Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

News
Cite
Share

DYFFRYN MARWOLAETH.—Xos Fawrth. bu fttrw Air. Richard Jones. Tvddyii Du. yn 76 mlwydd o?d, wedi hir weledd. Yr odd vn aelod ac yn swydA?g cyfn:ol gyda'r Body (id- wyr, ac yn hynod gyineradwy yn yr boll ardal. Bu yn drethgas^lydd i Blwyf Lhlll. enddwyn am flynyddau lawer. ac yn glerc y Cynghor plwyf o'r cyehwyn, hyd o fewn dwy flynedd, pryd yr ymgymerodd ei fab. Air Robert Junes. a'r gwaith yn ei le. Ystyrid ef yn awdurdod ar faterion cvhoeddus perth- ynol i'r plwyf. Gedy wraig a 10 o blant, yr oil yn fyw ac iach, rhai ohonynt yn yr Amer- ica, y'n Llundain, a Deheudir Cymru. Cym- erodd ei gladdedigaeth le (idydd Sadwrn. yn mynwent Llanenddwyn. PROFEDIGAETH. Cydymdeimlir yn fawr a Air. John Powell, Pentre Ucliaf, yn marwolaeth ei fam. Airs. Jane Williams, Fron Heulog. Llanfrothen. PRIODAS.—Dymunwn bob llwyddiant a hapusnvyad i Miss Jane Roberts. 4 Glanrhos Terrace, ar ei phriodas a Mr. Robert Davies. 6 St. Ann's Square, Abermaw.

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising