Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

IN o it i XDTit .i

IAWN I DAFARNWYR. j

News
Cite
Share

IAWN I DAFARNWYR. j Cynhatiwyd cyfarfod o Bwyllgor Trwydd- edfli sir Graernarfon, yng Nghaernarfon, yr wythnos ddiweddaf, o dan lvwyddiaeth Ei Anhvd. y Barnwr J. Bryn Roberts. Oofynodd Mr M. E. Nee, ar ran y pryd- laswr a thrwyddedwr y C-astle Inn, Morfa Nefyn, .aih gadornhad y Pwyllgor i gytundeb, I a arwvddwvd gan y partion, fod yr ianvn-dal i'w dalu i fod yn TOOp.—Ymddiamghos&i Mr. Arthen Chven dros y perchenog. Dywedwyd I mai y Castle Inn ydoedd yr 11 nig dy trwydd- edol yn y gymydøth, ac ychwanagid at ei werth oherwydd ei agosrwydd at y maes chware golff, a'i ffaith fod yimwelwyr yn myn- ychu yr a.rdaJ.—Holwyd Mr Richard Hughes, y prisiwr dros y partion a enwyd, parthed gwerth y ty fel ty preifa.t.-A wgrymodd y oadeirydd nad oedd fawr o alw am daa ar byn o bryd.—Sylwodd Mr. Nee fod anhawster i sicrhau tai o'r fath ar hyn o bryd.—iT}yrwed- odd Mr Is sard Davies (aelod o'r pwyltgior) ei fod yn w'r fod eiddo o'r fat?h vn dial eu tir yn y farchiiad.-DN-we3Md Mr J: Prichard (pris-I 1 v.t y PwvUgO)') fod Hawer o brvnu ar dai. a'r hyn oedd yn ?ndfxi oedd gym<1int o denant- iaid oedd yn pii-iiii taJ. Y pi,iis a. iod(lodd ef ar y h dan <yI w oedd 344p,-Rhoed dyfarn- j iad am 350p. a dywedodd y partion y cymer- I ant amser i y cynhygiad. I Gwnacd oas -m 423p o -berthynas i'r Row's J! H<Ad, Pontlyfni. Dyweclwyd fod yr hen wrai? oedd i7n da.fiLi,n new,dd fanv "n I 84 n?wydd Ymd(ia-n,,hogai Mr Nee dr(* y prydeswr, Mr. Richard Roberts dros y ihydd?dd?iad?-r, a Mr H. G. Daves dro? gynrychiolydd v diweddar denant Yr oedd Prisiwr v Pwyll.gor wedi rhoddi gwerth y I%- yn 179fp. —Citji iataodd y pwyllgor 200p.

CYNHAUAF 1916. : - t

SUDI)0 llong-AGER. t

CWRS Y RHYFEL. i

MAGU IEIH YN TALU. j

j EIR A y Y CAUCAISUS.- I

I Y CAD FIJI DOG OWEN THOMAS.I

I I RlTAI. I

j ATAI. Y DDIOD YN RWSIA.-…

- - - I I LI.ElIIAD TROSEDDAU.…

RHEOLFP GWENITH INDLAIDD.

I COSTAU'R RHYFEL. I

Y W LAUWRIAETH A'R DDIOD.…

II I ANGHYDFOD Y BLAID LAFUR…

j FFYNON GWENFFREWI. -I

CHWARELWYR I FFRAINC.I

APEL AT AMAETH" WYR MEIRION.

iDIWEDDARAF.

-.-..-.-_- - DENG MIL 0 ACERI…

NODION 0 FON.

---I'CYMRU AC ACHOS OWEN THOMAS.