Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

News
Cite
Share

ABERMAW I YSGOL SIROL.—CVnhaliwyd cyfarfod o lywodraethwy r yr i sgol Sirol. ddydd Merch- er, o dan lywyddiaeth y Parch. Z. Matthers. Dywedodd y Prifathraw, Mr. E. D. Jones, nad oedd ganddo adroddiad, ond dymunai alw sylw y llywodraethwyr at y priodoldeb o sicrhau darn o dir i'w wne 'd yn ardd ynglyn a'r ysgol. yn enwedig felly gan tod cymaint cri am godi 'chwaneg o gynyrch o'r tir. Sicr- hai hwy y buasai y becng.ii a'r genethod yn rhoddi fyny eu chwareuon a aefnvddio yr amser i well pwrpas trwy dr;n yr ardd. Aw- grymai fod dernyn o dir mewn maes cvfleus ger Rlieilffordd y Cambria.rL—Pasiwyd fod i'r Cadeiry dd Mr. Alatthe-re) a'r Parch. Gwynoro Davies, w^led Air. Williamson o berthynas i'r tir, ac hefyd i geisio ganddo ganiatau i'r plant gael tocynau teitliio am yr hen bris, ac hefyd i'r llywodraethwyr sydd yn dod o ffordd bell. | Ilysbyswyd fod i-liodd 257p. wedi ei der- byn oddiwrth Fwrdd. Addysg ac fod safle ,ar- I ianol yr ysgol yn to :dhaol.—CySwynwyd ad- ¡ roddiad Bwrdd Canolog Cymrù, ac hefyd ad- roddiad yr arolygwyr am w:tith yr ysgol. pa un a ystyrid yn hynod fo:idhaol.-Anfonodd Mr. Lloyd George, a Dr. Fisher, o'r Bwrdd Addysg, i ddiolch am ddyrnuniadau da y llywodraethwyr iddynt. .1\IARW()LEfrHAU.-DYdu cyntaf y flwydddyn newydd. bu farw Airs. Owen, Plas Canol. yn 81 mlwydd oed. Yr oedd hi yn un o aelodau hynaf Ebenezer fW'. L Y r oedd yn hynod am ei ffyddlondeb a'i plicydlondeb yn y moddion. Claddwyd hi ddydd lau. yn Llanaber.—0 fewii ychydig oriau iddi bu farw Airs. Evans, Wellington Terrace, wedi cyraead cryn oedran. Gweddw ydoedd hi i'r diweddar a'r enwog bregethwr, v Parch. W. Hugh Evans, a fu farw beth amser yn ol. YTl Rhyl. Yr oedd hi Yll Weslev- ad selog.—Boreu ddydd Alercher, yn 61 oed, bu farw Airs. Williams, gweddw y diweddar Gapten Edward Williams, Hendre Hall, ar ol ychydig ddyddiau o waeledd. Cydym- deimlir yn fawr a'i thad, vntau yn bur wael. PREOETTTU.—Xos Lun a thrwv ddydd Lnnth, cvnhaliwyd c farfod p"egethu blyn- yddoi yr Annibynwyr, pyd y gwas''naethwy^d gan y Parchn. Samuel Williams, Glandwr, a Joseph James, B.A., Llandysilio.

Advertising