Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

IN o it i XDTit .i

IAWN I DAFARNWYR. j

CYNHAUAF 1916. : - t

SUDI)0 llong-AGER. t

CWRS Y RHYFEL. i

MAGU IEIH YN TALU. j

j EIR A y Y CAUCAISUS.- I

I Y CAD FIJI DOG OWEN THOMAS.I

I I RlTAI. I

j ATAI. Y DDIOD YN RWSIA.-…

- - - I I LI.ElIIAD TROSEDDAU.…

RHEOLFP GWENITH INDLAIDD.

I COSTAU'R RHYFEL. I

Y W LAUWRIAETH A'R DDIOD.…

II I ANGHYDFOD Y BLAID LAFUR…

j FFYNON GWENFFREWI. -I

CHWARELWYR I FFRAINC.I

APEL AT AMAETH" WYR MEIRION.

iDIWEDDARAF.

-.-..-.-_- - DENG MIL 0 ACERI…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

DENG MIL 0 ACERI YA LLAI YN A R l-'uA. At Olygydd' y "Geinedl.  g  Yl'GU,){h-yJ J c.\ LiL,j,jeb 0 d??u ?.  .bwyllgol Amaethyddol l-UJ.}IeJ poob Bin Ys- grifwaf h.eddyw tel lsgriftÙ!}"dd' ;¡ l'wyllgar 11\11\\ y]] .hiull j gyft:ir.o a,tJ,,¡ y Llywodra.etl! In L"n'Ong??i?chol at amaetJlwy'l' y sir bon. Ainaet^vdd4 dt"g" ,v Bwrcto Amaet:nydù:adh i ddaiiges gym:1int >•> Uai 0 ^o?dd1 ""3 r° yn A.? y]l 19H nag ? 1874 ? j n, I-W y safte v"  ?ddy Acer. ? 17jy dan NN,er ith, 1739 liaidd 81-17 5(}ÖO -eirch ?y '?? 87 20 pys 192 20 • » „ tatws 5595 3354 29687 139359 Lleihad 10328 acer Ni flenwir angen bwyd Prydain gvda cnumyreh c?ref 0„d ,-r graddau ca?-? J)aL i,J we-tJl- ?"' riian ? ??P c I)ai(i' d pe<iair i-h an o b o burnp 0 > da i'r o(rlr vn I ?? 0 ?'?' dwv ratn .) dui 0 ffa Yr 'h&ii,?w o P1.3-ilir y ?-ed? dtU? o?;edvddt.ramo" Dywed Mr. A-otbero mai arwvddair vr am aethwyr ddylai fod "Yn ? i 1?4 a ^we;i 1 wney d cystal ag yn 1874 i ll:-4. S-'r Gaer- .?fon droi -,tal ac, vn 18'14 i,ba'i-? I S?-r- Gaer- imddewgys y da?g yn galed ac anhawdd, <md dan^bn geny? (1) b.vmt.h? -,it o ddaliadau dan bum ac?r (? peda?r m jj o bump i hanner canac&r.a(3)nawcantdros ?)ace.r ie gwn?ial pawb yn y d?barth cvntaf droj "all, )ei- acei- yn fwj-, ceid 750; pain-b vn vr ail dtiosbarth un acer, ceid 4(100; a phawb yn y try dydd dOsbarth chwe acer. id 5400--lnpI1 gybam-if o 10150 acer, ae felly gvrraedd safe- v*' I "T. Gwn y gollii- beio a. beimiadu awgrym fel hYJJ, ac os gall amaethwvr profiadol gvn-hori yn amgenach bydd yn dda genyf glywoo oddi- without. Ond rhaid synnid ar rmwadtih Ga]J Bwrdd Amaethyddiaeth anifon dvnion prohadol i orfodi amaethwvT i godi mwy o yinbortj]. nei i-oddl'i, tir i eialil. ond ei-rrwr ainr^r i. wnevd ymchwiliad manwl nnlwl) lie a g^vneir y gwaith yn llawer gwelfos gwnaiff pob ajnaethwr anion at Ysgnfenvdd y Cyngor Plwyf neu yn uniongvrchol ataf fi i ddweyd' faint yn fwy o dir y mae yn barod i dncn eieni. Iloot card wna'r tro. 1 fordd i bob amaethwr sydd mewn pet- ) Uf-dei am lafur yw ymrrwymo ar unwait,h i droi mwy o dir. Ond i bawb felly aaifon ataf, gofalaf fod pob achos vn cael ei ddwyn i sylw w- i Amaethyddiaeth. Os oes rhyw un yn berchenog neu yn dal i tir, ae yn barod i'w ryddhau at godi* cnwd eleni. carwn gael manylion. Os oes gan ryw un lafur neu wedtioed uwch- law angen y tir sydd ganddo. neu y gal! drori acer neu ddwy yn ychwanegol and cael y tir i hynoy, anfoned fanylion. gan awgrvmu (yn gy tKiiacholK lie y gt-llid cael tir lbad ydyw eisops dan driniaeth. Oe oes rhywun heb dir o gwbl ac vn barod1 i drin darn bychan neu fawr, anfo-ned ei enw ei !,yfe;rj:J.d', a'i ofynion yn ddiymdmoi. Yr wyf yn casglu manylion at wasanaet-h Bwrdâ Amaethvddiaeth o bob tir pori a os- odir yn ffynyddol. Carwn gael pob maaiyliion ar y pen yma. Antfonwyd llythyr art bawb ga.fodd hadyd tatw.s tnvy y Pw vllgor Addysg v llynedd yn y Ilviiedd, yn gofyn faint fydd eisieu eleni. Os 0e6 rhyw un arall garai gael hadyd newydd anfoned at- a) a i fyrder. Mae 'n debyg mai trwy y BwrAf AmaethyddiaJeth y ceir cyflenwad eienii. ac yn ol j)Üh argoel rhaid dweyd faint fydd yr ang- en cvn y ceir gwybod yn bendant beth fy<M y pi-ia. Gellir 'bod yn s-icr y ceir yr hadyd am y pris isaf pris:bl. Kits y trefmadau i gael mJlwyr o'r lydtlui i gvnorthwyo ar y tir fe] o'r blaen. Gwneler cais ar unwaith am ryddhad danifm ag y mae gwir angen am danynt, drwy y gangen Leol <i')' Gvfnewid'fa Lafur. Bydd angen llawer mwy o ferched i weithuo ar v tir. Mae'r I Iywo<h'a€t.h yn barod i claln y dia il 0,11 hyfforddi. Ysgrifener a-t am far. ylion. Os ewylly6ia tmrhyw fPermwr gael copi o'r cytundeb gyda'r Swyddfa Rhyfel 1 godi ceirch am 41s 3c y chwarter anfoned gerdiyn post Ji. Mr. Eve, 41, Parliament Street, London, noo i mi. Cvfeirier pob gohebiaeth i mi i Swyddfa Vddvse. Caeinarfon.-Yr eiddoch yn EVAN K. DAV 1ES. Swyddfa Addysg. Caernarfon- lonawr 6ed. 1917. 1..

NODION 0 FON.

---I'CYMRU AC ACHOS OWEN THOMAS.