i'r awdur-I dodau lleol, pa rai hefyd sydd ganddynt, awdurd(xl i brynu a swerthu hadau yn ol y pns a gostiant, hefyd gelfi am- aethyddol a gwrteithiau yr un modd. Y mae'r awdurdodan lleol eisoes wedi cymeryd i fyny'r gw-aith, ac wrthi yn brysur yn cymeryd meddiant o'r tir, ac yn ei osod allan fesul y deg rhwd i r rhai hyny sydd yn awyddus i'w sicr- hau. Dvwwlir fod r drychfeddwl newydd hwn wedi cychwyn yn addaw- ol, a- chryn awyddfiyd i fanteisio arno yn cael ei amlygu.' Ond cyn yr vm- gymera yr amaethwyr yn foddhaol a. chynyrchu ymboith cartref ar rmidfli ean.g, nis gallant fod yn dawel heb gael sicrwvdd rhesymol iddynt eu hunain parthed cost a chyflenwad yr anheb- gorion gofvnol tuag at g}rnyrclni ymborth. Y mae r Tjli,vodraeth wedi penu ar fod pris y gwenith am y tymor nesaf i fod yn ol €3 y chwarter, a chyílenwir liefyd gan yr awdurdodau fat]-ia,u cyf- addas i'w hau yn y gwanwyn. Hyd yn hyn fodd byna-g nid oes dim tcrfynol wedi ei arefnu parthed cyflenwad a chost gwrteithiau, na darpar y peir- ianau a'r coin angenrheidiol i gario'r gwaith vmlaen. -is gellir -()I-fo(li,-r amaethwyr i gvnvrcliu ymborth er eu colled en hunain. Gwyr v Bwrod Amaethvddol hmv. Ond pon drefnir pobpeth yn hwylus so effeithiol, ni bydd angen son am orfodaet-h mae n ddiau. Pan hvsbysa v Llvwodraeth ei bod wedi gwneud trefniadau teg a rhes- ymol parthed porthianau, gwTrteiihiau, celfi omaet hvddol. peirianau, a llafur- wyr, ni bvdd unrhvw ddesharth par- otach i wneud en rhnn yn ewyllysgar na'r amaethwyr.

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising