Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

IN o it i XDTit .i

IAWN I DAFARNWYR. j

CYNHAUAF 1916. : - t

SUDI)0 llong-AGER. t

CWRS Y RHYFEL. i

MAGU IEIH YN TALU. j

j EIR A y Y CAUCAISUS.- I

I Y CAD FIJI DOG OWEN THOMAS.I

I I RlTAI. I

j ATAI. Y DDIOD YN RWSIA.-…

- - - I I LI.ElIIAD TROSEDDAU.…

RHEOLFP GWENITH INDLAIDD.

I COSTAU'R RHYFEL. I

Y W LAUWRIAETH A'R DDIOD.…

II I ANGHYDFOD Y BLAID LAFUR…

j FFYNON GWENFFREWI. -I

CHWARELWYR I FFRAINC.I

APEL AT AMAETH" WYR MEIRION.

News
Cite
Share

APEL AT AMAETH" WYR MEIRION. Gan y rhwid r y cyfrifo:dE'b yn gyrang\W'b! -¡ ar vsgwy ddau Pwyllgor Amaet-hyddol y Sii gan Fwrdd Ama?thydd.Iaet'h, er hvrwyddojj evnvrch vch w?n?ol o ymlborth o'r tir. pas- ¡ f me-,vii illos g iwvd penderfvniad mewu c?-farfod llioog o'r j pwvllgor uchod, gynhaliwyd yn Neuadd Siro1 j Dolgellau, Ionawr 5ed, i wneud ca.is cryf at Amaethwyr a ThyddynwyT Meirion, i erlyn j vn daer aim eu cydiweitlnrediad yn yr argyfwng ,T)i-e,senoi. trwy wneud ymdrech egniol i roddi ilawer vhagor o dir y flwyddyn ddyfodol d'an jj 2vny,rch. megis gwenith, haidd. ceirc-fh, a J phytatws. 'Dirsgwylir i'r "Pwvllgorau Lleol" sydd eis- jI oes wedi eu ffurfio i ymgymeryd a'r gwa.th ] o wethio allan y eynlluniau ag sydd wedi eu mabwys:adu gan Fwrdd Amaethyddiaeth. jj Anfonir copiau o'r Trefniadau i'r gwahanol I Bwvllgora.u ar unwaith. ymliia rai y ceir cyfar- wyddiadau ynglyn a "thiroedd nad ydynt- yn j dwyn y cynyTeh dyladwy." "arrdig tir porfa," "tvfu pytatws," a "eha.dw moc-h." lun ychwaneg o fFnvl7oii a chyfarwydidiad- au anfoner at yr Ysgrifenvdd.   Pa-r. R, ROBERTS JONES. [ C.efntrefarFa.wr' R. ROBERTS JOXES. 1- Talsarnau.

iDIWEDDARAF.

-.-..-.-_- - DENG MIL 0 ACERI…

NODION 0 FON.

---I'CYMRU AC ACHOS OWEN THOMAS.