Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

News
Cite
Share

BETHEL I XEWYDDIOX CYSURIJAWX.— Da. iawn fydd gan y trigolion ddeall fod Sale Flyn- ydldol Waterloo House, Caernarfon, yri deehren ddydd Gwener nesaf, ry 12fetl, pryd y ceir bang ein ion diguro fel arfeiol mewn dill ad au mrched. a phlant. CYSEG\R.-Ddydd Alercher, Ionawr 3ydd, yn yr addoldv uchod LinNvyd mewn g'an bi iod- as Samuel Roberts, o'r ardal hon, a Miss Ellen Jones. Panrhos, Bethel. Xid aeth dan parch- usach erioed i'r ystad briodasol na'r ddeuddyn hyn. Daeth nif ei- o gyf-eillion ynghyd er boreu- od yr awr i fod yn dystion or uniad a.c i I. ddymuno iddynt b'1lb llwyddiant. "Gan Nat eiddunaf i'r ddau-bob undeb, A bendith, a grasau, I fyw'n hir, ac i fwynlj.an Dt-dwyddwch hyd eu dyddiau." ANGLADD.—Cymerodd angladl y diwed ar William Williams, A'sgoldy, ^Bethel, le am •haner awr w. di un ddydd Siidwrn diweddaf, Rhagfyr 30, yn mvnwent feethel, yn 70 mIwyod oed, pryd y gwasanaethwyd gan v II Parch. John Richards, gweinidog yr Anni- bynwyr. Bethel. Y mae ein cyd mdeimlad dyfnaf a'r teulu oil yn eu profedigaeth. GW AELEtDD.-Drwg genym am waeledd Mr. Morris O. Williams, Llys Mearion, Saron. I 1h genym ddeall ei fod yn well. Dymumvn adffriad buan iddo. YMADAEL.—Dd dd Sadwrn dinvedd-if ymadawodd Mr. Morris .Williams, Hafod Elen. Saron, am Lerpwl, i weithio. Hefyd. I ddydd Mercher, ymadawodd Thomas Wil. liams. Noddfa. Bethel, am Birkenhead, i wsithio. Dymunwn bod llwyddiant iddynt. ADREF.—Da genym gael c oesawu Ptes. Ivor Hughes. Tregof, a John J. Griffith, Ty'n y Pwll. S .ron, i'n plith unwaith yn rhagor, a'u cael via edrvich mor dda. DECHREU GWETTHIO.—iDa iawn oedd genym weled Air. Hugh Parry, Gwynfryn, Bethel, wedi dechreu gweithio, ar ol bod adlef am ?yfuod wedi anafu tra yn dilyn ei alwed-  i?acth yn y chwarel. 

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising