Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

News
Cite
Share

CAERNARFON I LLYWODRAETHWYR—Mae Dr. R Parry, a'r Cyng. R. 'Newton wedi cael eu hail benodi yn gynrychiolwiyr y Cyngor ar FwrdJ Llvwodraethol' yr Ysgol Sir. 10 FFRAINC.— Y dydd o'r blaen ymwelodd /Pte. D. J. Rowlands, Army Service Corps, a'r dlref o Ffrainc. Bu fTng ngwasanaeth Air J. R. Pritchard, groser etc, Pool St., am lawer o flvnyddau. SHELL -SlHOCK.— Ddoddefa Pte W. Bryan Davies Royal Welsh Fusiliers, gynt o Xorth PeaTLTiilIt, oddiwrth "shell shock" vn Ffrainc. TRO'SGLWYDDO TRWYDDEDA.U.—Y'n Bwrdeisiol, ddydd iLlun, apeliodd Mr. J M. E. Nee am drosglwyddiad trwydded y Britannia Inn i Airs Richards. lIefyd Mr ee am drosglwyddiad llawn y County Vaults oddiwrth Mr H. H. Jones, i'w briod, ac hcfyd trosglwyddiad y P.ilace Vaults oddi- wrth Mr W. C. Harris i Air H. H. Jones. Caniatflwvd v ceisiadau. LLWYDDIAXT CERDDOROL.—Alae Miss Annie Winifred Hope, 22 New St., wedi pasio arholiad senior y Trinity College of Music mewn canu'r piano.—Hefyd, mae Blanche Griffith, merch fechan y Prif Gwn- stal, (Mr John Griffitli) wedi pasio yn yr un arholiad mewn canu'r piano. LILYiS BWRDEISIOL.—D:d?,dd Llun o flaen y Maer (Air Cha.s. A. Jones) yn y gadair, ;tc ynadon craill. Cyhuddwyd R. Roberts, Brvn Pwll, Bangor, o beidio goichuddio goleu ar ei ddeurodnr. Gochf/mynwyd iddo da u'r eostau 4s.—Hefyd gorchymyn wyd i R. Wil- liams, Foryd', Llanfaglan, i dalu'r costau 4s am beidio gorchudd'o goleu ar ei ddenrodur modur.—I^-munodd y Alier flwyddyn newydd I dda i bawb yn y Llys. Gobeithia: v cyhoeddid heddwch ctN-il. diwedd v flwrddyn.. C YiD Y Af DEI AI LAD!—Do a11 w n fod Air W. [Evans, (Maesyrhnf. Patagonia, tad y Parch J. I Caimvy Evans, yn ddifrifol wael. Cydymdeim- lir vn fawr a'r Parch Camwiv Evans. CYN.GERDD CYSEiGR,EDIG. —XTo.s Sul. Rhagfvr 31, cynhaliwyd cyngerdd cysegredig )"1"\ y Guild Hall o dan lywyddiaeth Mr E. iP. Evans. B.A., ac arweiniad Mr Isaac Edwards. Cyfeiliwyd gan Air T. O. Hughes, a chymerwyd i-liin gan v rlioi a gnlYl1 :—Alri Owen Roberts, D. H. Harris, Airs Lewis Wil- liams, Miss Hughes, Rhiwen, a pharti Air. Alet^alfe. PBIODAS FILWROL.—Ddydd Mawrth yn Llanbeb'ig, y Fice-r (Rev. J. W. Wynne Jones, ALA.), yn gwasanaetlm, priodwyd M>' J. Pierce Jones, Garth, Bangor, yr hwn sydd gyda'r R?-al Garrison Artillery, a Mips M?- derd Edwards, Church St., mreh y diw&ddm' ■Aroly^ydd Edwards. Gwasanaeth wyd ar v I jiriodfab gan Mr Arthur W. Edwards fhrawd y briodasfercli). ac ar y briod»sferch gan Aliss Lilian Edwards (ei chwaer). iRhoddwjyd y I briodasfeixrh ymaith gan ei hewythr, Mr Richard Edwards, Clarke Terrace Cyn vmui,o gwasanaethai y priodfab fel astliraw ,yn yr I Y sgol Uwch Safonol. Treulir jy mis mel yn I Lerpwl. CYNGERDD.—Y'n y cyngerdd cysegredig cyntaf a. gynhaliwyd i'r milwyr yn y Y.M.C.A Biwnraris, cymerwyd) rha.n gan y cantorion lleol a ganlyn :—(Miss Blodwen. Williams. Mri. R. Radford Jones, a Tom Thomas. Cyfeiliwyd gan Air G. Lloyd Roberts, Caernarfon. CYFARFOD PREGETHU.—iDdyxld Sail, ola'r flwyddyn, a'r nos Lun diilynol cynhal- iwyd cyfarfod pregethu blynyddoi capel Ebenezer (W. ) pi^vd y pregethwyd gan y I Parchn Hugh Hughes. Hen Golwyn, a "FliOiin- as Williams (M..C.), Caergybi. PRIODAS—Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 30, ym Manceinion, priodwyd1 Driver D. Daniels. 3-3, E.L. R.E., Caenwrfon, a Miss ifjertrude. Baker, 39 HighfieM Road, Pendleton, Man- chester. Y gwas oedd Mr Harry Baker, a'r forv.vn Miss Esther Bourgaine. -D-YIRM.AF IWYD- -Mae- Frank L.I. Grif- fith, Bryn Farm, ger Caernarfon, wedi der- hyn eo mm is: on .gyda'r Royal Field A; tilery. Ymunnddl a'r Fyddin fel preifat, yclkvd-ig dros flwyddyn yn ol. AXGLAD.D.—Dd|.dd Llmi. ym mynwent iLlanbeblig, claddwyd gweddillion Mrs Grace Gilderdale, North Penrallt, priod y Ki-ingyll c d a j e, !S Gilderdale, Scots Guards, yr hon a fu, fairw y dydd Alercher blaenorol, ar ol ychydig wyth- nosau o waeledd. Gwasanaethwyd gafi y Fic-er Iv Parch J. W. \Vvnn'e Jones, Al. A.) YMDDJRIEDOLIAETH Y PORTH iLADD.—Bu cyfarfod o'r uchod ddydd Ala wrth, pryd yr oedd yn rhai a ga-nHyn yn I bresenol :)1ri J. Issa-rd TItl.vies. T. Morgan Lloyd, A. H. Richards. John Pi"'chartl. CI.IA. Richard. Jones, Syr T. E. Roberta. Alri J. I Trevor Roberts, R. Newton, J. P. Gregory, I R. J. George, R. G. Davies, Capt, T. Wil- liams, ynghyda'r cyfreithiwr. (Air Charles A. Jones), yr arolygydd] (Air AY. Bo wen Jones), a'r casghvr (Air Henry Owen). Ar gynhygiad Air A. N. Richards, ail etholwyd Air J. Issard Davies, yn gadeirydd am y flwyddyn, ac all- etholwyd Mr T. Morgan Lloyd. yn is-gadeir ydd a-r gynh^giad Air J. Pritchard. Rhodd- odd y cadeirydd groesaw cynes i Capt Tluomas Williams, Llys Helen, aelod newydd. Derbvn- iwyd "tenders" Air Edward' Parry, a Air. ¡ Robert Owen, am gario, a, "tender" Air J. R. Parry, am gyflenwi glo i'r agerlong.—Penod- wyd Mr Henw Jones, Cecil ,St.. Caergybi, yn "beilot" yn Llanddwyn.-Hysbysodd yr Ar-, olygwr fod cyflwr Afjer'Alenai yn parhiau yn fotddhetol. CAPEL EiBiENEZER.—Deallwn iod y Parch Richard Morgan, oedd i ohynu'r Parch David Jones, yma ym mis Aledi nesaf wedi hysbysu D'ad yw yn allyog i ddbd.

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising